מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

ריבית תושב זר בשראל

ריבית על חשבון בנק של תושב זר בישראל - פטור ממס

/ אלי דורון
ריבית על חשבון בנק של תושב זר  בישראל - פטור ממס
אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, משפטן
 
 
סעיף 4א לפקודת מס הכנסה קובע את כללי המקור ואת תוקפם בזירה הבינלאומית.
עם המעבר לשיטת מיסוי פרסונאלית נדרשו כללים ברורים וקוהרנטיים לקביעת מקום הפקת ההכנסה. לגבי תושבי חוץ, חשיבות הכללים הוא בעיקר לעניין זכות המיסוי של ישראל ומהם, לכאורה, מצטיירת תמונה נהירה ובהירה לפיה הכנסה של תושב חוץ תמוסה בישראל רק אם מקום הפקתה הוא בישראל. סעיף 4א דן בקביעת מקום הפקתן של ההכנסות הפירותיות, בין השאר, לגבי הכנסה מעסק, מעסקה, מעבודה, ממשלח יד וכיוצא באלה מקורות הכנסה פירותיים, כאשר במסגרת סעיף קטן (5) נקבע כי לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה, המקום שבו הופקה או נצמחה ההכנסה הינו מקום מושבו של המשלם. לאור האמור לעיל, בנקל תעשה הקביעה לפיה תושב חוץ יהא חייב במס על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה המופקים מחשבון בנק הפעיל בישראל, שכן משלם הריבית הינו בנק ישראלי. לאמיתו של דבר, קביעתו של סעיף 4א(5), כאמור לעיל, אינה חזות הכול וככל שנכונה היא עבור מרבית המקרים, קונסטלציה ספציפית ובלתי מבוטלת מאיינת את תוכנה להלכה ולמעשה. ובמה דברים אמורים?,  במצב דברים בו פלוני אשר בחזקתו אזרחות ישראלית, מתגורר דרך קבע בחו"ל וככל שלא שהה בישראל למעלה מ-180 ימים (ברציפות או לסירוגין), יהא כדי להקנות זכאות לניהול חשבון בנק בישראל שיסווג כחשבון תושב חוץ. חשבון תושב חוץ, טומן בחובו יתרונות משמעותיים לאלו המחזיקים בו, החל מפטור מדמי ניהול חשבון מט"ח וריביות מועדפות וכלה בפטור מתשלום מס הכנסה על הריבית.
יודגש כי לצד היתרונות המשמעותיים האמורים לעיל עומדת התניה שיתכן ועבור רבים תיתפס כחיסרון משמעותי שלא לומר דרקוני, שכן הפטור האטרקטיבי מתשלום מס הכנסה על ריבית יינתן אך ורק בכפוף לחתימה על הצהרת מס. עיננו רואות כי קביעתו של סעיף 4א(5) מתמוססת ככל ועסקינן בכמיהתה של מדינתנו לפיסות אינפורמציה פיסקאליות אודות מצבם הפיננסי של אלו המחזיקים באזרחות ישראלית.         
 

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)

טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976

רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט

שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון

משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 
 
 
אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 6/9/2010
תגיות:   מס הכנסה    


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים