מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מעביד חדש

המעביד התחלף

/ עודד ערמוני
חילופי מעבידים
מאת: משרד עורכי דין וקרט ערמוני, המתמחה בדיני עבודה
מעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. מעבידים טועים לחשוב, כי עם העברת העסק או המפעל למסגרת משפטית חדשה נפתח "דף חלק", בדומה למצב הדברים המתקיים לעיתים מול נושים רגילים אחרים של העסק. תפיסה זו עשויה להתברר כמוטעית ולחשוף את אותם מעבידים לתביעות או לעלויות כלכליות שכלל לא נלקחו על ידם בחשבון בעת הרכישה, אשר לעיתים עשויות להיות משמעותיות ביותר.
מפסיקת בתי הדין לעבודה עולה, כי עובד אשר ממשיך להיות מועסק בעסק המועבר מיד ליד, הופך להיות עובד של הבעלים החדש של העסק, ברצף זכויות. כדי שרכישת עסק בלא עובדים תוכל להתממש, על המעביד המקורי (המוכר את המפעל או העסק) לפטר את העובדים לפני ביצוע ההעברה, או שהעובדים יתפטרו מעבודתם. אם מסיבה כלשהי יחסי העבודה בין העובדים למעביד המקורי לא הובאו לידי סיום, נתפסים העובדים "ברשת ההעברה" והם יעשו אוטומטית עובדיו של המעביד החדש.
ראוי לציין, כי ככלל העברת עובד למעביד חדש דורשת הסכמה מפורשת או משתמעת של העובד, קרי - עובד רשאי לסרב לעבור למפעל החדש.
כאשר עובד במפעל או בעסק ממשיך לעבוד גם לאחר שמעבידו הוחלף במעביד חדש, נשמרות לו הזכויות מכוח חוקי משפט העבודה המגן ומכוח הסכמים קיבוציים רלבנטיים, אשר הצטברו וחלו בתקופת העסקתו על-ידי מעבידו הקודם. הזכויות העיקריות מכוח חוקי המגן בהן מדובר הינן - הזכות לפיצויי פיטורים (סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963), לחופשה שנתית (סעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951), לשכר ותשלומים לקופת גמל (סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958), למחלה (סעיף 4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976) ועוד.
בכל החוקים דנן קבע המחוקק את העיקרון של שמירת רצף זכויות לעובד בעת חילופי מעבידים, כך שהנטל לקיום זכויות אלו עובר אל כתפי המעביד החדש עבור תקופת העבודה אצל המעביד הקודם והחדש כאחד, אפילו אם עבד  העובד יום אחד בלבד אצל המעביד החדש.
אשר לפרק הזמן המנתק את הרצף כאמור, ובכן אינדיקציה משמעותית לגישת הדין לסוגיה זו נמצאת בתיקון שהוכנס לאחרונה לחוק פיצויי פיטורים ולפיו הוארכה התקופה הנדרשת לקיומו של ניתוק כאמור לצורך הזכות לפיצויים, משלושה חודשים לשישה.
במידה והמעביד מעוניין לקלוט מיידית את העובדים, אזי במקרה כזה ישמר, כאמור, רצף זכויות לעובדים מכוח הזיקה שלהם למקום העבודה. במקרה כזה מומלץ למעביד הרוכש, לכל הפחות, להבטיח בהסכם הרכישה, כי המעביד המקורי ישלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים עבור תקופת עבודתם אצלו, כולל פיצויים, וכי במידה ותחול חבות כלשהי נוספת כלשהי בעתיד בגין תקופת העבר, יפצה-ישפה המעביד המקורי את המעביד החדש בגין זאת. במקביל, רצוי לדאוג שהעובד יוחתם על כתב ויתור וסילוק, על פיו עם קבלת הכספים המתחייבים מסיום עבודתו אצל המעביד המקורי, אין לו כל תביעות.
הבהרה חשובה: רשימה זו הינה סקירה בסיסית בלבד של הסוגיה הנ"ל. אין לראות ברשימה זו תחליף לייעוץ משפטי אשר מחייב בדיקה המבוססת על נסיבות כל מקרה ומקרה. יש להיות ערים אף לכך שהאמור ברשימה זו נכון למועד כתיבתה בלבד, וכי הסדרים משפטיים על פי טיבם מתעדכנים ומשתנים מעת לעת.
 
 
 
עודד ערמוני
עורך דין עודד ערמוני, בוגר החוג למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1996.מאז עבד כשכיר בתחום משפט אזרחי ודיני עבודה.משנת 2008 בעל משרד.
עורך דין עודד ערמוני, בוגר החוג למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1996, שותף מייסד במשרד וקרט-ערמוני, עורכי דין.
וקרט ערמוני עורכי דין
משרד עורכי דין וקרט ערמוני, הינו משרד המתמחה בדיני עבודה ופנסיה בלבד.
איסרליש 22
תל אביב
03-5223995
03-5223996
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני עבודה
תאריך: 26/8/2010
תגיות:   מעביד    עובד    רצף זכויות    דיני עבודה    פיצויים    חילופי מעבידים    יחסי עובד מעביד   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני עבודה

זמני עבודה ושכר / עלמה דיילות
במסגרת התפתחותו של עולם האירועים וההפקות,החלה דרישה מצד גורמי ההפקה לשכור את שירותיהן של חברות הדיילות אשר מספקות דיילות בהתאם לדרישות ההפקה. בשל
חוק עבודת נשים / taxteam co.il
חוק עבודת נשים
חוק חופשה שנתית / taxteam co.il
חוק חופשה שנתית
חוק הגנת השכר / taxteam co.il
חוק הגנת השכר
חוק דמי מחלה / taxteam co.il
חוק דמי מחלה
הגדרת עובד במשפט העבודה / taxteam co.il
הגדרת עובד במשפט העבודה
חקלאי זוכה מעבירות אי תשלום שכר מינימום לעובדים זרים / אלי דורון
בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת זיכה חקלאי מכפר תבור מעבירות של אי תשלום שכר מינימום לעובדים תאילנדים אשר העסיק.
לשכת תעסוקה / יוסי רובין
המאמר עוסק בסירובים והפניות של לשכת התעסוקה והדרך להתנגד ולהתמודד עם סירוב כאשר התקבל כזה.
המעביד התחלף / עודד ערמוני
סקירה של סוגיית חובותיו של מעביד הרוכש עסק קיים. האם מול העובדים נפתח דף חדש? מה הן חובות המעביד החדש? אילו סוגיות יש לבדוק בטרם רכישת עסק חי? ועוד.
חשבי שכר / שי רוזנשטיין
חשבי שכר הם חלק מכל ארגון קטן או גדול המעניק משכורות לעובדיו ומנהליו. לכן, אתם וודאי מתארים לעצמכם כמה חשוב התפקיד הזה. חשבי שכר אינם מתעסקים רק בעיבוד המשכורות אלא גם בתנאים הסוציאליים של העובד.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים