מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חברות מושב

לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה שיתופית על סמך התנהגות

/ גלעד שרגא, עו"ד
לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה על סמך התנהגות בלבד
חברות בתנובה
 
חברותם של מושבים רבים בתאגיד תנובה, ידעה שינויים במהלך השנים כאשר עם מכירת השליטה בתאגיד תנובה וחלוקת פדיון המניות לחבריה, החלו מושבים רבים לבדוק את חברותם ואת מעמדם כמי שהיו בעבר חברים בתנובה.
כיום, כאשר לקיומה של חברות בתנובה קיים פוטנציאל כלכלי רב, מבקשים מושבים ואגודות לנסות ולהותיר את חברותם בתנובה, בינהם גם מושבים אשר הגיעו לכדי הליכי פירוק ושוקמו מחדש, מושבים שהפריטו את שיווק התוצרת לחבריהם וחדלו לשווק באופן מאורגן, ומושבים אשר מימשו בעבר את מניותיהם והפסיקו את חברותם.
לאחרונה הובא בפני רשם האגודות עניינו של מושב אשר הודיע בעבר באופן רשמי על פרישה מחברות בתנובה, וכיום מבקש להכיר בחברותו כחבר בתאגיד תנובה.
עובדות המקרה על קצה המזלג:
מושב אשר נמנה בעבר עם חברי תנובה, עד לפרישתו מחברות בשנת 1963 מרצונו.
בחלוף שנתיים לאחר פרישת המושב מחברותו, נמשכה העברת הכספים לתנובה ונגבו כספים בגין מלווה. כמו כן נמצאו אסמכתאות המעידות על קיומן של הלוואות מניות בחשבון המושב בתנובה לאחר מועד העזיבה.
טענות המושב היו, כי יש לראותו כחבר בתנובה גם כיום, בין משום שחברותו לא פסקה ובין אם משום שהתקבל מחדש לחברות לאחר שלכאורה הסתיימה חברותו, וזאת מכח התנהגות.
חוקר שמונה ע"י רשם האגודות, המליץ לדחות את דרישת המושב לתיקון פנקס החברים בתנובה ואת דרישת המושב לרשום אותו מחדש כחבר בתנובה.
המושב השיג על החלטת החוקר בפני רשם האגודות, השגה אשר נדחתה ע"י הרשם מן הנימוקים הבאים:
- תנובה אישרה למושב במס' מכתבים כי פדה את כל מניותיו וכי לא קיימת יתרת מניות.
- בהתאם לתקנון תנובה פדיון כל המניות הינו אפשרי, רק במצב של הפסקת חברות.
- שיווקי המושב לתנובה הופסקו כבר בשנת 1961, והמושב המשיך בשיווק תוצרתו החקלאית ואת תוצרת חבריו   דרך משווקים אחרים, לעיתים גם בשיווק ישיר באופן פרטי על ידי החברים (עובדה המלמדת, כי פניית המושב לפדיון המניות, לא נעשה בחלל ריק, אלא כחלק מתהליך של הפסקת החברות אשר בא לידי ביטוי גם בהפניית התוצרת החקלאית למשווקים אחרים.
 
החלטת רשם האגודות
הרישום בפנקס החברים משמש כהוכחה למועד קבלתו ומועד יציאתו של חבר באגודה.
אין השיווק כשלעצמו מהווה ראיה כלשהי לחברות על דרך של התנהגות, ואין נפקא מינה להיקפו ומשכו, שכן תנובה שיווקה גם את תוצרתם של אגודות נוספות שלא היו חבריה, כמו גם של חקלאים בודדים שעל פי תקנונה לא יכולים להיות חברים בתנובה.
לאחר שדחה הרשם את טענת המושב, כי הינו רשום בפנקס החברים, נבחנה האפשרות לחברותו של המושב בדרך חלופית, שלא על פי התקנון – חברות מכח ההתנהגות, בהתאם לתקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973, המפרטת נסיבות מיוחדות להכרה בחבר:
"נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין, בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".
 
בפסיקתו מסיק הרשם, כי לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב עסקינן אשר הביע את רצונו בכתב, לפרוש מחברותו בתנובה ואף פדה את כל מניותיו. אילו היה המושב מעוניין לחדש את חברותו היה עליו לפעול בהתאם לתקנון, להגיש על כך בקשה בכתב ולהציע להשיב את ערך פדיון מניותיו .
 
הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים ומשקים חקלאיים.
מייל: [email protected]
אתרwww.gilad-law.co.il
            משק.קום
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא.
 
גלעד שרגא, עו"ד
1
משרד עורכי דין המספק חבילה של שירותים משפטיים בעיקר בתחום דיני המגזר החקלאי. המשרד מספק שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים לאגודות שיתופיות, מושבים, וחברי מושבים.
בן ממשיך, עו"ד
משרדנו מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג מושבים וחברי מושבים. המשרד מעניק ייעוץ במינוי "בן ממשיך" וכן ייצוג בהעברת זכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירה.
רחוב י.ד ברקוביץ
תל אביב
03-6935310
קישור לאתר
חוק ומשפט - אגודות שיתופיות
תאריך: 29/8/2010
תגיות:   נחלה    מושבים    מושב    אגודה שיתופית    בן ממשיך    בית במושב    נחלה במושב    משק במושב    מכירת משק    משק חקלאי    משק חקלאי למכירה    תנועת המושבים    דמי הסכמה    מכירת נחלה    שימוש חורג    בית מקצועי    הסכם משבצת    גלעד שרגא    עו"ד    פסק דין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - אגודות שיתופיות

לימודי משפטים כבסיס לקריירה לא משפטית / אברהם אבו
מה המשותף בין נוחי דנקנר, רם אורן, יורם מוקדי, עפרה שטראוס, זוהר גושן, יורם טורבוביץ' וגבריאלה שלו (שגרירת ישראל באו"ם)? פרט לעובדה כי הם כולם אנשי מפתח מתחומים שונים במשק הישראלי, ישנו מכנה משותף נו
הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה / גלעד שרגא, עו"ד
מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי.
מי המעסיק של עובדים זרים במושבים? / גלעד שרגא, עו"ד
האם יש לראות את החברה כמעסיקתם של העובדים הזרים בנוסף למעסיק שהעסיקם בפועל בנחלה, ולראות בה כנושאת באחריות במשותף לתשלומים המגיעים להם?
חוסר תום לב של ועד האגודה הביא לביטול הקצאת נחלות פנויות / גלעד שרגא, עו"ד
הקצאת נחלות פנויות במושבים, נעשות בדרך כלל לחברי האגודה, אולם האגודה אינה סוברנית לקבל לשורותיה חברים חדשים ללא שניתנה לכך הסכמת הצדדים האחרים להסכם המשבצת, מינהל מקרקעי ישראל והוסכנות היהודית לא"י.
לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה שיתופית על סמך התנהגות / גלעד שרגא, עו"ד
לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב.
שימוש חורג בנחלה על פי הגדרת בית משפט / גלעד שרגא, עו"ד
בית משפט נכנס לעצם תהליך הייצור ובוחן מקרוב את "השימוש החקלאי האמיתי" הנעשה בשטח המשק, ומה "מיקומה" של הפעילות המבוצעת בשטח הנחלה בשרשרת הייצור, ובכך מצמצם הוא את טווח הגדרת השימוש החקלאי המותר.
בן ממשיך בתא המשפחתי העתיק / גלעד שרגא, עו"ד
מינויו של "בן ממשיך" במשק והכתרתו של הבן כיורש כבר בחיי ההורים, ללא הסכמת האחים, כאשר הדבר מעניק זכויות לבן אחד וגורע מזכויותיהם של יתר האחים, כמוהו כהענקת כתונת פסים לאותו בן שמונה כבן ממשיך.
הסמכות לדון בזכויות בנים ממשיכים במושבים / גלעד שרגא, עו"ד
במהלך השנים, כאשר חל גידול בביקוש לנדל"ן במושבים, במיוחד מצד בני המקום, עלתה השאלה מה הם הקריטריונים הנוספים שיש להציב בפני הבנים הממשיכים, כדי לקבוע מי יהיו הבנים שיהיו זכאים לאייש את הנחלות הפנויות.
הקריטריונים לקבלה לחברות במושב / גלעד שרגא, עו"ד
הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון.
הסכנות בלקיחת משכנתה לרכישת נחלה במושב / גלעד שרגא, עו"ד
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות..
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים