מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חברות במושב

הקריטריונים לקבלה לחברות במושב

/ גלעד שרגא, עו"ד
 
עד לשנים האחרונות, נהגו אגודות שיתופיות רבות, להפעיל שיקול דעת עצמאי בהליך קבלת חברים לשורותיהן וללא קיומו של חשש, כי בית המשפט עשוי להתערב בהחלטותיהן או לשים עצמו במקומן, לצורך בחינת שיקול דעתן בהליך בו נקטו במסגרת שיקולי  "ועדת הקבלה" בבואן לדון בקבלת מועמד לחברות באגודה.
ככלל, בתי המשפט מסתייגים מלהכתיב לאגודה אודות קבלת מועמדים בניגוד לרצונה, ומעדיפים להימנע מלהתערב בשיקול הדעת של האגודה.
ואכן, בקשת רחבה של פסקי דין, נמנעו בתי המשפט מלהתערב במכלול החלטות האגודה ככל ואלו התקבלו כדין, ובכלל זה לא התערבו בהחלטותיה של האגודה הנוגעות לקבל חברים חדשים, אלא אם התנהגות האגודה והחלטותיה היו חריגות במיוחד ובלתי סבירות.
כחלק מהמהפכה החוקתית שהונהגה ע"י כבוד הנשיא (בדימוס) אהרון ברק, וחלחול המושג "הכל שפיט", בקרב קהילת המשפט בארץ, נטלו לעצמם בתי המשפט ומוסדות אחרים דוגמת מינהל מקרקעי ישראל, את הסמכות לשים עצמם בכובעה של האגודה או ועדת הקבלה, ולבחון את מכלול השיקולים שעמדו בפני האגודה או ועדת הקבלה בטרם ניתנה החלטתם.
כיום, הנגיסה בשיקול דעת האגודה, הינה בעיקר ביחס למועמדים בהרחבות ועדיין לא ביחס למבקשים להתקבל לחברות באגודה מכח רכישת ו/או הקצאת נחלה, אולם ניתן לחוש כיצד אט אט כובש לעצמו בית המשפט נתח אחר נתח, עד לכדי החלפת שיקול דעת האגודה וועדות הקבלה במקרים המובאים בפניו.
מה הוא אם כן טווח שיקול הדעת אשר נותר בידי האגודה בבואה להחליט על קבלת מועמד לחברות, ומה הם הקריטריונים הראויים הנדרשים לקבלה לחברות באגודה שיתופית?
עיון בפקודת האגדות השיתופיות ותקנותיה מעלה, כי אין בהן תנאים מקדמיים לקבלה לחברות מלבד הוראת סעיף 6 לפקודה, הקובע גיל מינימלי של 18 שנה.
במרבית המקרים מובאים התנאים הנדרשים מהמועמד לצורך קבלתו לחברות בהוראות התקנון, כאשר התנאי הרווח הינו, כי על המועמד להוכיח, כי הינו בעל "אופי טוב", דבר הנעשה באמצעות קבלת חוות דעת גרפולוגית או קיומן של מבדקים אישיים במכוני התאמה.
תוצאותיה של הבדיקה נמסרות באופן ישיר לאגודה ואינן מובאות לידיעתו של המועמד, כך שאין באפשרותו לדעת מה הן תוצאות הבדיקה, ומה היתה סיבת סירוב האגודה לקבלו לחברות, דבר העשוי למנוע מהמועמד לערער על החלטת הסירוב בפני האסיפה הכללית, בהעדר מידע על נסיבות דחיית החברות ע"י ועדת הקבלה.
בהעדר התייחסות מפורשת לסוגיות שונות ולקיומם של תנאים נוספים, נותר בידי ועדת הקבלה שיקול דעת רחב אשר מותיר "שטח אפור" ליציקת תכנים הן ע"י ועדות הקבלה והן ע"י בתי המשפט.
- האם בידי האגודה הרשות לבדוק בציציותיהם של כל בני המשפחה, ובכללם גם צאצאי החבר המועמד או הוריו של המועמד להתקבל לחברות באגודה?
- האם היותו בנו של המועמד "עבריין מין" או מי שהורשע בעברו בגניבה וריצה עונש מאסר, מצדיק מניעת   קבלתם של הוריו לחברות באגודה?
- האם היותו של המועמד בעל נטייה חד מינית, המקיים אורח חיים השונה מאופייה המוצהר של האגודה, עשוי למנוע קבלתו לחברות?
- האם במושבים שהינם מושבים דתיים תבחן האגודה את אורחות חייהם של שאר בני המשפחה המורחבת?
לדעתנו, העדר התייחסות מפורשת למכלול הדוגמאות שהובאו לעיל, יביא במוקדם או במאוחר לצמצום שיקול הדעת שנותר כיום בידי ועדות הקבלה ובידי ועד האגודה, בבואם לבחון מועמדים לקבלה לחברות באגודה.
ראוי להדגיש, כי גם הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון.
 כך למשל, ניסיונן של אגודות לקבוע בתקנון דרישת גיל מקסימלי כתנאי לקבלה, או ניסיון לחייב את המועמד להיות נשוי, נפסלו בעבר ע"י בית המשפט ונקבע, כי תנאים אלו אינם רלבנטיים לצורך בדיקת התאמת המועמד להתקבל לחברות והן מנוגדות לכללי הצדק הטבעי.
ככלל, על ההגבלות והדרישות המופיעות בתקנון האגודה, כתנאי סף לקבלה לחברות באגודה, ראוי שתהיינה ענייניות ובעלות טעמים מיוחדים המצדיקים את עצם קיומן.
 
הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים ומשקים חקלאיים.
מייל: [email protected]
אתר:  www.gilad-law.co.il
            משק.קום
 
 רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא
 
גלעד שרגא, עו"ד
1
משרד עורכי דין המספק חבילה של שירותים משפטיים בעיקר בתחום דיני המגזר החקלאי. המשרד מספק שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים לאגודות שיתופיות, מושבים, וחברי מושבים.
בן ממשיך, עו"ד
משרדנו מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג מושבים וחברי מושבים. המשרד מעניק ייעוץ במינוי "בן ממשיך" וכן ייצוג בהעברת זכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירה.
רחוב י.ד ברקוביץ
תל אביב
03-6935310
חוק ומשפט - אגודות שיתופיות
תאריך: 29/7/2010
תגיות:   נחלה    מושבים    מושב    אגודה שיתופית    בן ממשיך    בית במושב    משק במושב    משק למכירה    תנועת המושבים    משק חקלאי    דמי הסכמה    מכירת נחלה    שימוש חורג    בית מקצועי    גלעד שרגא    עו"ד   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - אגודות שיתופיות

לימודי משפטים כבסיס לקריירה לא משפטית / אברהם אבו
מה המשותף בין נוחי דנקנר, רם אורן, יורם מוקדי, עפרה שטראוס, זוהר גושן, יורם טורבוביץ' וגבריאלה שלו (שגרירת ישראל באו"ם)? פרט לעובדה כי הם כולם אנשי מפתח מתחומים שונים במשק הישראלי, ישנו מכנה משותף נו
הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה / גלעד שרגא, עו"ד
מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי.
מי המעסיק של עובדים זרים במושבים? / גלעד שרגא, עו"ד
האם יש לראות את החברה כמעסיקתם של העובדים הזרים בנוסף למעסיק שהעסיקם בפועל בנחלה, ולראות בה כנושאת באחריות במשותף לתשלומים המגיעים להם?
חוסר תום לב של ועד האגודה הביא לביטול הקצאת נחלות פנויות / גלעד שרגא, עו"ד
הקצאת נחלות פנויות במושבים, נעשות בדרך כלל לחברי האגודה, אולם האגודה אינה סוברנית לקבל לשורותיה חברים חדשים ללא שניתנה לכך הסכמת הצדדים האחרים להסכם המשבצת, מינהל מקרקעי ישראל והוסכנות היהודית לא"י.
לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה שיתופית על סמך התנהגות / גלעד שרגא, עו"ד
לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב.
שימוש חורג בנחלה על פי הגדרת בית משפט / גלעד שרגא, עו"ד
בית משפט נכנס לעצם תהליך הייצור ובוחן מקרוב את "השימוש החקלאי האמיתי" הנעשה בשטח המשק, ומה "מיקומה" של הפעילות המבוצעת בשטח הנחלה בשרשרת הייצור, ובכך מצמצם הוא את טווח הגדרת השימוש החקלאי המותר.
בן ממשיך בתא המשפחתי העתיק / גלעד שרגא, עו"ד
מינויו של "בן ממשיך" במשק והכתרתו של הבן כיורש כבר בחיי ההורים, ללא הסכמת האחים, כאשר הדבר מעניק זכויות לבן אחד וגורע מזכויותיהם של יתר האחים, כמוהו כהענקת כתונת פסים לאותו בן שמונה כבן ממשיך.
הסמכות לדון בזכויות בנים ממשיכים במושבים / גלעד שרגא, עו"ד
במהלך השנים, כאשר חל גידול בביקוש לנדל"ן במושבים, במיוחד מצד בני המקום, עלתה השאלה מה הם הקריטריונים הנוספים שיש להציב בפני הבנים הממשיכים, כדי לקבוע מי יהיו הבנים שיהיו זכאים לאייש את הנחלות הפנויות.
הקריטריונים לקבלה לחברות במושב / גלעד שרגא, עו"ד
הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון.
הסכנות בלקיחת משכנתה לרכישת נחלה במושב / גלעד שרגא, עו"ד
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות..
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים