מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

רפורמה במינהל מקרקעי ישראל

הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

/ גלעד שרגא, עו"ד

 

עיקרי הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל

בימים אלו, יוצאת לדרכה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, הנסמכת על החלטת מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה מס' 1185, אשר התקבלה בהתאם להחלטת הממשלה והכנסת אשר הביאו לפני כשנה לשינוי חקיקתי בהוראות חוק מינהל מקרקעי ישראל שתכליתן שינוי המדיניות הקרקעית הקיימת והקמתה של רשות מקרקעין חדשה תחת מינהל מקרקעי ישראל היא "רשות מקרקעי ישראל".

בתמצית, מטרת הרפורמה היא להקל את ההליכים הבירוקרטיים של האזרח מול מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות העברת הקרקעות המוחכרות לידי בעלי הנכסים, והפיכתן לקרקע פרטית. 

הרפורמה תאפשר בשלב הראשון העברת בעלות מיידית על 400,000 דונם מבעלות המינהל לחוכרים שכבר שילמו מכספם עבור רכישת מלוא הזכויות בנכסים אלו, דירות, בתים ועסקים, אשר הוקמו על אדמות מינהל מקרקעי ישראל, בעיקר בשטחים העירוניים, לבעלותם של האזרחים המחזיקים בהם.  

בשלב ראשון, תינתן הבעלות למי שהינו בעל זכויות בנכס צמוד קרקע בישובי עדיפות לאומית א' ו- ב' וקו עימות, באמצעות שליחת מכתבים לזכאים לכך.

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תישלחנה לכם הודעה על הכוונה להעביר את הבעלות לידיכם ואם לא תודיעו על התנגדותכם, תועבר הבעלות על שמכם במרשם המקרקעין ללא  כל תמורה. המדובר בנכסים הבאים:

-  דירות בבנייה רוויה וצמודי קרקע במגרשים  ששטחם עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

-  בתים צמודי קרקע במגרש ששטחו עד 280 מ"ר במרכז הארץ.

-  בתים צמודי קרקע בפריפריה במגרש ששטחו עד שלושה דונם.

-  נכסים עסקיים בפריפריה על מגרש ששטחו עד עשרה דונם.

-  נכסי מקרקעין מהוונים למטרת מגורים או תעסוקה לגביהם נרכשו מלוא הזכויות כאשר שטח     המגרש הינו עד שני דונם.

אך יהיו כאלה שיידרשו לשלם עבור קבלת הבעלות, אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה המפורטת מטה, תידרשו לשלם לפי מדרג תשלומים ובהתאם לגודלו של המגרש, על מנת לקבל בעלות בנכסים הבאים:

-  חוכרים במגרשים מהוונים למטרת מגורים ששטחם מעל 280 מ"ר במרכז הארץ.

           -  בעלי מגרשים לתעסוקה במרכז הארץ ששטחם לא עולה על חמישה דונם.

 

חוכרים במגרשים מהוונים - בתים צמודי קרקע (עד דונם). 

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, יישלחו אליכם שטרות מכר ושוברי תשלום עבור רכישת הבעלות, ולאחר שתשלמו את הסכום הנקוב בשובר, בשיעור 9% מערך הקרקע (בהתאם לשומה שתקבע ע"י  שמאי מינהל מקרקעי ישראל), תוכלו לגשת באופן עצמאי ללשכות רישום המקרקעין ולרשום את הנכס על שמכם.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 280 מ"ר ועד 540 מ"ר.

- במגרשי מגורים בשטח שבין 540 מ"ר עד 1,000 מ"ר.

חוכרים של נכסים במגרשים גדולים במרכז הארץ (מעל דונם ועד 16 דונם)

אם הנכם חוכרי נכסים המשתייכים לקבוצה זו, תצטרכו לפנות למשרדי רשות המקרקעין ולבקש, כי תיערך לכם שומה פרטנית לנכס, במסגרתה תידרשו לשלם 31% מן הפער בין שווי זכויות של המגרש בעת הקצאתו לחוכר, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.

חוכרים של נכסים למטרות תעסוקה

-          בנכסים שגודלם עד 1,000 מ"ר, יידרש תשלום בסך 9% מערך הקרקע.

-          בנכסים שגודלם בין  1,000 מ"ר ועד 5,000 מ"ר, ידרש תשלום בסך 31% מן הפער בין שווי זכויות במועד הקצאת המגרש, לבין שווי הזכויות שיקבע למגרש ע"י שמאי המינהל במועד העברת הבעלות.

למעשה, ברגע שתתאפשר לחוכרים לקבל בעלות על נכסיהם, ללא כל התערבות מצד מינהל מקרקעי ישראל (אשר היה צד לכל הליך והליך שנעשה בנכסים), לחוכרים לא תהא עוד תלות וצורך בקבלת הסכמת המינהל בעת ביצוע שינויים בנכסים ובכל הקשור להמשך אחזקת הנכסים ודרך ניהולם.

חשוב לזכור, כי למרות העברת הבעלות בנכסים לידיים פרטיות, אין הדבר פוטר או מייתר את החובה לקבלת היתרים מאת וועדות התכנון והבניה בכל הקשור לביצוע שינוי בנכסים.

כך, חוכרים אשר בנו ללא היתרי בניה ואשר פעלו בנכסים בניגוד להוראות הסכמי החכירה, לא יוכלו להנות מפירות הרפורמה, ויהא עליהם להסדיר תחילה את החריגות והמגבלות הקיימות בנכסים.

לאור העובדה, כי הרפורמה תחול רק על חוכרים בחכירה מהוונת, לכן היא אינה חלה על נכסים במגזר החקלאי, והיא לא תחול בשלב זה על חוכרים של קרקע בייעוד חקלאי, על נחלות במושבים ומשקי עזר, למעט מגרשים שעבורו הליך פיצול מתוך הנחלה, ומשקי עזר שהוונו בהתאם להחלטה 1178, וזאת עד למתן החלטת בג"ץ בנושא החלטת מועצת מקרקעי ישראל, החלטה 979, הדנה בעיגון זכוויותיהם של החקלאים באדמות המוחזקות על ידם.

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות מושבים ומשקים חקלאיים.

 

מייל: [email protected]

אתר:  www.gilad-law.co.il

            משק.קום

 

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא

 

 

גלעד שרגא, עו"ד
1
משרד עורכי דין המספק חבילה של שירותים משפטיים בעיקר בתחום דיני המגזר החקלאי. המשרד מספק שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים לאגודות שיתופיות, מושבים, וחברי מושבים.
בן ממשיך, עו"ד
משרדנו מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג מושבים וחברי מושבים. המשרד מעניק ייעוץ במינוי "בן ממשיך" וכן ייצוג בהעברת זכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירה.
רחוב י.ד ברקוביץ
תל אביב
03-6935310
קישור לאתר
חוק ומשפט - מקרקעין
תאריך: 12/10/2010
תגיות:   נחלה    מושבים    מושב    אגודה שיתופית    בן ממשיך    בית במושב    נחלה במושב    משק במושב    מכירת משק    משק חקלאי    משק עזר    משק חקלאי למכירה    תנועת המושבים    דמי הסכמה    נחלות למכירה    מכירת נחלה    שימוש חורג    בית מקצועי    הסכם משבצת    חוזה משולש    גלעד שרגא    עו"ד    נחלה חקלאית    פסק דין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - מקרקעין

שמאות מקרקעין - מגמות ושינויים / LoadSEO SEO
שמאות מקרקעין מספקת שירותים לכל מטרה הן למגזר העסקי והן למגזר הפרטי שמאי מוסמך הוא שמאי בעל השכלה אקדמית בתחום שמאות מקרקעין,
שירותי שמאות חקלאית / LoadSEO SEO
שמאות חקלאית מתייחסת לקרקעות חקלאיות, מחלות, משקים, מטעים וכדומה קרקעות חקלאיות בישראל הן חלק מתכניות בניין עירוניות, מחוזיות וארציות בדיקת שמאות חקלאית בודקת את ערכו של הנכס החקלאי
תמ"א 38 - מגמות ושינויים / LoadSEO SEO
תמ"א 38 מעניקה ליזמים הקלות בנייה ותמריצים כדאיים עבורם במחיר חיזוק המבנה תמ א 38 נחשבת לכדאית מאוד גם עבור הדיירים,
חוות דעת משפטית של שמאי מקרקעין / LoadSEO SEO
חוות דעת משפטית של שמאי מקרקעין נדרשת בהליכים משפטיים שונים, ועדות ערר בנושא מיסוי מקרקעין, ועדות ערר בנושא תוכניות תב"ע וחוק תכנון ובנייה
השגה על מס שבח / LoadSEO SEO
לפני ביצוע עסקת המכירה, מומלץ מאוד להתייעץ עם שמאי מקרקעין, על מנת שיחשב את גובהו הצפוי של מס שבח, יבדוק האם ישנה זכאות לפטור מתשלום מס שבח
הערכת נכסים לחברות / LoadSEO SEO
מה המטרה של הערכת נכסים לחברות שכל אדם יוכל לדעת מהו שוויה של החברה, היקפי פעילותה, הנכסים שברשותה, ההתחייבויות החלות עליה, הרווחים שלה וכדומה
ירידת ערך: בעקבות גילוי ליקויי בניה / LoadSEO SEO
בדיקת שמאות מקרקעין לזיהוי ליקויי בניה מבוקשת בעיקר ע י בעלי דירות הדרושה להם בדיקת שמאי על מנת לתבוע פיצויים מהחברה הקבלנית, שסיפקה דירה עם ליקויי בניה
השקעות בנדל"ן / LoadSEO SEO
על מנת להימנע מביצוע השקעות בנדל ן לא בטוחות אשר יביאו בסופו של דבר להפסדים, אסור לוותר על בדיקת שמאי מקרקעין
מהו נכס מניב / LoadSEO SEO
בעת רכישה או מכירה של נכס מניב, יש לבצע בדיקת שמאי מקרקעין, אשר יאמוד את שוויו של הנכס ואת כדאיות העסקה
עורכי דין במודיעין / לילך כהן
ים את הדירה הראשונה שלנו או אם אנו נזקקים לייעוץ בסוגיה משפטית אנו יכולים לראות כיצד מציאת עורך דין מקצועי יכול להיות זו שתעזור לנו לבצע כל מהלך בצורה אחראית ובכך למנוע מעצמנו נזקים כלכליים ואחרים.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים