מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים

/ taxteam co.il

חוק עבודת נשים

 

לחוק עבודת נשים יש מטרה מרכזית אחת! והיא להגן על האישה העובדת מבחינת בריאותה, מבחינת ההורות, וגם מבחינות אחרות (נשים מוכות למשל).

חוק זה הוא קוגנטי. לא ניתן להתנות עליו בכל צורה שהיא, גם אם זה מרצונה של העובדת עצמה.

 

עבודות אסורות ועבודות מוגבלות (סעיף 1)-"השר רשאי לקבוע בתקנות הגבלות בקשר להעבדת עובדת בעבודות מסוימות כאשר עבודה זו עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האישה". התקנות שהתקין השר עפ"י סעיף זה, קובעות הגבלות בעבודות מסוימות בתקופה שנקראת גיל הפוריות (אישה שטרם מלאו לה 45 שנים), וכן ישנן הגבלות בתקופת ההריון  ובתקופת הנקה.

 

העבדת עובדת בלילה (סעיף 2)-הסעיף מסמיך את השר לקבוע בתקנות תנאים בקשר להעבדת עובדת בלילה, כאשר  התנאים שהוא רשאי להתקין הם דרושים לדעתו לעניין בריאותה או בטיחותה של האישה. במסגרת התקנות השר קבע הוראות בקשר לתנאים מיוחדים להעסקת נשים בלילה, כמו אמצעי תחבורה, וכו'.

ישנו בחוק (סעיף (ג)) איסור על המעביד לסרב לקבל לעבודה אישה, בשל כך שהודיעה עם קבלתה לעבודה כי מטעמים משפחתיים אינה מסכימה לעבוד בלילה. איסור זה אינו חל על עבודת לילה  בשירותי המדינה (משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מכס,וכו'), בבתי חולים, עיתונות, בתי מלון, וכו'.

 

הנושא השני המוסדר בחוק הנו נושא ההיריון והלידה.

 

לפני ההריון-

 

זכאית להיעדר לצורך טיפולי הפריה, זו זכות גם של הגבר, זכות להיעדר לצורך בדיקות רפואיות.

תקופת ההיעדרות בכל סדרה טיפולית (תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון)).:

  1. במקום עבודה שבו שבוע העבודה הוא 5 ימים – 16 ימים.
  2. במקום עבודה שבו שבוע העבודה הוא 6 ימים – 20 ימים.

בתנאי, שלא יהיו יותר מ-4 סדרות טיפוליות בשנה.

 

תקופת ההריון-

 

הגבלת פיטורים (סעיף 9):

החוקאוסר על פיטורים של עובדת בתקופת היריון, אלא בהיתר של השר. יחול בתנאי שהעובדת עבדה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעביד 6 חודשים לפחות.

השר לא ייתן את ההיתר לפיטורים אם שוכנע שהפיטורים הם בקשר להיריון.

איסור פגיעה בהיקף משרה (סעיף 9א):

החוק אוסר על פגיעה בהיקף משרה של עובד בהריון, אלא בהיתר של השר. ייחול בתנאי שהעובדת עבדה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעביד  6 חודשים לפחות.

עבודה בשעות נוספות, מנוחה שבועית ועבודת לילה (סעיף  10):

עובדת שהיא בחודש חמישי  להריון תודיע על כך למעבידה, ומזמן זה, או ממתי שנודע למעביד בדרך אחרת, החוק אוסר על המעביד להעביד את העובדת בשעות נוספות, במנוחה השבועית, ובעבודת לילה- אם הודיעה לו בכתב שאינה מסכימה לעבוד בעבודת לילה.

אולם, המעביד רשאי להעביד עובדת בהריון בשעות נוספות, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות.

 

לידה-

 

חופשת לידה(סעיף 6):

מעביד חייב לתת לאישה שילדה את חופשת הלידה המגיעה לה - 14 שבועות. (חל גם על חופשת אימוץ, כשהילד עד גיל 10). לא רק זאת, אלא גם מעביד חייב שלא לקבל אישה לעבודה כאשר היא אמורה להיות בחופשת לידה. ניתן לקחת החופשה גם לפני הלידה, מקסימום 7 שבועות.

עובדת שחלתה, או שהילד אשר ילדה חלה תוך כדי חופשת הלידה ואושפזה בבית חולים לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאחד מאלה:

  1. להאריך את חופשת הלידה בעוד 4 שבועות.
  2. לפצל את חופשת הלידה ל-3 שבועות לאחר יום הלידה, והיתרה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, יכולה להאריך את חופשת הלידה בשבועיים נוספים, בעד כל ילד נוסף.

אם הנולד איננו בחיים, יכולה לקצר את חופשת הלידה אך חייבת לקחת 3 שבועות.

את הזכות לחופשת לידה, ניתן לחלק זאת בין האב לאם, לאחר שהאישה לקחה כבר 7 שבועות,  אם התקיימו כל אלה:

  1. אשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על החלק שנותר לה.
  2. אשתו עובדת בתקופה שהעובד לוקח את חופשת הלידה. 

 

החוק אוסר באיסור מוחלט על פיטורי עובדת בתקופת חופשת הלידה (סעיף 9), או במשך תקופה של 45 יום לאחר תום חופשת הלידה. ללא כל קשר באם יש היתר או לא!

גם את ההודעה המוקדמת לפיטורין אסור לחפוף על חשבון 45 הימים שבהם אסור לפטר.

 

חזרה לעבודה-

 

זכות להיעדר מהעבודה (סעיף 6)-

עובדת יכולה להעדר כ-6 חודשים מתום חופשת הלידה, אם ישנו אישור רופא  המאשר כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת.

יכולה לקחת חופשה ללא תשלום עד שנה, אם עבדה שנתיים רצוף אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

לאחר שחוזרת לעבודה, זכאית לעבוד שעה אחת ביום במשך 4 חודשים, בתנאי שמועסקת במשרה מלאה.

עובדת שהפילה רשאית להעדר מהעבודה שבוע לאחר ההפלה, ועד 6 שבועות אם ישנו אישור רופא המאשר כי מצבה עקב ההפלה מחייב זאת (נחשב כימי מחלה).

  

 

לקבלת מספר הצעות מרואה חשבון - לחץ כאן

taxteam co.il
אתר taxteam.co.il
אתר taxteam.co.il
taxteam
השוואת מחידים בתחומיי הפיננסים
077-5323373
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני עבודה
תאריך: 15/3/2011
תגיות:   חוק עבודת נשים   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני עבודה

זמני עבודה ושכר / עלמה דיילות
במסגרת התפתחותו של עולם האירועים וההפקות,החלה דרישה מצד גורמי ההפקה לשכור את שירותיהן של חברות הדיילות אשר מספקות דיילות בהתאם לדרישות ההפקה. בשל
חוק עבודת נשים / taxteam co.il
חוק עבודת נשים
חוק חופשה שנתית / taxteam co.il
חוק חופשה שנתית
חוק הגנת השכר / taxteam co.il
חוק הגנת השכר
חוק דמי מחלה / taxteam co.il
חוק דמי מחלה
הגדרת עובד במשפט העבודה / taxteam co.il
הגדרת עובד במשפט העבודה
חקלאי זוכה מעבירות אי תשלום שכר מינימום לעובדים זרים / אלי דורון
בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת זיכה חקלאי מכפר תבור מעבירות של אי תשלום שכר מינימום לעובדים תאילנדים אשר העסיק.
לשכת תעסוקה / יוסי רובין
המאמר עוסק בסירובים והפניות של לשכת התעסוקה והדרך להתנגד ולהתמודד עם סירוב כאשר התקבל כזה.
המעביד התחלף / עודד ערמוני
סקירה של סוגיית חובותיו של מעביד הרוכש עסק קיים. האם מול העובדים נפתח דף חדש? מה הן חובות המעביד החדש? אילו סוגיות יש לבדוק בטרם רכישת עסק חי? ועוד.
חשבי שכר / שי רוזנשטיין
חשבי שכר הם חלק מכל ארגון קטן או גדול המעניק משכורות לעובדיו ומנהליו. לכן, אתם וודאי מתארים לעצמכם כמה חשוב התפקיד הזה. חשבי שכר אינם מתעסקים רק בעיבוד המשכורות אלא גם בתנאים הסוציאליים של העובד.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים