מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

בן ממשיך בנחלה

הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה

/ גלעד שרגא, עו"ד

 

הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה – מה משמעות ההבטחה?

 

פניות רבות הנעשות למשרדנו בעניין קבלת ייעוץ אודות מעמדם של בני הדור הצעיר ביחס לזכויותיהם בנחלת ההורים, מתחילות במשפט התמים:

"ההורים מינו אותי להיות בן ממשיך במשק לפני שנים רבות".

משפט שבדרך כלל רב הנסתר בו על הגלוי ובמרבית המקרים השואל בטוח, כי הוא אכן הבן הממשיך, באופן בו הזכויות בכל המשק הן שייכות לו ולכל המאוחר, זכויות אלו יועברו אליו במלואן לאחר פטירתם של ההורים.

ידיעה זו, אודות היותו של הבן, במעמד של "בן ממשיך" לכאורה, עשויה להשתנות באחת כעבור שיחה קצרה ובירור מעמיק באשר לטיב הזכויות, ולהליכים שננקטו כדי למנותו לבן ממשיך, ולהותיר את הבן מופתע ונדהם נוכח הידיעה המרעישה שהובאה לידיעתו זה עתה, לפיה הנחת העבודה שלו בה הוא מונה להיות "בן ממשיך" בנחלה ע"י הוריו, אינה עולה בקנה אחד עם הדרישות וההוראות למינוי "בן ממשיך".

מדהים לראות, איך המינוח הכל כך בעייתי הזה "בן ממשיך", השתרש ותפס לעצמו אחיזה בלקסיקון ההתיישבותי, במשמעויות רבות כל כך, אם זה במשמעות של קבלת זכות לחברות באגודה, אם זה בהעברת הזכויות במשק סתם לאחד הילדים שנבחר ע"י ההורים, אם זה הבן שבונה בית מגורים נוסף במשק, אם זה הבן שמקבל מגרש בהרחבה, אם זה הבן שנבחר לקבלת הקצאת נחלה נוספת באגודה, ועד למשמעות הרווחת בקרב הרוב והיא הצהרת הורים על בחירת אחד הילדים לממשיך דרכם במשק וחתימתם על מסמכי התחייבות ומינוי של בן ממשיך, באמצעות הסוכנות והאגודה.

אוסף הפרשנויות השונות אשר ניתנו למינוח "בן ממשיך" והשימוש הרווח הנעשה בו בקרב אוכלוסיית המושבים (שימוש אשר הוטמע במשך שנים רבות גם בהחלטות ועד האגודה, בתקנונים ובהסכמי חכירה), הינו כה רב, עד כי קשה ובלתי ניתן כיום לבאר את המושג בצורה ברורה ולתת לו פרשנות אחת מחייבת.

חיפוש מקורו של המינוח מעלה, כי ראשיתו כתוצאה מגישה היסטורית שהתאימה לזמנים בהם החקלאות היתה ערך לאומי, בה השתרשה גישה לפיה חלוקתו של המשק בין יורשים אחדים יכולה לפגוע בכושר קיומו כמשק חקלאי, ועל כן, התגבשה מדיניות המוסדות המיישבים באשר לתנאי העברת הזכויות בנחלה, דבר שנועד כדי להשאיר את המשק החקלאי כיחידה משקית אחת שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול.

רעיון אי פיצול הנחלה בין יותר מבעל זכות אחד, מצא את ביטויו גם בתקנות האגודות השיתופיות (חברות) - התשל"ג -1973, המסדיר בתקנה 3א' את הדרך שבה בן ממשיך מתקבל כחבר באגודה.

על פי ההגדרה, מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד) המחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי. וכך, התפתח במשקים החקלאים (שהם מושבי – עובדים) המושג "בן ממשיך" שהוא הבן שמעבד את המשק יחד עם הוריו, ולאחר מלאת ימיהם יהיה הוא לבעל הנחלה במקומם.

פסיקת בתי המשפט קבעה, כי עצם ההכרה בבן כ"בן ממשיך" אינה מעניקה לבן זה זכויות קנייניות במשק. זכות זו מוסדרת במסגרת ההסדרים שבין הבן להוריו – אם במסגרת הענקת הזכות בחיי הוריו ואם במסגרת הענקתן של הזכויות לאחר פטירת הוריו.

ברור, כי מינויו של בן ממשיך, שלא בדרך האמורה בתקנה 3א' לתקנות האגודות השיתופיות אינה קיימת.  

על מנת לערוך מעט סדר בין מכלול הפרשנויות השונות, יש לערוך ראשית לכל אבחנה, בין הזכויות הקנייניות של הבן הממשיך לבין זכויות החברות באגודה של בן ממשיך.

בעוד ההסדר הקנייני - הקרקעי נקבע באמצעות הסכם המשבצת של האגודה, הרי שהחברות באגודה נקבעת על פי תקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973, ובהתאם להוראות תקנון האגודה.

וזאת לדעת, כי לא בהכרח קיימת התאמה בין השניים, ייתכן מצב בו יהיה אדם בעל זכויות קנייניות במשק אך לא יהיה חבר אגודה.

מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי והמליצה עליו.

סיכומו של דבר, אל תתנו למינוחים לבלבל אתכם, ואל תולכו שולל אחרי הבטחות בעלמא אשר אין מאחוריהן כל בסיס משפטי מחייב, בידקו באופן מדוקדק ואחראי בעודם של ההורים בחיים, מה הוא בדיוק מעמדכם המשפטי ומה הן זכויותיכם בנחלה, על מנת שלא תופתעו לגלות ביום מן הימים, כי מעמדכם אינו שונה בהרבה ממעמדם של יתר האחים וכי כל חלומכם לקבלת כל הנחלה היה אשליה אחת גדולה.

 

 

 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים ומשקים חקלאיים.

 

מייל: [email protected]

אתר:  www.gilad-law.co.il

            משק.קום

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא

 

גלעד שרגא, עו"ד
1
משרד עורכי דין המספק חבילה של שירותים משפטיים בעיקר בתחום דיני המגזר החקלאי. המשרד מספק שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים לאגודות שיתופיות, מושבים, וחברי מושבים.
בן ממשיך, עו"ד
משרדנו מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג מושבים וחברי מושבים. המשרד מעניק ייעוץ במינוי "בן ממשיך" וכן ייצוג בהעברת זכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירה.
רחוב י.ד ברקוביץ
תל אביב
03-6935310
קישור לאתר
חוק ומשפט - אגודות שיתופיות
תאריך: 20/9/2010
תגיות:   נחלה    מושבים    מושב    אגודה שיתופית    בן ממשיך    בית במושב    נחלה במושב    משק במושב    מכירת משק    משק חקלאי    משק עזר    משק חקלאי למכירה    תנועת המושבים    דמי הסכמה    נחלות למכירה    מכירת נחלה    שימוש חורג    בית מקצועי    הסכם משבצת    חוזה משולש    גלעד שרגא    עו"ד    נחלה חקלאית    פסק דין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - אגודות שיתופיות

לימודי משפטים כבסיס לקריירה לא משפטית / אברהם אבו
מה המשותף בין נוחי דנקנר, רם אורן, יורם מוקדי, עפרה שטראוס, זוהר גושן, יורם טורבוביץ' וגבריאלה שלו (שגרירת ישראל באו"ם)? פרט לעובדה כי הם כולם אנשי מפתח מתחומים שונים במשק הישראלי, ישנו מכנה משותף נו
הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה / גלעד שרגא, עו"ד
מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי.
מי המעסיק של עובדים זרים במושבים? / גלעד שרגא, עו"ד
האם יש לראות את החברה כמעסיקתם של העובדים הזרים בנוסף למעסיק שהעסיקם בפועל בנחלה, ולראות בה כנושאת באחריות במשותף לתשלומים המגיעים להם?
חוסר תום לב של ועד האגודה הביא לביטול הקצאת נחלות פנויות / גלעד שרגא, עו"ד
הקצאת נחלות פנויות במושבים, נעשות בדרך כלל לחברי האגודה, אולם האגודה אינה סוברנית לקבל לשורותיה חברים חדשים ללא שניתנה לכך הסכמת הצדדים האחרים להסכם המשבצת, מינהל מקרקעי ישראל והוסכנות היהודית לא"י.
לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה שיתופית על סמך התנהגות / גלעד שרגא, עו"ד
לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב.
שימוש חורג בנחלה על פי הגדרת בית משפט / גלעד שרגא, עו"ד
בית משפט נכנס לעצם תהליך הייצור ובוחן מקרוב את "השימוש החקלאי האמיתי" הנעשה בשטח המשק, ומה "מיקומה" של הפעילות המבוצעת בשטח הנחלה בשרשרת הייצור, ובכך מצמצם הוא את טווח הגדרת השימוש החקלאי המותר.
בן ממשיך בתא המשפחתי העתיק / גלעד שרגא, עו"ד
מינויו של "בן ממשיך" במשק והכתרתו של הבן כיורש כבר בחיי ההורים, ללא הסכמת האחים, כאשר הדבר מעניק זכויות לבן אחד וגורע מזכויותיהם של יתר האחים, כמוהו כהענקת כתונת פסים לאותו בן שמונה כבן ממשיך.
הסמכות לדון בזכויות בנים ממשיכים במושבים / גלעד שרגא, עו"ד
במהלך השנים, כאשר חל גידול בביקוש לנדל"ן במושבים, במיוחד מצד בני המקום, עלתה השאלה מה הם הקריטריונים הנוספים שיש להציב בפני הבנים הממשיכים, כדי לקבוע מי יהיו הבנים שיהיו זכאים לאייש את הנחלות הפנויות.
הקריטריונים לקבלה לחברות במושב / גלעד שרגא, עו"ד
הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון.
הסכנות בלקיחת משכנתה לרכישת נחלה במושב / גלעד שרגא, עו"ד
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות..
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים