מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חברות באגודה

חברות באגודה אינה פוקעת מאליה

/ גלעד שרגא, עו"ד
 
בהחלטת רשם האגודות השיתופיות מיום 6.4.09, אשר ניתנה במסגרת תיק 1410/122/09 (ערעור על השגת האגודה בעניין המלצת החוקר להכרה בחברים המתגוררים בבית מקצועי כחברי אגודה), דחה הרשם את השגת האגודה וקבע, כי יש לראות בחברים חברי אגודה מן המניין.
ביום 04.12.96, נערך הסכם מכירת משק בין בעלי הזכויות הרשומות במשק (להלן:"המשיבים"), לבין בני זוג מהמושב הגרים בבית מקצועי באגודה.
הצדדים אף עיגנו את מכירת הזכויות וההחלפה בינהם וכבר למחרת המכירה, ביום 05.12.96, התקיימה אסיפה כללית, בה הוחלט על העברת הזכויות החקלאיות בין הבתים, כך שהבית המקצועי הפך להיות משק חקלאי, ובית המגורים המצוי בנחלה הפך להיות במעמד של בית מקצועי בבעלות המשיבים.
במהלך השנים, המשיכו המשיבים לגור בביתם (בבית המקצועי), ולקחת חלק בענייני האגודה כחברים מן המניין.
בחלוף שנים, בעקבות ערעור על בחירות לוועד ההנהלה במהלך שנת 2007 (בהן נבחר המשיב לכהן כחבר ועד), התעוררה לפתע מצד האגודה שאלת חברותם של המשיבים באגודה.
כבוד הרשם קבע, כי:
-          לא נערך הליך מסודר לביטול חברותם של המשיבים באגודה, הליך בו אמורה הייתה להינתן למשיבים זכות להשמיע את טיעוניהם.
-          לא נתקיימו מהלכים שהנם פועל יוצא של הליך הוצאת חבר מהאגודה.
-          החברות באגודה שיתופית, הינה זכות בעלת חשיבות מהמעלה הראשונה, נוכח המעמד והזכויות הקנייניות  המוקנות למי שהתקבל כחבר באגודה. ולכן, הפסקת חברות באגודה, הינה אקט חשוב שיש לבצעו בדרך מסודרת, בזהירות ותוך שמירה מרבית על כללי מינהל וצדק.
עובדות המקרה מעלות, כי המשיבים שלחו מכתב לוועד האגודה, בו ביקשו להפסיק את חברותם באגודה, אולם האגודה מצידה לא עשתה את הפעולה הנדרשת עם קבלת המכתב, דהיינו לקיים אסיפה כללית לביטול חברות המשיבים באגודה, ומתן הזכות להשמיע את טיעוניהם בפניו.
המשיבים המשיכו לגור בביתם באגודה משנת 1989 ועד היום, כאשר מרכז חייהם הינו באגודה דבר המלמד, כי המגורים במושב לאורך השנים מהווים הוכחה לכוונת המשיבים להמשיך להיות חברים.
בהחלטת הרשם ניתן משקל לעובדה, כי במהלך השנים נטלו החברים, חלק בחיי הקהילה והיו חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי באגודה וכי למרות בקשתם להפסקת החברות, הם המשיכו להשתתף באסיפות הכלליות ובהצבעות. יתרה מכך, המשיב אף נבחר לכהן כחבר וועד, דהיינו המשיכו לנהוג בו כחבר.
עוד קבע הרשם, כי גם כאשר חבר אגודה אינו מתגורר במושב או בכפר, אין הוא מאבד באורח אוטומטי את חברותו באגודה, על אחת כמה וכמה, כאשר המשיבים המשיכו להתגורר באגודה. זאת ועוד, גם אם היו מתקיימים התנאים המצדיקים את פקיעת חברותם של המשיבים באגודה, הרי על האגודה היה לקיים דיון שבו יתאפשר למשיבים לטעון את טענותיהם ולקבל החלטה בהתאם.
המסקנה המתבקשת הינה, כי האגודה לא קיימה הליך מסודר לביטול חברותם של המשיבים אצלה, ואין בהתכתבויות שנערכו בין הצדדים כדי להחליף את ההליך הפרוצדוראלי על פי הדין, והצורך בקבלת ההחלטות באסיפה הכללית. במהלך השנים הרבות בהן מתגוררים המשיבים באגודה, נהגו בהם כחברים, וחברותם לא פסקה מעולם.
ראוי לציין, כי באחרית החלטתו התייחס כבוד הרשם לעובדה, כי נסיבות פניית האגודה לבירור מעמדם של המשיבים, הוגשה בחוסר ניקיון כפיים ובחוסר תום לב שכן היא באה רק בעקבות החלטת החוקר לקיום הצבעה מחדש בין החברים ובהם המשיב, לקביעת המקומות ברשימת ועד הנהלת האגודה. ורק משנודע על החלטת החוקר, התעורר החשש לבחירתו של המשיב לועד ההנהלה,  ונעשתה פניה בשאלת חברותם של המשיבים.
 
הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני אגודות שיתופיות, מושבים ומשקים חקלאיים.
 
מייל: [email protected]
אתר:  www.gilad-law.co.il
           משק.קום
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. כמו כן, אין להעתיק, לפרסם ולהפיץ מבזק זה, כולו או חלקו, ללא קבלת אישור מאת עו"ד גלעד שרגא
 
 
גלעד שרגא, עו"ד
1
משרד עורכי דין המספק חבילה של שירותים משפטיים בעיקר בתחום דיני המגזר החקלאי. המשרד מספק שירותי ייעוץ וייצוג שוטפים לאגודות שיתופיות, מושבים, וחברי מושבים.
בן ממשיך, עו"ד
משרדנו מתמחה בתחום המגזר החקלאי, ייצוג מושבים וחברי מושבים. המשרד מעניק ייעוץ במינוי "בן ממשיך" וכן ייצוג בהעברת זכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירה.
רחוב י.ד ברקוביץ
תל אביב
03-6935310
חוק ומשפט - אגודות שיתופיות
תאריך: 12/7/2010
תגיות:   נחלה    מושבים    מושב    אגודה שיתופית    בן ממשיך    בית במושב    משק במושב    משק למכירה    תנועת המושבים    משק חקלאי    דמי הסכמה    מכירת נחלה    שימוש חורג    בית מקצועי    גלעד שרגא    עו"ד   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - אגודות שיתופיות

לימודי משפטים כבסיס לקריירה לא משפטית / אברהם אבו
מה המשותף בין נוחי דנקנר, רם אורן, יורם מוקדי, עפרה שטראוס, זוהר גושן, יורם טורבוביץ' וגבריאלה שלו (שגרירת ישראל באו"ם)? פרט לעובדה כי הם כולם אנשי מפתח מתחומים שונים במשק הישראלי, ישנו מכנה משותף נו
הבטיחו לי להיות בן ממשיך בנחלה / גלעד שרגא, עו"ד
מינוי "בן ממשיך" אינו תלוי בהיותו של הבן חבר אגודה, אם כי הוא מכשיר את הדרך לחברות באגודה ומבטיח שבעתיד האגודה לא תערים קשיים בשלב העברת הזכויות במשק שכן האגודה היא זו שאישרה את עצם המינוי.
מי המעסיק של עובדים זרים במושבים? / גלעד שרגא, עו"ד
האם יש לראות את החברה כמעסיקתם של העובדים הזרים בנוסף למעסיק שהעסיקם בפועל בנחלה, ולראות בה כנושאת באחריות במשותף לתשלומים המגיעים להם?
חוסר תום לב של ועד האגודה הביא לביטול הקצאת נחלות פנויות / גלעד שרגא, עו"ד
הקצאת נחלות פנויות במושבים, נעשות בדרך כלל לחברי האגודה, אולם האגודה אינה סוברנית לקבל לשורותיה חברים חדשים ללא שניתנה לכך הסכמת הצדדים האחרים להסכם המשבצת, מינהל מקרקעי ישראל והוסכנות היהודית לא"י.
לא ניתן לחדש חברות מושב באגודה שיתופית על סמך התנהגות / גלעד שרגא, עו"ד
לא ניתן ללמוד על חברותו של המושב בתנובה מכח התנהגות בהתאם לתקנה 2א', שכן המדובר בתקנה שהינה רלבנטית כאשר לשני הצדדים יש כוונה ליצור בינהם יחסי חברות, דבר אשר לא ניתן להילמד מהתנהגותו של המושב.
שימוש חורג בנחלה על פי הגדרת בית משפט / גלעד שרגא, עו"ד
בית משפט נכנס לעצם תהליך הייצור ובוחן מקרוב את "השימוש החקלאי האמיתי" הנעשה בשטח המשק, ומה "מיקומה" של הפעילות המבוצעת בשטח הנחלה בשרשרת הייצור, ובכך מצמצם הוא את טווח הגדרת השימוש החקלאי המותר.
בן ממשיך בתא המשפחתי העתיק / גלעד שרגא, עו"ד
מינויו של "בן ממשיך" במשק והכתרתו של הבן כיורש כבר בחיי ההורים, ללא הסכמת האחים, כאשר הדבר מעניק זכויות לבן אחד וגורע מזכויותיהם של יתר האחים, כמוהו כהענקת כתונת פסים לאותו בן שמונה כבן ממשיך.
הסמכות לדון בזכויות בנים ממשיכים במושבים / גלעד שרגא, עו"ד
במהלך השנים, כאשר חל גידול בביקוש לנדל"ן במושבים, במיוחד מצד בני המקום, עלתה השאלה מה הם הקריטריונים הנוספים שיש להציב בפני הבנים הממשיכים, כדי לקבוע מי יהיו הבנים שיהיו זכאים לאייש את הנחלות הפנויות.
הקריטריונים לקבלה לחברות במושב / גלעד שרגא, עו"ד
הכנסתם של תנאי קבלה לתקנון האגודה, אינו מבטיח, כי אלו יאושרו ע"י בית המשפט, שכן במידה וימצא כי תנאים אלו הינם בלתי סבירים ומנוגדים לעקרונות הצדק הטבעי ייפסלו התנאים וההוראות חרף עיגונן בתקנון.
הסכנות בלקיחת משכנתה לרכישת נחלה במושב / גלעד שרגא, עו"ד
ברכישת נחלה, נעשית מלאכת לקיחת המשכנתא, להליך מורכב וסבוך מבחינה פרוצדורלית, עד כדי התשת הרוכשים בדרישה להמצאתם של מסמכים מאת גורמים ומוסדות רבים: המוכרים, האגודה השיתופית, שמאי מקרקעין, רשם האגודות..
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים