מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

אירגון עסק

יעילות,אפקטיביות,נצילות וניצולת בארגון עסקי

/ עוזי פלג

יעילות,אפקטיביות,נצילות וניצולת בארגון עסקי

יעילות, אפקטיביות, נצילות וניצולת, הם מדדים המשמשים לרוב, לבקרת פעילות ארגונית, עסקית, אישית וטכנולוגית. בנוסף למדדים ישנו שימוש במינוחים נוספים, המבטאים מידת ערך או מידת צורך או מידת שימוש בדבר מה או במשאב כלשהו. במאמר הזה יובהרו המדדים והמינוחים לטובת הקוראים שלא בקיאים בנושא, חלק מהמינוחים או המדדים חופפים במידה זו או אחרת, ולחלקם יש משמעויות והגדרות יותר מאחת, בשל הדמיון שצוין לעיתים משתמשים במינוחים או במדדים הלא מתאימים, בכדי לתאר תוצאה או שימוש במשאב כלשהו, למרות שלמשתמש ברור מה הוא רוצה להציג. ההבהרות והדוגמאות שיובאו בהמשך יסייעו להבנת הנושא.

יעילות – EFFICENCY היעילות מודדת את ערכי התוצרת/תפוקה שנתקבלה מול עלות המשאבים שנצרכו בהפקת התוצרת/תפוקה, יעילות חיובית היא כאשר היחס הוא מעל 1 (100%),משמע ערך התוצרת/ התפוקה גבוה מעלותו, יעילות שלילית היא כאשר היחס מתחת ל 1, משמע ערך התוצרת/ התפוקה נמוך מעלותו. כאשר מבצעים השוואה כזו, יח' התפוקה ו יח' העלות צריכות להיות בעלות יחידות מדידה זהות, כסף מול כסף, שעות מול שעות וכו. בעקרון היעילות המרבית תושג כאשר ערך התוצרת/תפוקה ישאף לרף העליון המקסימאלי, בעוד שעלות הפקת התוצרת תשאף לרף התחתון המינימאלי. המשמעות של האמור לעיל, שכל פעילות שבה ערך התוצר גבוה מהעלות היא יעילה באופן מוחלט, מידת היעילות היא תוצאת היחס בין התפוקה לעלות, יתכן שהפעילות איננה יעילה יחסית לארגון או מערכת מקבילה, המשיגה תוצאות טובות יותר.

לדוגמא: בצוע תפוקה שוות ערך של 1,250 ₪,  בעלות שוות ערך של 1,000 ₪, יעילות הבצוע  1250/1000 = 1.2 = 125%

אפשרות נוספת לבקרת יעילות היא השוואת בצועים בפועל מול נתוני תקן, או מול אלטרנטיבה מקבילה, גם במקרה הזה שני הפרמטרים המושווים צריכים להיות בעלי יחידות מדידה זהות (יח' מול, יח' ק"ג מול ק"ג וכו.).

לדוגמא: בצוע של 120 ק"ג מוצר בשעה, מול תקן נדרש או תהליך אלטרנטיבי של 100 ק"ג מוצר לשעה, משמע יעילות בצוע של 120/100 = 1.2 =  120%, ביחס לתקן או לבצוע האלטרנטיבי.

היעילות ניתנת למדידה בכל פעילות שמתבצעת בארגון בצוות או באופן אישי, הבדיקה היא יחסית פשוטה.

נצילות – EFFICENCY במונח נצילות משתמשים לרוב כאשר בודקים יעילות טכנולוגית של מערכות טכנולוגיות כגון מנועים, מדחסים ועוד, הנצילות משווה בין התפוקה שהמערכת מספקת לבין, ההשקעה האנרגטית שנדרשה להשגת התפוקה. בהשוואת שתי מערכות טכנולוגיות דומות ,המערכת שתספק יותר תפוקה ביחס ליחידת אנרגיה אשר נדרשה ליצר את התפוקה, היא המערכת היעילה יותר.

לדוגמא: מערכת המספקת 100 כ"ס המופקים מאנרגיה חשמלית של 10KW, יעילה יותר כמערכת, ממערכת המספקת 160 כ"ס המופקים מ 12KW , כי 100/10> 160/12.

כאשר המערכת הטכנולוגית אמורה לספק יחידות תפוקה, יעילות המערכת תבדוק את כמות היחידות התקינות או ערכן הכספי, מול זמן עבודת המכונה בתהליך הייצור, או מול העלות הכוללת של הפעלת המכונה הכוללת שעות אדם, אנרגיה, חומרי עזר, פחת חומרים ועוד.

אפקטיביות – EFFECTIVNESS  מידת האפקטיביות של תהליך או ארגון, נקבעת על ידי בדיקת מידת השגת המטרות ביחס לרמת הציפיות להשגתן בגין הפעילות הארגונית שבוצעה להשגתן . אפקטיביות מוגדרת בדרגות הצלחה או אי הצלחה בהשוואת תוצאות שהושגו מול מטרה, אין כאן מדידה של ההשקעה בהשגת התוצאה מול העלות שנדרשה לכך.

במילים אחרות פעילות אפקטיבית היא פעילות שהשיגה את מטרתה ולהיפך, כלומר התוצאה מגדירה את אפקטיביות או אי אפקטיביות הפעילות.

בדיעבד ניתן לתאר את האפקטיביות הארגונית: כהשגת המטרה הנדרשת בתזמון הרצוי, כתוצאה מבצוע פעילות מתאימה, היעילות תבדוק את ערך המטרה שהושגה מול עלות המשאבים שנדרשו להשיגה.

פרמטרים נוספים המשמשים כמדדי תאור מילולי לא בהכרח מדיד הם:

תועלתיות - UTILITY מטרת השימוש או הרווח המופק מדבר מה. מה נותן?

מועילות - BENEFICIAL שמביא תועלת כל שהיא. למה צריך את זה ?

שימושיות -  USEFUL שיש בו תועלת מעשית. התפעול הפשוט מאפשר שימוש רב.

מעשיות - PRACTICALNESS פרקטיות, בצוע דברים מציאותיים באופן מוצלח.

תכליתיות - purposefulness פעילות מעשית להשגת מטרה מוגדרת. האם המטרה הושגה ?

ניצולת – שעור השימוש במשאבי הארגון, (שעות מכונה, שעות אדם), הניצולת איננה בודקת את אופן השימוש במשאב, זה נבדק על ידי יעילות או נצילות.

רווחיות העסק כפי שהיא מופיעה בדוחות הרווח וההפסד בעסק איננה מייצגת בהכרח יעילות עסקית, למרות שהדו"ח מציג תפוקה ותוצרים בערכים כספים, ומולם עלויות שנדרשו  לבצוע. הבעיה היא שהדו"ח עשוי לכלול הכנסות ממקורות שונים שאינם קשורים ישירות להוצאות אשר יצרו את ההכנסה, כמו כן עשויים להופיע הוצאות שנגררו מתקופות קודמות ואינן שייכות להכנסות שנוצרו. בכדי לחשב את היעילות הכוללת של הפעילות העסקית במונחים כספים, יש לנטרל ולנכות מהדו"ח את כל הנתונים אשר עשויים להטות את התוצאות, הן בסעיפי ההכנסות והן בסעיפי העלות.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 27/3/2011
תגיות:   יעילות    אפקטיביות    נצילות    ניצולת    תועלתיות    מועילות    תכליתיות    ניהול    בקרה    עסקים   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים