מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

ציוד מיגון אישי

ציוד מיגון אישי

/ רועי כהן
חשיבות השימוש בציוד מגן אישי ודרישות החוק
בתעשייה קיימים סיכונים רבים כגון: רעש, חשיפה לחומרים מסוכנים, נפילה של חפצים, חום, קור ועוד סיכונים רבים אחרים. כדי להפחית את רמת הסיכון וכדי לשמור על בטיחות העובדים ניתן לפעול ב-2 מישורים:
1.      מציאת פתרונות הנדסיים- לדוגמא סיכוני רעש הפחתת רמת הרעש תתבצע ע"י סגירה של המכונות/ נקודות הגורמות לרעש.
2.      שימוש בציוד מגן אישי- לדוגמא סיכוני רעש הפחתת רמת הרעש לעובד באמצעות אוזניות/ אטמי אוזניים.
המאמר מתייחס לדרישות החוק להפחתת רמת הסיכון באמצעות שימוש בציוד מגן אישי שצריך להיות הפתרון האחרון השומר על בטיחות העובדים. רק לאחר שמוצו כל הפתרונות ההנדסיים ועדיין רמת הסיכון גובה כך שיכולה לפגוע בעובד קיימת חשיבות רבה לשימוש בציוד מגן אישי. ציוד בטיחות נדרש לצורכי הגנה על העיניים, הפנים, הידיים, הזרועות, הגוף, אוזניים והריאות.
מה זה ציוד מגן אישי?
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997 מגדירות ציוד מגן אישי כ:
"ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו".
או במילים אחרות ציוד שהעובדים צריכים ללבוש כדי להגן על עצמם מפני סיכונים בסביבת העבודה שלהם.
מה מגדיר החוק לשימוש בציוד מגן אישי?
קיימים מספר חוקים המגדירים שימוש בציוד מגן אישי כאשר הדרישות העיקריות לשימוש בציוד מגן אישי (לבטיחות העובדים) מוגדרות בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997. הדרישות העיקריות בתקנה זו הם: חובות המעביד, חובות העובד, חובת מנהל העבודה, טיב הציוד וסוגי ציוד מגן אישי הנדרשים להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה.
חובות המעביד
·         אספקת  ציוד מגן אישי כמפורט בתוספת לתקנה.
·         מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות ויפקח על ביצוען (כלומר אחריות המעביד חלה גם על עובדי קבלן או קבלני משנה הנמצאים בתחום אחריותו).
·         תיקון או החלפה של ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.
חובת העובד
·         להשתמש בציוד מגן אישי בהתאם לייעודו.
·         להחזיק את הציוד במצב נקי ולשמור עת תקינותו.
·         להחזר את הציוד למעביד או לממונה כאשר גילה בו פגם או נזק לשם החלפתו.
חובת מנהל העבודה
·         אחראי שהעובד ישתמש בציוד המגן כראוי ובהתאם.
·         אחריות על החלפת הציוד באופן מיידי במידה והוא פגום או שנגרם לו נזק.
·         הפסקת עבודתו של עובד שלא משתמש בציוד מגן כנדרש.
טיב הציוד והתאמתו
·         ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
·         ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים ANSI ,ISO ,DIN ,EN או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי.
 
 
 
 
הסיכונים הקיימים וסוג הציוד מגן אישי הנדרש
אחד הנושאים החשובים בתקנה זה פירוט של תהליכי העבודה הדורשים ציוד מגן אישי ואיזה ציוד מגן נדרש להלן ריכוז של הסיכונים הקיימים (לפי אברי גוף) וציוד מגן אישי מתאים (לפירוט יש להסתכל בתוספת של תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997).
הגנת ראש
סיכון: עבודות בהם קיימת סכנה של פגיעה בראש כתוצאה מחפצים נופלים, עבודות שבהם קיים סיכון לקבל מכות בראש או הסתבכות שיער.
ציוד מגן נדרש: סוגים שונים של קסדות מגן או כובעים מתאימים.
הגנת שמיעה
סיכון: עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד 1984.
ציוד מגן נדרש: אטמי אוזניים; מגני אוזניים למיניהם קסדות אקוסטיות.
הגנת עיניים ופנים
סיכון:  כל עבודה בה קיימת אפשרות של התזת כימיקלים, מתכת, אבק, גז וסיכוני קרינה.
ציוד מגן נדרש: משקפי מגן נגד סיכונים מכניים, כימיים וקרינה.
הגנת דרכי הנשימה
סיכון: אבק, חומרים מסוכנים, סביבת עבודה דלת חמצן.
ציוד מגן נדרש: מסכות (מותאמות לסיכון) מנ"פ (מערכת נשימה פתוחה).
הגנת כפות ידיים
סיכון: פגיעות מכאניות, שינויי טמפרטורה   (חום קור), חתכים, כימיקלים, חשמל, דלקות ומחלות או זיהום.
ציוד מגן נדרש: כפפות להגנה מפני פגיעות מכאניות, כימיקלים, חשמל וכו'.
הגנת רגלים
סיכון: פגיעות מכאניות, נפילת חפצים, החלקה, חשמל, כימיקלים וכו'.
ציוד מגן נדרש: נעלי בטיחות, מגפיים, נעלים מוגנות כימיקלים ומבודדות חשמל ועוד בהתאם לסיכון ולרמת הבטיחות בעבודה הנדרשת.
הגנת גוף
סיכון: שינוי טמפרטורה קיצוניים, התזת חומרים כימיים או מתכתיים, ניקוי משטחים בלחץ אוויר, קרינה ועוד.
ציוד מגן נדרש: סינרים, חליפות לכימיקלים, חליפות לקרינה ועוד בהתאם לסיכון ולרמת הבטיחות בעבודה הנדרשת.
הדרכות
יש לתת חשיבות רבה להדרכת העובד כיצד להשתמש בציוד המגן שניתן לו ועל הסיכונים הקיימים באזור העבודה וכיצד הציוד שומר על בריאותו.
להלן מספר דגשים להדרכת עובדים:
·         יש לוודא שהעובד המשתמש בציוד המגן אישי מודע למה הוא צריך את ציוד המגן אישי, מתי להשתמש בו ומתי צריך להחליף אותו.
·         יש להדריך את העובדים איך להשתמש בציוד מגן אישי בצורה נכונה ולוודא שהכן הם עושים כך.
·         יש להבהיר לעובדים שציוד מגן אישי זה המוצא האחרון לבטיחות שלהם ויש להשתמש בו תמיד גם שהעבודה לוקחת מספר דקות.
·         יש לערוך ביקורות שהכן העובדים משתמשים בציוד מגן אישי ולבצע מעקב באזורים בהם לא מבצעים שימוש סדיר באמצעי מיגון אישי.
 
להלן טבלה המרכז את סוג העבודה והציוד אותתו נדרש העובד ללבוש בהתאם לתוספת בתקנות הבטיחות בעבודה( ציוד מגן אישי)
         טור א'
                  טור ב'
                        טור ג'
איבר הגוף הטעון הגנה
      עבודות ותהליכים מסוכנים
סוגי ציוד מגן אישי לפי תהליכי העבודה
1.  הגנת ראש
1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;
קסדת מגן
1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת במחצבה, מכרה, נמל ואוניה, קידוחי נפט או מים וטיפול בחומר נפץ, למעט:
- מקרים שבהם העובד נמצא תחת גג או תקרה המונעים  סכנת פגיעה בו מגוף נופל;
- העובד נמצא בתא נהג של מכונית או בתא הפעלה של ציוד מכני בו הוא מוגן מפני פגיעה;
1.3.  עבודות מתחת או בקרבת משא מורם;
1.4 . עבודות מתחת או בקרבת מקום שמעליו עובדים אנשים אחרים ושאין מחיצה בין המקומות כאמור;
1.5.  עבודה במקומות בהם קיימת סכנה של התקלות בצינורות, קורות, בליטות וכיוצא באלה;
1.6.  עבודה עם מכשירים לשיקוע פינים ועם מכשירים מטלטלים לשיקוע מהדקים או מסמרים כלפי מעלה;
1.7.  חיבור קרונות רכבת;
1.8.  מחסנים שהחומר המאוחסן בהם נמצא בגובה 3 מטר לפחות;
1.9.עבודות גיזום ענפים וכריתת עצים בהם קיימת סכנת פגיעה מגוף נופל
2.  הגנת הקרקפת
2.1.  תהליך עבודה בו קיימת סכנה של תפיסת שערות
מגיני קרקפת (כובע, מטפחת ראש,
רשת להגנת שער - עם או בלי מצחיה)
2.2.  עבודה בחשיפה לקרינה על סגולה;
כובע, מטפחת ראש
3.  הגנת שמיעה
3.1.  עבודה ברעש מזיק כאמור בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד1984-;
אטמי אזניים; מגיני אזניים למיניהם;
קסדות אקוסטיות;
4.  הגנת פנים ועיניים
4.1.  כל עבודה ליד כור היתוך או תנור ועבודות הקשורות ביציקת מתכת;
4.2.  עיבוד שטח - השחזה, כירסום, ליטוש, גיוץ, חיתוך והשחזה באופן, בדיסקט ליטוש, בדיסקט חיתוך, במשורית או בכרסומת, המסתובבים בכוח מכני,והשחזה רטובה.
4.3.  חריטה -חריטה וקדיחה חיצונית ופנימית, חיתוך, ליטוש לרבות בכלי-יד, המונעים בכח מיכני.
4.4.  הקשות בכלי מתכתי -
         (א)  הקשות על מתכת, קישקוש או גירוד;
         (ב)   ניקוי סיגים;
         (ג)    עקירה או גדיעה של מסמרות או לולבים;
משקפי מגן נגד סיכונים מיכניים;
משקפי מגן נגד סיכונים כימיים;
משקפי מגן נגד סיכוני קרינה (לרבות: קרני x,
קרני לייזר, קרניים על סגולות, קרניים תת-אדומות קרני אור מסנוורות); מסכות פנים;
 
 
מסכות ריתוך עם או בלי קסדת מגן;
4.5.  ריסוס והתזה -
        (1)  ציפוי מתכת בהתזת מתכת מותכת;
        (2)  ריסוס או התזה בלחץ אויר לשם ניקוי ועיבוד מתכת, מבנים,מיתקנים וכיוצא באלה;
        (3)  ריסוס או התזה של ממיסים או צבעים.
4.6.  ריתוך -ריתוך וחיתוך חשמלי, אוטוגני וכל ריתוך וחיתוך אחרים בתהליך חום לרבות הסרת סיגים לאחר ריתוך.
4.7.  ייצור זכוכית ומוצרי זכוכית - ביקורת האש בתנור, לרבות כור, וביקורת התהליך בתנור אם הוא משמש להתכה, חיסום, הרפייה או עיבוד של זכוכית.
4.8.  טיפול בחומרים כימיים וביולוגיים -טיפול בחומרים כימיים צורבים, מגרים או רעילים, בין שהחומרים מוצקים, נוזלים או גזים, לרבות מילוי כלי קיבול והורקתם, טלטולם והובלתם של חומרים כאמור וכן עבודה במעבדות כימיות, אלקטרו אופטיות וביולוגיות.
4.9.  קרינה -עבודה במקום שיש בו סכנת פגיעה מקרינת לייזר, קרינה על סגולה קרינה תת אדומה, קרינת אור בהבזקים או קרינת אור מסנורת.
4.10. חשמל - עבודה במתקן שיש בו מתח חשמלי שהתפרקותו עלולה לגרום לפגיעה בעיניים.
4.11. סיתות אבן ובטון
4.12. עבודה במכונות לעיבוד עץ
4.13. עבודות מסוכנות אחרות:
         (א)  הפעלת כלי לשיקוע פינים;
         (ב)  מילוי בקבוקי זכוכית במשקה תוסס;
         (ג)  התזת נוזל בלחץ העלולה לפגוע בעיניים;
         (ד)  טיפול בחומר נפץ, חומר הדף, ובאי-יורים;
         (ה)  קידוח, גריסה ושבירה של אבנים, בטון ומחצבים; למעט גריסה ושבירה בתהליך סגור;
         (ו)  ניקוי במברשת מתכתית המופעלת בכח מכני;
         (ז)  הרכבה ופירוק חלקים קפיציים שעלולים לפגוע בעיניים;
         (ח)  עבודת הריסה;
         (ט)  יציקת מתכת וערגול חם של מתכת;
         (י)  חטיבת עצים;
         (יא) כריתת עצים, גיזום וניסור עצים וענפים בכלי מיכני;
         (יב)  כיסוח צמחיה בעזרת כלי מיכני מטלטל;
         (יג)  עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה1994-, קובעת דרישה להגנת עיניים;
 (יד)  כל עבודה אחרת שלא פורטה והעלולה לסכן את הפנים או העיניים
5.  הגנת דרכי הנשימה
 
5.1.  עבודה במקומות מוקפים, ליד תנורים תעשייתיים המופעלים בגז ובמקומות שבהם עלול להימצא גז, אבק, נדפים, עשן, אירוסול טיפתי,אדים רעילים, אבק רדיואקטיבי, גורמים ביולוגיים מזיקים או חוסר חמצן;
5.2.  עבודה בסביבת פתח הזנה של תנורי התכה;
5.3.  עבודה בסביבת ממירי גז או צנרת גז של תנורי התכה;
5.4.  עבודה בסביבת מגופים או ברזים של תנורי התכה במקום שיש סבירות של המצאות נדפי מתכת כבדה;
5.5.  עבודה בכל מקום שיש בו סבירות להמצאות אבק מזיק או מטריד;
5.6.  עבודה בריסוס חומרים מזיקים או רעילים;
5.7.  עבודה ביישום חומרי הדברה או בעבודות דישון כאמור ב:
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), התשכ"ד1964-
ותקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטיים), התשנ"ג1992-
5.8.  עבודה בחמרי הדברה שהתוית הקבועה על אריזתם לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה1994- קובעת דרישה להגנת נשימה;
 
5.9.  עבודות צביעה שגורמות לפליטת נדפים רעילים או גזים רעילים במקום שאין מערכת יעילה לסילוקם.
5.10. עבודה במערכות ביוב ובאיזורים תת קרקעיים הקשורים לביוב;
5.11. עבודה במיתקני קירור שקימת בהם סכנה של דליפת חומר הקירור;
5.12. עבודה כל שהיא עם גורמים מזיקים באויר בריכוז העולה על רמת תקרת החשיפה המותרת לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א1990-;
מסכות עם מסנן לטיהור אוויר;
מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממכל
קבוע או ממקור חיצוני אחר;
מערכות נשימה אישיות עם אספקת אויר ממכל מטלטל;
6.  הגנת כפות ידיים
6.1.  ריתוך;
6.2.  טיפול בעצמים חדים או מחוספסים, למעט בתהליכים שבהם יש סכנה של כריכת הכפפה סביב חלק של מכונה או חלק הקשור אליה;
6.3.  כריתת עצים, גיזום וניסור ענפים בכלי מכני;
6.4.  טיפול בחומצות, בתמיסות בסיסיות, בחומרים ביולוגיים מזיקים ובחומרים אחרים העלולים להזיק לעור;
6.5.  טיפול בחומרים חמים מאוד או קרים מאוד;
6.6.  עבודה בתנאי קור קיצוניים;
6.7.  עבודה במיתקן חי כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז1967-;
6.8.  עבודה בתכשיר לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר, יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה1994-.
6.9.  ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים;
כפפות להגנה מפני פגיעות מיכניות;
כפפות להגנה מפני פגיעות של גורמים כימיים,
פיסיקליים או ביולוגיים;
כפפות בידוד לחשמלאים;
 
 
כפפות בידוד מפני חום וקור;
מגיני אצבעות הידיים;
כפפות להגנה על כפות הידיים בלבד;
כפפות מסריג מתכת.
7.  הגנת רגליים
7.1.  הקמת מבני מתכת ועבודות הקשורות בכך;
7.2.  עבודות בניה ובניה הנדסית כמשמעותן בפקודה;
7.3.  הנחת צנרת תעשיתית ואחזקתה;
7.4.  עבודה באתרי אחסון של חומרי בניה;
7.5.  עבודה ליד כורי התכת מתכת ותנורי התכת מתכת;
7.6.  עבודות עיבוד פלדה, עבודה בתהליכי ערגול ויציקה;
7.7.  עבודות הקשורות במערכות קיטור ועבודה בתחנות כח;
7.8.  בנית תנורים, הרכבת מערכות חימום ואורור, ואחזקתם;
7.9.  עבודה עם תנורי התכה או בקרבתן, עבודות מתכת, עיבוד קר וחם של מתכות;
7.10. מכונאות;
7.11. עבודה במכרות ומחצבות, כריה פתוחה, טיפול בערום פחם ועיבוד אבן או סלעים;
7.12. יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;
7.13. עבודה עם תבניות בתעשיה הקדמית ובתעשית חמרי בניה;
7.14. עבודה בבידוד תנורים בתעשיה הקרמית ובתעשית חמרי הבניה;
7.15. עבודות שינוע ואיחסון;
7.16. עבודה בבתי קירור;
7.17. בנית אוניות, שיפוצן ותחזוקתן;
7.18. סידור וחיבור קרונות רכבת;
7.19. כריתת עצים וגיזום ענפים בכלי מכני, הפעלת חרמש ומכסחת דשא מכניים;
7.20. עבודה עם ביטומן חם;
7.21. עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;
7.22. עבודה שקיימת בה סכנה של חדירת חומרים מותכים לרגלים;
7.23. עבודה הדורשת טיפול בחומרים כימיים נוזליים מסוכנים;
7.24. עבודה במיתקן חי - כמשמעותו בתקנות החשמל (עבודה במיתקנים חשמליים חיים), התשכ"ז1967-;
7.25. עבודה במטבחים, בבתי מטבחיים ובפרוק טבחות בעלי חיים;
7.26. עבודה בכל מקום שקיימת בו סכנת החלקה;
7.27. הפעלת טרקטור והפעלת ציוד מכני הנדסי.
נעלי או מגפי בטיחות;
נעלי בטיחות לרתכים הניתנות להסרה מהירה;
נעלי בטיחות עם מדרס למניעת חדירת גופים חדים;
נעלי או מגפי בטיחות עם בידוד מיוחד מפני חום ומפני קור;
נעלי או מגפי בטיחות אנטי סטטיות;
נעלי או מגפי בטיחות מבודדות - לחשמלאים;
- מגיני ברכיים;
- מדרסי מגן (מפני חום, מפני חדירת גופים חדים
   ומפני הזעה);
- נעלי או מגפי בטיחות עמידות מפני חדירת
   תמיסות כימיות מסוכנות;
- נעלי או מגפי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד
   החלקה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. הגנת ברכיים
8.1  עבודות המבוצעות בכריעה על הברכיים כגון עבודות ריצוף,
       ליטוש וכיוצא באלה
מגיני ברכיים מרופדים
9.  הגנת העור
9.1  עבודה בתהליכים שבהם קיימת סכנת פגיעה בעור ואין לגביהם דרישה  לציוד מגן אישי אחר;
9.2  עבודה בה נחשפים לקרני השמש.
משחות מגן לעור, למיניהן.
10. הגנה כללית של הגוף
10.1. עבודה עם חומצות, תמיסות בסיסיות, חומרים ביולוגיים מזיקים, חמרי חיטוי וחומרי נקוי משתכים;
10.2  עבודה בתנאי חום או קור קיצוניים;
10.3  יצור ועיבוד מוצרי זכוכית;
10.4  ניקוי משטחים בחומר מותז בלחץ אויר;
10.5  עבודה בתאי קירור, חדרי קירור ומחסני קירור;
10.6  עבודה בחשיפה ישירה לקרני השמש, לקרינה על סגולה ולקרינה תת אדומה;
10.7  עבודות ריתוך;
10.8  עיבוד של מתכת מלובנת, עבודות התכה, יציקה, כבישה וערגול בחום;
10.9  עבודות ניקוי וחיתוך עצמות של בעלי חיים;
10.10 עבודה עם סכין שמצריכה תנועה של הסכין כלפי הגוף.
סינרים להגנה מפני פגיעות מיכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;
ביגוד להגנה מפני פגיעות מכניות, פיסיקליות, כימיות, חום וקור;
ביגוד להגנה מפני קרינה וזיהום רדיואקטיבי;
ביגוד להגנה מפני קרינה בלתי מיננת;
ביגוד מגן חסין אש;
סרבל בטיחות;
ביגוד מחומם;
11. הגנת הזרועות
- ניקוי וחיתוך עצמות בעלי חיים.
מגיני זרוע;
12. כל הגוף
- עבודות בגשם, בקור או בחשיפה ישירה לשמש;
ביגוד הגנה מפני פגעי מזג אויר
13. הגנת כל הגוף מפני
      פגיעה של כלי
      תעבורה
13.1  עבודות שדורשות הבחנה ברורה מרחוק של המצאות העובדים באתר העבודה כגון:
13.2  עבודות בכבישים, מדרכות ומסילות ברזל ובשוליהם - כגון סלילה ואחזקה, צביעה ופיקוח, התקנה ואחזקה של אמצעים ואבזרים;
13.3  וכן עבודות פינוי אשפה, נקיון ואיסוף אשפה, הסרת מכשולים ומטרדים אחרים בכביש והכוונת תנועה בכביש.
ביגוד מחזיר אור או חלקי ביגוד מחזירי אור;
14. הגנה של כל הגוף מפני נפילה מגובה ולכידה במקום מוקף
14.1  עבודות במקומות שמהם עלול העובד ליפול לעומק העולה על 2 מטר ושאין אפשרות מעשית לגדרם, למעט בעבודות שינוע מטענים באניות וכשאין הדבר מעשי;
14.2  עבודות במקומות מוקפים או בכוכים;
14.3  עבודות במערכות ביוב;
חגורת בטיחות על כל אבזריה;
ריתמת בטיחות על כל אבזריה;
ציוד לבלימת אנרגיה קינטית כתוצאה
מנפילה מגובה;
 
נכתב ע"י אינג' רועי כהן
מנכ"ל ר.כ. שחר הנדסת בטיחות
 
 
רועי כהן
יכלים, מפעלי פריגו (כימאגיס), קופולק, תע"ש, רבדיון, פלקסטרוניקס ישראל ועוד. רועי משמש כקצין חומרים מסוכנים במילואים בפיקוד העורף ובמסגרת התפקיד משמש כיועץ למפקד המחוז באירוע חומרים מסוכנים בשעת חירום
ר.כ. שחר הנדסת בטיחות בע"מ
ממונה בטיחות חיצוני יעוץ לטיפול בחומרים מסוכנים הדרכות בטיחות ואש סקרי סיכונים הקמת מערכות ניהול בטיחות ת"י 18001 ואיכות סביבה ISO 14001 תיקי מפעל,תיקי שטח והדרכות צוות חירום הדרכות לעבודה בגובה
0507868103
חברה ומדינה - כללי
תאריך: 9/9/2010
תגיות:   בטיחוץ    יועץ בטיחות    ממונה בטיחות    ציוד מגן אישי   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חברה ומדינה - כללי

כלכלה פרקטית , וקלקלה שלטונית וציבורית / עוזי פלג
ה אותה. הכלכלה היא תחום גמיש שכולם יכולים להיות בו צודקים, ובו בזמן גם לטעות. הסיכוי שיהיה טוב הוא כמו הסיכוי שיהיה רע, הכול תלוי במה עושים ועד כמה, ומה לא עושים ועד כמה, ובתזמון של כל עשייה ואי עשייה
לחיי - הבחירות שבדרך / אברהם פכטר
ארדואן בתורכיה – זכה בקדנציה שלישית. עו"ד יורי גיא-רון - רוצה בקדנציה שניה כיו"ר לשכת עו"ד בישראל. עו"ד דורון ברזילי – רוצה בקדנציה ראשונה כיו"ר לשכת עו"ד.
תו תקן חדש למתקנים מתנפחים / ofer rashkes
החל מפברואר 2011, כל מוצר מתנפח שייובא לארץ יחויב בבדיקה של מכון התקנים והוכחת עמידותו בת"י 5378.המאמר מציג מדדים מתאימים להתייחסות לסיכונים ולמזעור מספר התאונות למשתמשים.
תו תקן חדש למתנפחים / עידן מור
מכון התקנים מגבש תקן חדש למתקני משחקים מתנפחים לילדים, במסגרתו יידרשו יצרניהם ספקיהם ומפעיליהם של מתקנים אלו לעמוד בהנחיות שיגדילו את רמת הבטיחות. אנדרי מטיאס, מנהל תחום הסברה, פר
מתקנים מתנפחים של Happy Hop / עידן מור
במאמר זה תוכלו להכיר את חברת Swiftech אשר מייצרת מתקנים מתנפחים מיוחדים עם שם המותג Happy Hop. תוכלו ללמוד על היתרונות הרבים שיש ל-מתנפחים של Happy Hop, כמה פשוט להפעיל או
הוראות שימוש וכללי בטיחות בהפעלת מתקנים מתנפחים של עידנ'ס / עידן מור
ביצעתם השכרת מתנפחים? כל הכבוד! (-: עכשיו, חשוב שתקפידו על ההוראות הבאות: 1) יש להוציא את המתנפח מהתיק המצורף ולפרוש אותו במקום המיועד.
כיצד להימנע מפגיעות מיותרות במתקנים מתנפחים לילדים? / עידן מור
מומחי מכון התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים מתנפחים לילדים הינם מקור הנאה ושמחה לילדים אולם, הם טומנים בחובם רמת סיכון לא מועטה ואפשרות לפגיעה של היל
התקן החדש למתקנים מתנפחים - אינו מחייב / עידן מור
מקור המאמר: http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3783867,00.html מכון התקנים פירסם תקן ישראלי חדש למתקני משחקים מתנפחים ב
הנחיות בטיחות ואחזקה במתקני משחק בחצר - חלק 1 / עידן מור
מתוך גני ילדים – סב/6(ב) פברואר 2002 מתקני משחק בחצר א. תקן מתקני משחק 1) מתקני החצר המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן 1498, "מתקני משחקים לי
השכרת ג'ימבורי לילדים – עפ"י עידנ'ס / עידן מור
ילדכם הקטן חוגג יומולדת ואתם רוצים לתת לו את הטוב ביותר. אבל מה תעשו לילד בן שנה או שנתיים שלא מזמן יצאו לו השיניים? איך תגרמו לו אושר גדול מבלי שמנהל הבנק מכיסאו י
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים