מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

ייקור ארנונה

ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד

/ הנריק רוסטוביץ

ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד

 

שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים

 

כללי המסלול הירוק

 

בכל שנה בחודש נובמבר מתכנסות המועצות הנבחרת של כל הרשויות המקומיות על מנת לאשר את תקציב הרשות המקומית של שנת הכספים הבאה ולחוקק את צו הארנונה. המועצה, שהיא הגוף המחוקק של הרשות המקומית, מטילה בצו את הארנונה בגין כל הנכסים שבתחום שיפוטה.

 

תעריפי הארנונה מעודכנים מידי שנה על פי נוסחה שנקבעה בחקיקת הכנסת. אם המועצה מחוקקת בצו הארנונה העלאה או הפחתה של תעריפי הארנונה המעודכנים, מחויבת הרשות המקומית לפנות לשר הפנים ולשר האוצר בבקשה לאשר את השינוי החריג. השינוי החריג יכול להיות במטרה להשוואת תעריפי הארנונה לתעריפים של רשויות מקומיות סמוכות או דומות, או במטרה לבצע תוכנית ההבראה או התייעלות.

 

הבקשה לאישור השינוי החריג ערוכה על פי נהלים שנקבעו בידי משרד הפנים, ומפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים. הבקשה מוגשת למשרד הפנים בלבד, ולאחר שהוא קובע את עמדתו, היא מועברת לאישור משרד האוצר. בפועל, מאז הגשת הבקשה ועד לאישורה עוברת תקופה ארוכה, ולעיתים עוברת שנת הכספים מבלי שניתן מענה לבקשה.

 

הרשויות המקומיות מתלוננות מזה שנים רבות על הסחבת באישור הבקשות לשינוי החריג, ותלונות אלה הגיעו גם לשולחנו של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ. ביום 31.3.2011 פורסמה החלטתו של שר האוצר בדבר פיילוט "מסלול ירוק" לאישור מזורז לבקשות לשינוי חריג.

 

המסלול הירוק מיועד לבקשות של שינוי חריג, אשר עונים על התנאים הבאים: השינוי החריג הוא העלאה בלבד, שיעור ההעלאה הוא עד 3%, ההעלאה תחול על כל הנכסים ביישוב, הבקשה תהיה ערוכה על פי קווים מנחים שנקבעו על ידי משרד הפנים. על פי הקווים המנחים, ודוק, שר האוצר מוסמך לאשר שינוי חריג של תעריפי הארנונה למגזר העסקי בלבד, ואילו הסמכות לאשר שינוי חריג של תעריפי הארנונה למגורים מוקנית לשר הפנים לבדו.

 

שר האוצר התחייב, כי כל בקשה לשינוי חריג תאושר על ידו תוך 10 ימי עבודה מיום הגעתה למשרדו, ואז היא תועבר לאישורו של שר הפנים. לכל רשות המקומית יש אפשרות לבחור אם להגיש את הבקשה לשינוי חריג בסקטור העסקי לשר הפנים לפי הנוהל הרגיל, או להגיש את הבקשה במסלול הירוק לשר האוצר.

 

חסרונות המסלול הירוק

 

ראוי לברך את שר האוצר על תרומתו לזירוז הליכי האישור של הבקשות לשינוי חריג בתעריפי הארנונה ויצירת "מסלול ירוק". החלטה זו מוגבלת לסקטור העסקי בלבד, והיא מיועדת רק לבקשות חריגות להעלאת תעריפי הארנונה ולא להפחתתן.

 

לדעתנו, החלטה זו לוקה בפגם משפטי וציבורי, משום שהיא חושפת את עמדתו של משרד האוצר להמשיך ולייקר את תעריפי הארנונה של המגזר העסקי, הכורע כבר עתה תחת נטל ארנונה יקר ובלתי סביר. התחייבותו של שר האוצר לאשר כל בקשה שעומדת בתנאי המסלול הירוק מעידה על אי הפעלת שיקול דעת, שהוא תנאי לפעולה שלטונית חוקית.

 

גם אם שר האוצר יעמוד בהתחייבותו לאשר את השינוי החריג במסלול הירוק תוך 10 ימי עבודה, עתידה הבקשה להגיע לשולחנו העמוס של שר הפנים, ולהכות שורשים בטרם תטופל ותיענה בחיוב או בשלילה.

 

כיצד אמורה רשות מקומית לנהוג כאשר רק חלק מהשינויים החריגים עונים על כללי המסלול הירוק של שטייניץ - להגיש שתי בקשות - אחת לשר האוצר במסלול הירוק ואחת לשר הפנים במסלול הרגיל, או לוותר על המסלול הירוק ?

 

השימוש במסלול הירוק אינו עתיד לפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים, אבל ד"ר שטייניץ הקים את המסלול הירוק, שהוריד לו מהווריד את נציגי הרשויות המקומיות.

הנריק רוסטוביץ
1190
ד"ר רוסטוביץ ושות'
אנו מתמחים בהפחתה של מסים ותשלומי חובה למדינה ולרשויות המקומיות כגון - ארנונה, היטל השבחה, היטלי פיתוח, מס שבח ואגרות. כאן בפמאמר, אנו נפרסם כתבות, מאמרים ועצות מעשיות כיצד ניתן לשלם פחות מסים וארנונה
תוצרת הארץ 14
תל אביב
03-6954111
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 16/5/2011
תגיות:   רשויות מקומיות    ארנונה   


פרסומות

שעות פתיחה
לקבלת רשימה של שעות פתיחה של משרדי משרד הפנים לחץ כאן
שעות פתיחה משרד הפנים
 

ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים