מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
היפנוזה
הכנסו לאתר ההיפנוזה על מנת ללמוד דברים מרתקים אודות טיפולי היפנוזה
היפנוזה
פארק ישראל
היכנסו לאתר פארק ישראל ותמצאו מאות קישורים אטרקטיביים
פארק ישראל
פולדרים ובזול
יש לך עסק? רוצה לשפר את התדמית שלו? שימוש בפולדרים יעשה את העבודה
פולדרים
גדי איידלהייט
אני מזמין אותך להצטרך אלי במסע קסום ברחבי היקום והאמונה. בבלוג החדש העוסק באסטרונומיה ויהדות
אסטרונומיה ויהדות
הדסה אלימלך
דף בית חובה לכל אשה בהריון או אחרי לידה
אינדקס הריון ולידה
 
מס הכנסה
ייעוץ מס ישראלי - רכישת אג"ח על ידי חברה קשורה / אלי דורון
לאור המשבר הכלכלי העולמי בשנת 2008, אשר בין היתר אופיין במיתון, קשיי אשראי, ובירידות חדות בשערי ניירות ערך, נוצרה הזדמנות בקרב משקיעים בשוק לרכוש אג"ח במחיר נמוך ממחיר חובם המקורי.
מס הכנסה - מיסוי בין לאומי: האם אתה תושב חוזר ותיק עפ"י פקודת מס הכנסה? / אלי דורון
מכרעת לנושא- "מי הוא תושב ישראל?" הגדרה זו תוקנה במהלך הרפורמה (החל מ – 1.1.03) וכיום לאחר שהמחוקק אימץ את קביעות הפסיקה בנושא, מגדיר סעיף 1 לפקודה כי יחיד תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו מצוי בישראל:
מס הכנסה: חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים / אלי דורון
נסה). במילים אחרות, חובה לנכות את המס מייד בעת תשלום ההכנסה. החובה לנכות מס במקור אינה חובה העוסקת במהותה של החבות במס, כלומר אינה חובה שקובעת את זהותו של הנישום החייב במס, אלא חובה העוסקת בגביית המס.
בולגריה כמקלט מס לישראלים / אלי דורון
חצי האי הבלקני, במזרח אירופה וגובלת ברומניה מצפון, בים השחור ממזרח, ביוון ובטורקיה מדרום ובמקדוניה ובסרביה ממערב, מהווה אטרקציה עבור משקיעים ישראלים, בין היתר כפועל יוצא משיטת המס הנוהגת בגבולותיה.
סמכות מע"מ לתפוס חומר של עוסק הנמצא אצל רואי חשבון / אלי דורון
חוק מע"מ, כולל סמכויות של שוטר למניעת עבירות על חוק מע"מ ולגילוין. כאמור, הסמכות מוקנית לחוקרים מכוח הוראה חקוקה וכפועל יוצא אין הם צריכים לפנות לבית המשפט בכדי לממש את סמכותם לתפוס טובין, כאמור לעיל.
מס הכנסה: מעבר משיטת דיווח על בסיס מזומן לשיטת דיווח על בסיס מצטבר / אלי דורון
כות לקבל את ההכנסה או החובה לשלם את הוצאה, ולא במועד בו התקבלה ההכנסה או הוצאה ההוצאה בפועל. שיטת דיווח על בסיס מצטבר היא הגישה המקובלת לפי כללי החשבונאות, ולפיה מנוהלים הדו"חות הכספיים של רוב החברות.
צעדים שעל העוסק לנקוט על מנת לוודא שהחשבונית שהוא מקבל תקינה / אלי דורון
שירות לוודא כי עבור התשלום שהוא מעביר יקבל חשבונית עסקה תקינה וזאת על מנת שיוכל לנכות מס תשומות לכשיהיה חייב במס בעסקאותיו הבאות. החשיבות הזו מקבלת משנה תוקף במיוחד לאור התופעה של חשבוניות פיקטיביות.
מיסוי פלילי : עבירות מס- זכות השימוע בהליך הפלילי / אלי דורון
ט המינהלי, לכל אדם להישמע קודם שהרשות מחליטה בעניין העלול לפגוע בו. קשה לחלוק כי ההחלטה להעמיד אדם לדין עלולה לפגוע בו פגיעה קשה. האם הנפגע זכאי להשמיע טענותיו בפני רשויות התביעה קודם לקבלת החלטה זו?
מיסוי בין לאומי: עסקאות בפולין - התעוררות בשוק הנדל"ן הפולני כסממן ליציאה מהמשבר, האמנם? / אלי דורון
רח אירופה דווקא בתקופה בה דומה היה כי אלו חוות מגמות צמיחה משמעותיות וחסרות תקדים. עבור מדינות מזרח אירופה תהליך היציאה מהמשבר הינו ארוך ומייגע ועבור מרביתן ניתן לומר כי טרם רואים את האור בקצה המנהרה.
מיסוי בינלאומי- שיטת המס בישראל / אלי דורון
7.2002 התקבל החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק לתיקון פקודת מס הכנסה"), אשר תחולתו הינה על הכנסה שהופקה או נצמחה החל משנת המס 2003 ואילך (להלן: "הרפורמה"/ "רפורמת המס").
ייעוץ מס: יתרונות מוסד הפרה רולינג / אלי דורון
מוסד "הפרה- רולינג" (" Pre- Ruling ") הינו מוסד למתן החלטות מיסוי מקדמיות בקשר לעסקאות ופעולות, קטנות או גדולות, שקיימת לגביהן אי בהירות בקשר להיבטי המסים הנובעים מהן, ואשר ניתנות על דעת היועץ המשפטי
מיסוי בין לאומי: מס הכנסה: בולגריה כאלטרנטיבה לטורקיה / אלי דורון
ופטימיות וכפועל יוצא מסתכל על חצי הכוס המלאה ובענייננו סבור כי המתיחות דלעיל תאפשר צמיחה ביעדים אחרים. במאמר זה נציג את בולגריה כאלטרנטיבה אטרקטיבית, כפי שעולה הן מההיבט התיירותי והן מההיבט ההשקעתי.
אימתי יוכרו תשומות לעוסק בגין פיתוח תשתיות? / אלי דורון
לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "החוק"). לפי הגדרת המונח "מס תשומות" שבסעיף 1 לחוק יוצא שניתן לנכות כמס תשומות רק מע"מ שהוטל על מכירת נכסים או על מתן שירותים לעוסק, או על יבוא נכסים בידי עוסק.
אין למסות הכנסה שאינה מייצגת התעשרות כלכלית / אלי דורון
בהתאם לתורת המקור שאומצה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מונה סע' 2 לפקודה את מקורות ההכנסה השונים אליהם יש לשייך כל הכנסה בגינה מבוקש להטיל מס.
מס הכנסה: מס חברות -כיצד קובע החוק הישראלי את מקום התושבות של חברה / אלי דורון
סעיף 1 לפקודת מס הכנסה קובע כי חבר בני אדם יחשב כתושב ישראל באם מתקיים לגביו אחד מן התנאים הבאים: א. מקום התאגדותו הוא בישראל ב.השליטה על עסקיו וניהולו מופעלים מישראל
עורך דין מיסים / אמיר כהן
המאמר הבא דן בסוגיות של עורך דין המתמחה בדיני מיסים בהיבט של עסקים והסקטור הפרטי
 
 
 
 
 
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים