מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

עבירות תעבודה בצה"ל

שיפוט בעבירות תעבורה בצה"ל

/ עידן דביר

                                                                             

 שיפוט בעבירות תעבורה בצה"ל

 

 

חייל או אזרח עובד צה"ל (אע"צ) הנוהג ברכב צבאי נתון לשיפוט המערכת הצבאית בגין תאונות דרכים ו/או עבירות תנועה המבוצעות על ידו במהלך הנהיגה ברכב.

בגין עבירות תנועה חמורות (כגון מעבר ברמזור אדום, אי עצירה בתמרור עצור, נהיגה בגילופין, מהירות של מעל 20 קמ"ש מעל המותר, שימוש בפלאפון ללא דיבורית) ותאונות דרכים שכתוצאה מהן נגרם נזק של 6,000 ש"ח ומעלה  ו/או חבלת גוף - מוגשים, דרך כלל, כתבי אישום לבתי הדין הצבאיים לתעבורה במחוזות השונים.

כתב אישום שהוגש לבית דין צבאי, נותר על כנו גם לאחר שהנאשם השתחרר מצה"ל. כמו כן ניתן להגיש כתב אישום כנגד חייל בגין עבירת תעבורה עד 180 יום לאחר שחרורו מצה"ל.

 

 

ייעוץ משפטי בנושאי תעבורה

 

 

כפי שצוין לעיל, נאשם, שהוגש כנגדו כתב אישום בבית דין צבאי לתעבורה זכאי להיוועץ בסניגור באשר להליכים המנוהלים כנגדו. מומלץ ורצוי לקבל ייעוץ משפטי של סנגור (לפי בחירת הנאשם) לפני המשפט. עורך דין יכול לבחון את החומר ולעמוד על טיבו מבחינה משפטית, וכן לנסות לבטל את האישום או להגיע להסדר טיעון המקל עם הנאשם.

 

דיון בבית דין צבאי לתעבורה

 

 

נאשם שהוגש כנגדו כתב אישום בבית דין צבאי לתעבורה ישפט בפני שופט יחיד, שהוא שופט משפטאי. ככלל, לא יהיו נוכחים באולם תובע או סניגור, אלא אם מדובר בעבירה בעלת נופך של חומרה, שאז היוזמה לייצוג יכולה לבוא מצידו של השופט  אך גם מצידו של התובע ו/או הסנגור. בכל מקרה, לא ייתכן מצב שבו יתנהל משפט בנוכחות תובע וללא ייצוג של סניגור, אלא אם בחר הנאשם לייצג את עצמו. 

לנאשם יש זכות להתייעץ עם סניגור בטרם ישפט, והוא רשאי גם לבקש לשם כך דחייה של הדיון. מומלץ בכל מקרה להתייעץ עם סניגור בטרם דיון התעבורה, בין השאר על מנת לבדוק אפשרות של ביטול כתב האישום מטעמים משפטיים, או גיבוש הסדר טיעון, או אפשרות לטעון טענות שונות בנוגע לאישום.

עוד יש להעיר, כי לנאשם עומדת בכל מקרה הזכות לעיין בחומר החקירה שנמצא בידי השופט, עוד בטרם הדיון, וכי מומלץ לעשות כן ולא להגיע למשפט מבלי לקרוא את חומר החקירה.

 

שיפוט בהיעדר נאשם:

 

בית הדין הצבאי רשאי לדון נאשם שלא בפניו, אם הנאשם לא התייצב למשפט ובית הדין סבור, כי הוזמן כדין וכי אין צידוק לאי התייצבותו, או אם ביקש הנאשם בכתב לקיים את הדיון שלא בפניו.

במקרים בהם מבקש הנאשם להישפט שלא בפניו, מומלץ לצרף מכתב נלווה קצר והמלצות של מפקדיו, הכוללות פירוט בדבר הצורך שלו ברישיון הצבאי, וכן רצוי לצרף מסמכים המעידים על הצורך שלו ברישיונו האזרחי. חשוב לציין, כי לבית הדין סמכות להורות על פסילת רשיון הנהיגה הצבאי והאזרחי או להורות על פסילת רשיון הנהיגה הצבאי בלבד או האזרחי בלבד). גם במקרה של שיפוט בנוכחות הנאשם מומלץ להביא מראש המלצות מפקדים המעידות על הצורך ברישיון הנהיגה, וכל מסמך המעיד על כך (כגון – פנייה ממעסיק אזרחי).

 

נאשם שנשפט שלא בפניו, בעל כורחו, ומבלי שביקש זאת מראש, רשאי, תוך 15 יום מיום שנודע לו על פסק הדין, לבקש לבטל את פסק הדין במידה ולא זומן כדין, וכן הוא רשאי לערער עליו לבית הדין הצבאי לערעורים. יובהר עם זאת, כי פסק הדין יבוטל רק במידה והזימון לא נעשה כדין או כאשר התוצאה יוצרת עיוות דין משמעותי, והדבר אינו נעשה כעניין שבשגרה. על כן מומלץ, במקרים בהם ביקש הנאשם לדחות את הדיון, לוודא מראש ועוד לפני יום הדיון, כי אכן בית הדין דחה את הדיון, ובמידה והתשובה שלילית והדיון לא נדחה – להקפיד להגיע לבית הדין על מנת שלא יווצר מצב של שפיטה בהעדר הנאשם.

 

 

ענישה:

 

 

יצויין, כי בית הדין הצבאי לתעבורה רשאי, במסגרת גזר הדין, לגזור על הנאשם, כל עונש שרשאי בית דין צבאי מחוזי להשית על נאשם, לרבות עונש מאסר, אולם העונש השכיח הוא עונש של פסילת רשיונות הנהיגה הצבאי ואזרחי, קנסות ופיצויים. עונש פסילת הרשיונות נחשב לעונש שכיח למדי בבתי הדין הצבאיים לתעבורה, גם במקרים שבהם ביצוע עבירה דומה במיגזר האזרחי יוביל לדו"ח משטרתי ותשלום קנס בלבד. לכן, כאמור, מומלץ להתייעץ עם סניגור עוד בטרם הדיון ולברר מה העונש שניתן להטיל בגין העבירה המופיעה בכתב האישום.

 

ישנן עבירות תעבורה מסויימות אשר הרשעה בהן עלולה להביא באופן כמעט אוטומטי לפסילת מינימום של  הרשיון הצבאי והאזרחי למשך שלושה חודשים (למשל – מקרים של נהגים שנרדמו במהלך הנהיגה, נסיעה לאחור ללא מכוון, ועוד). על כן מומלץ, כאמור, לפנות לסניגור לייעוץ בטרם הדיון על מנת לבדוק האם כתב האישום הוא כזה שהרשעה בו גוררת פסילת מינימום, וכיצד ניתן להתמודד עם הדבר עוד בטרם המשפט.

 

 

הפקדת רישיון הנהיגה

 

 

נאשם שהורשע בבית-דין צבאי והושת עליו עונש פסילת רשיון נהיגה צבאי ו/או אזרחי יתבקש להפקיד את הרשיונות האמורים במזכירות בית הדין הצבאי או במשרד הרישוי הצה"לי ביפו. בעניין זה, מצאתי לנכון להדגיש, כי במידה ואחד מן הרישיונות האמורים אינו תקף או אינו מצוי בידי הנאשם (כיוון שאבד, נגנב, פג תוקפו, או שטרם נמסר לידיו ע"י סמכות הרישוי) יהיה על הנאשם לפנות אל עורך-דין מטעמו בכדי לערוך תצהיר אשר יופקד ויחליף את הרישיון החסר. במידה ולא יופקד הרישיון או תצהיר, ועד שלא יופקד אחד משני המסמכים הללו, לא תחל להימנות תקופת הפסילה על ידי גורמי משרד הרישוי. ויודגש: על הנאשם מוטלת האחריות לוודא כי משרד הרישוי החל למנות את תקופת פסילת הרשיון.

 

 

ערעור והקלה בעונש

 

 

במידה והנאשם סבור כי הורשע שלא בצדק או כי ניתן לו עונש חמור על ידי שופט התעבורה, ניתן לערער על פסק הדין במהלך התקופה של 15 ימים לאחר שפסק הדין הודע לנאשם. לצורך הגשת הערעור מומלץ לפנות לעורך-דין אשר יבדוק את התיק ויבחן באם קיימת הצדקה להגשת ערעור. מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר לאחר מתן פסק הדין, על מנת לאפשר לסניגור לקבל את התיק ולבחנו עוד בטרם תחלוף תקופת ה-15 ימים.

עם זאת, יש לזכור כי בית הדין הצבאי לערעורים אינו מקום לעריכת "משפט חוזר", וכל תפקידו הוא לבדוק האם הנאשם הורשע כדין ואם עונש שהוטל הינו סביר, אם לאו. על כן מידת התערבותו בפסקי הדין שניתנים בבתי הדין הצבאיים לתעבורה אינה גבוהה. לכן רצוי לנסות להתגונן בפני האישום עוד בטרם הדיון, בבית הדין הצבאי לתעבורה, בדרך של פניה לסניגור בטרם הדיון  ולא לסמוך  על האפשרות להקלה בעונש באמצעות ערעור.

 

ישנה אפשרות נוספת להקלה בעונש, אם כי היא נדירה למדי. אפשרות זו הינה לפנות לראש המחוז השיפוטי, בהתאם למחוז השיפוט (בדרך כלל – אלוף הפיקוד הרלוונטי), ולבקש ממנו להקל בעונש. אפשרות זו יכולה להיות רלוונטית בעיקר במקרים שבהם שלילת הרשיון פוגעת באופן משמעותי ביכולת ביצוע התפקיד הצבאי, והפניה צריכה להיות מגובה במכתבי מפקדים המאשרים זאת. כאמור, ההתערבות של ראשי המחוזות השיפוטיים אינה שכיחה, אולם הסמכות קיימת. יצויין, כי לא ניתן להגיש ערעור ובמקביל לפנות לראש המחוז השיפוטי.

 

                                                                         

                                                                                                        עידן   דביר,         עו"ד

עידן דביר
בעל משרד עורכי דין, מתמחה בדין צבאי ובדין פלילי. תואר בוגר במשפטים ובמנהל עסקים ותואר שני במשפט עסקי.
בעל משרד עורכי דין, מתמחה בדין צבאי ובדין פלילי. תואר בוגר במשפטים ובמנהל עסקים ותואר שני במשפט עסקי.
עו"ד עידן דביר
משרד עורכי דין העוסק בתחומי עיסוק רבים ובעיקרם ייצוג בהליכים בדין הצבאי ואל מול צה"ל ומשרד הבטחון, ייצוג בהליכים פליליים, עבירות תעבורה (לרבות עבירות שכרות), נושאים אזרחיים רבים (מקרקעין, חוזים, וכו')
ידע עם
רמת גן
0524220101
03-6139516
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני תעבורה
תאריך: 3/10/2010
תגיות:   תעבורה    צבא    צה"ל    סניגור    פלילי    עורך דין    בית דין צבאי    בית משפט צבאי   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני תעבורה

עורך דין תעבורה - איך לבחור ייצוג ראוי / גדי שושני
כאשר נופלת ההחלטה להגיש כתב-אישום נגד נאשם בעבירת תנועה, אנו יוצאים מנקודת הנחה כי הוא זקוק לייצוג משפטי באמצעות עו"ד תעבורה, משום שברור מאליו כי אינו יכול לייצג את עצמו כמובן, לא מבחינה אישית אלא..
כמה שווים חיי אדם – בבית המשפט / אברהם פכטר
עסקת הטיעון, בה נהג דרס שתי נערות בנות 14, על אי תנועה, ויצא בעונש של 1000 ₪, עבודות שירות + תנאי, היא שערורייה משפטית כפולה. העונש על פציעה קשה של שתי נערות תמימות – הוא עלבון למערכת אכיפת החוק.
הקשר בין חובות להוצל"פ לי בין פקיעות ואי חידושי רשיונות נהיגה / ניר שלום
על הקשר שנוצר בין חובות אזרח להוצאה לפועל לבין פקיעות ואי חידושי רשיונות נהיגה במשרדי הרישוי
נהיגה בשכרות / ניר שלום
מה חשוב לדעת על נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועל הטיפול הראוי והנכון בעבירה זו מול בתי המשפט והמשטרה.
נהיגה ללא רשיון נהיגה / שולמית קהלת-אורן
אדם אשר נתפס נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה כלל עובר את העבירה החמורה ביותר, שכן, הסבירות היא שהוא אינו יודע לנהוג כלל ברכב ועל כן הוא מהווה סכנה לציבור.
עצות זהב לאדם שנפסל מנהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים / שולמית קהלת-אורן
ב רובם של האנשים שרישיונם נפסל על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים חשים שנעשה לה עוול גדול ובטוחים כי הם ראויים לנהיגה. פסילת הרישיון לתקופה ארוכה של שנה, שבסופה ניתן לגשת שוב למבדקים במרב"ד, פוגעת
על מדידת מהירות מופרזת / טל כהן
ות דובר בעת האחרונה, גם בתקשורת הכתובה וגם במדוברת, על אמינות מכשירי המדידה בהם עושה משטרת ישראל שימוש באכיפת עבירות של נהיגה במהירות מופרזת. אך האם מכשירים אלו מדוייקים וכיצד מתייחסת לכך מערכת המש
נהיגת קטינים ללא רישיון נהיגה / שולמית קהלת-אורן
נהיגה ללא רישיון נהיגה נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר ובהתאם, לצד עבירה זו נקבע עונש מינימאלי של 3 חודשי פסילה ועונש מקסימאלי של שנתיים מאסר. זאת, בנוסף לעונשים של קנס, פסילת רישיון ומאסר - על תנאי
שיפוט בעבירות תעבורה בצה"ל / עידן דביר
מידע חיוני לעומדים לדין תעבורתי בערכאות השיפוט הצבאיות. מי נמצא בתחולת בית המשפט הצבאי לתעבורה ? בגין אילו עבירות רשאי בית הדין הצבאי לתעבורה לשפוט ? מה הענישה אותה מוסמך להטיל ? ועוד...
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים