מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

צמצום האלימות

בחירת פתרונות לצמצום האלימות

/ יהושע וייס
בחירת פתרונות לצמצום אלימות
בפרויקטים חברתיים קיים קושי ומחסור  תקציבי לטובת הערכת אפקט של הפתרונות המופעלים שם.
בבתי ספר, זה מכביד על הבנה "מה עובד" ומה "אינו עובד" בתחום צמצום אלימות .
לכן, יש ערך מיוחד לשקילה אפריורית של אופי הבעיה עבורה מחפשים פתרון מניעתי.
סגל הניהול והמורים בבית ספר יכול להפעיל בהצלחה את המוצע כאן בהמשך, ולהגדיל בכך מאד את סכויי הצלחת הפתרון/ות שיבחר/ו.
 
שלב א'-אפיונים של מצבי אלימות מחזוריים
1. אופי הקשר בין הקרבן לבין רודף (סוג היחסים) – אופי הקשר נע על ציר שבו הקוטב האחד הוא האינטימי- כלומר הכרות יומיומית , תכופה שנגלים בה אישיות המעורבים העדפותיהם ולעיתים גם ידוע היטב הרקע שלהם.
הקוטב השני הוא המנוכר – כלומר קשר מקרי או נדיר עם הכרות שטחית ביותר, האישי והמיוחד לא חשובים לצדדים. בעוד הקוטב הראשון מאפיין את קשרי התלמידים בכיתה וקשריהם עם מוריהם, הקוטב השני מאפיין את המפגש האקראי בין כל שני תלמידים מכיתות שונות או מבתי ספר שונים.
2. רמת החשיפה של המעשה האלים – רמת החשיפה מתוארת על ציר שבקוטב האחד שלו מצויה חשיפה רבה , יש עדים רבים או תיעוד קפדני (מצולם) ויש מודעות לחשיפה זו.
בקוטב השני יש הסתר כלומר המעשה האלים נסתר מעדים או מכל צד שלישי.
במצב של חסר קיצוני בחשיפה, הסיכוי להתגלות המעשה תלוי כולו בחשיפה מצד הקרבן או הרודף. מעשה המתקיים בחצר בית ספר בהפסקה , סביר שתהיה לו חשיפה רבה. ואילו מעשה המתקיים ב"זולה" שבין העצים בחצר האחורית של בית הספר, או באינטרנט תחת זהות בדויה- הינם מעשים מוסתרים.
3. המחיר של המעשה – למימד זה שייכים גם הנורמה ומידת השמירה עליה באותו הקשר חברתי, וגם התשלום (שיכול להיות כספי, תשלום במוניטין או קנס אחר) עבור המעשה.
המחיר הינו מימד סוביקטיבי לחלוטין כמו בבדיחה על הקשיש שנעלב מהצעירה שלקחה לו את מקום החניה, ובתשובה לשאלתו (מדוע לקחת לי את החניה?) ענתה "ככה זה כשצעירים וחצופים". בתגובה נכנס הקשיש לרכבו המפואר ומעך את מכוניתה לנגד עיניה . הקשיש מסביר לצעירה: "ככה זה כשעשירים וזקנים".
לצעירה מחיר המעשה גבוה (זו המכונית היחידה שלה) לזקן יש אפשרויות כלכליות גדולות לשלם עבור התקיפה שלו, והמחיר שישלם עבור העונג שבנקמה - נמוך לדעתו.
הסוביקטיביות של מחיר המעשה הופכת את בחירת הענישה ותגובת החברה למעשה האלים, לעניין מורכב ביותר.
מכאן החשיבות הרבה  ל:חדות ובהירות הנורמות ההתנהגותיות, החינוך להן, תגמול הציות להן ואכיפתן של הנורמות בעת הצורך בפומבי- לטובת תשתית מניעה של אלימות.
 
  שלב ב' - הכרת פתרונות- בתחום המניעה
 
פתרונות נחלקים בהתאם לפי האפקט שלהם:
משפרי מערכות יחסים-  לכאן שייכים:
א) קטגוריה שלימה של סדנאות והרצאות בתחומי מיומנות התקשורת הבין אישית, גישור והתנסויות כפויות שמטרתן לחולל ראיה שונה של העצמי ו/או האחר.
ב) זיהוי מוקדם של אנשים בעלי מועדות לפעול באלימות (המקרה של משטרת רולנדס בקליפורניה- פותח מודל של המזהה תלמידים שיהיו היורים העתידיים בעמיתיהם בבית הספר),
ג) אימון אישי, חונכות אישי ועוד
 
פתרונות של חשיפה- אלו מיועדים "לקלק" את ההסתר של המעשה האלים ולהגדיל את הסתברות החשיפה כך שהפונה לאלימות יהיה מודע לסיכון שבמעשה.
לכאן שייכים:
א)אמנה חברתית עליה מתחייבים כל השותפים לגילוי והלשנה על הזולת (בסינגפור (ההסתברות להלשנה מצד הציבור על עברה מגיעה ל-90%).
ב) מצלמות .
ג)  בקרת עיין של פקחים מתנדבים- ובמקרה של בית ספר מורים והורים, פרסים גבוהים על חשיפה ועוד.
 
פתרונות של מחיר -  לכאן שייכים:
א) הקנסות (כספיים או אחרים)
ב) שיטות ניקוד שונות (חלקן מדהימות במקוריותן)
ג) הפרסום השלילי
ד) הנידוי, וההשעייה ועוד
 
פתרונות הגנה-
לעיתים השליטה על המימדים הנדונים דלה. במקרה כזה , יש טעם לשקול שיטה להגדלת המוגנות.
באלו כלולים:
א) לווי/אבטחה אישית של ילד בוגר יותר לתלמיד בסיכון.
ב) צירןף משגיח מבוגר לתלמיד הבוחר באלימות.
ג) העברת הילד שבסיכון למסגרת שאינה מסכנת  אותו/ בית ספר אחר.
 
 שלב ג'- הגדרת התופעה המחזורית האלימה-
זהו שלב חיוני לפני בחירת הפתרון או סל הפתרונות.
חשוב לגבש ראיה מקפת בדיון על השאלות הבאות טרם בחירת הפתרון/ות, באמצעות מענה על השאלות הבאות:
  1. מה הם מאפייני המצב על שלושת הצירים שהצגתי?
  2. מה הפתרון/ות הקיימ/ים למניעת המעשה כעת ומופעלים שוב ושוב בביה"ס?
  3. איזה מהמאפיינים של מצב האלימות הנדון בולט מאד : אופי מערכות היחסים, החשיפה הלקויה או המחיר הנמוך?
לעיתים יקרה שכל הפרמטרים "עובדים" לרעת המצב ולהקלת האלימות.
 
 שלב ד'- בחירת הפרתון/ות
  1. איזה פתרונות באים בחשבון לשינוי מצב המוצא- מבחינת יכולתם לחולל הבדל במצב, ומבחינת ההיתכנות שלהם (לגיטימיות,עלות, ומשאבי זמן ליישום)
  2. מי עוד צריך להשתתף בהחלטה על בחירת סל הפתרונות, כדי למנוע טירפוד היישום (ועד הורים, נציגות מועצת התלמידים, נציגות המשטרה או הרשות המקומית?)
  3. מי יכין, עד מתי, את תכנית היישום לאישור כל גורמים השותפים?
 
 
השפעות נוספות של בחירת הפתרונות
מודגש שמימדי פתרון השוני פועלים לעיתים קרובות כ"מכפילי כוח " אחד על השני. לכן אין טעם לבחור פתרונות יקרים או מקיפים בכל שלושת המימדים של המצב. הקריטריון שלי כשאני מייעץ לבחירת פתרונות הוא "מספיקות" – מה הפתרון הזול ביותר והפשוט ביותר שעדיין יעשה את העבודה?
כאן ניסיוני הרב במסגרת ייעוץ לפרויקטי מניעה במצילה הוא תוספת ערך מיוחדת לבית הספר.
 
דוגמאות :
1. החלטה להכניס חשיפה רציפה(צלום) לקונטקסט שבו מערכת היחסים הינה אינטימית (למשל:: הכתה) יכולה לחולל אפקט בומרנג. היחסים עלולים להיפגע והמצלמה במקום, עלולה לגרום ניכור, שהוא בעצמו מאיץ אלימות .צילום בכתה או במסדרונות  עלול להיות מתייג תלמידים.
למידת המורים את מיומנות ניהול רגשות הינה פתרון הרבה יותר אפקטיבי ליצירת שליטה מדורגת באלימות בכתה, ללא תיוג תלמידים.
2. התייחסות להעלאת המוגנות של תלמידים – ע"י הצבת מורה תורן בחצר הינה פתרון המשדר :
"כאן לא סמכים על התלמידים" ועוד  דברים שהנהלת בית ספר אינה מודעת להם.
פתרון הרבה יותר מתאים הינו למנוע את הצורך במוגנות; כלומר, לפעול לביסוס תשתית מונעת אלימות.
כתב שוקי וייס – יועץ לתחום מניעת אלימות במשפחה, בארגונים ובקהילות.
יהושע וייס
מומחה למניעת אלימות בקונטקסט של: ארגון, משפחה, מערכות חינוך. ובתי ספר.
ת.2 בהנ' תעשיה ונהול, בנוסף למודי ת.1 + ת.2 בתחומים התנהגותיים. בעל השגים מוכחים בתהליכים ארגוניים , קהילתיים משפחתיים ואישיים.
יעדים ייעוץ לצמיחה
פתרון בעיות עיקשות ומחזוריות; השגים ותפוקות משופרים דרמטית; שינוי בתהליכים בין אישיים צוותיים משפחתיים וארגונים - לטובת השגים נדרשים. תהליך ייעוץ רווי הומור וחשיבה חיובית.
ת.ד. 1270
רחובות
052-8790003
חינוך ולימודים - כללי
תאריך: 18/9/2010
תגיות:   פתרון לבעית האלימות    בחירת מודל פתרון לאלימות    בעיות מחזוריות    מערכות יחסים    נהול רגשות    תשתית מניעת אלימות   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חינוך ולימודים - כללי

לימודי עיצוב גרפי פיתוח הדמיון / סלביק גבריאלוב
בכל מקום שאנו הולכים אנחנו משתמשים בעניים שלנו, כדי לחפש ולקטלג את הסביבה שבה אנו נמצאים.
לימודי רפלקסולוגיה: מה העבר לובש? / אביב יועצים
לימודי רפלקסולוגיה מלמדים לא מעט דברים חשובים. אחד מהדברים הפחות צפויים שניתן ללמוד באמצעות לימודי רפלקסולוגיה הוא כיצד העבר מתלבש: כיצד משהו שמקורו בעבר לובש צורה מודרנית בגלגול העכשווי שלו.
חוגים לילדי הגן / עמרי אימבר
אז מה באמת אומר לכם המשפט – "בגן שלנו הילדים משתתפים בחוג __X__"? בדרך, רק את השם של החוג. מה עושים בחוג תנועה? מה זה ריתמוסיקה? ומי היא ה"מנגנת"? המשיכו לקרוא כדי לגלות...
תאוריית האינטיליגנציות המרובות של גארדנר ושימושה במסגרות חינוכיות / עמרי אימבר
תאוריית האינטיליגנציות המרובות של האוורד גארדנר פרצה דרך בתפיסת הערכת האינטיליגנציה האנושית. התאורייה עומדת בניגוד לתפיסת ה"חוכמה" עד כה שהיתה נמדדת ע"י מבחני איי.קיו בלבד ולמעשה מציעה שיטה שהיא אומנם
חוגי העשרה לגיל הרך / עמרי אימבר
במאמר זה נתייחס למגוון החוגים לגיל הרך ולמחיריהם המשתנים בשוק, אך ראשית חשוב להבין כי בתחום החוגים לגיל הרך ישנם מספר עולמות שונים, נתייחס כאן לשניים מהם.
כיצד לבחור חוג לילדים / עמרי אימבר
חוגים הם נושא חשוב בכל בית. בין אם בגן, בצהרון או בשעות אחר הצהריים, היום ברור לכל אם ואב כי חשוב להעשיר את הילדים בתכנים נוספים לתוכניות הלימודים הפורמליות. במאמר זה נבחן את כל הנקודות החשובות בתחום.
הדרכת הורים בשילוב פענוח ציורי ילדים / מיכל וימר
פענוח ציורי ילדים הינו כחלק בלתי נפרד מהדרכת הורים ומאפשר לשלב בין נקודת המבט והחוויות של ההורים לזה של הילד – הילדים מציירים פעמים רבות גם את הקושי שמוכר להורים, אך גם את 'הפאזל האישי'.
ללמוד וללמד לחשוב - תהליך להוראה ולמידה אקטיבית / תמיר חכם
כתיבת מאמר זה נובעת מהמצוקה האישית שלי כהורה בראותי את ילדיי לא לומדים לא קוראים
לימודים – מגוון רחב של אפשרויות / קופירטיינג פלוס
בוגרי התואר הראשון ישנה תחרות גדולה ולכן פעמים רבות יש כאלו שיבחרו לימודי תואר שני כדי להשיג יתרון על המתחרים. יש גם מי שבוחר בכך מתוך רצון להתקדם באקדמיה או למשרות שמחייבות סיום בהצלחה של תואר שני.
בתי ספר פרטיים בישראל / איל פטרן
בשנים האחרונות יותר ויותר הורים בוחרים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר פרטיים. משנות השמונים קמו בישראל יותר מ-200 התארגנויות להקמת בתי ספר פרטיים. בשנים האחרונות ישנה עליה מתמדת בקצב של רישום ההתארגנויות.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים