מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

זכויות נכים מוסדות ממשלתיים

זכויותיהם של נכים במוסדות הממשלתיים

/ מירב אפרים

זכויות נכים במוסדות הממשלתיים השונים

 

מאמר בעריכת: עו"ד מירב אפרים

נכה, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, עשוי להיות זכאי להנחות ו/או הטבות במוסדות השונים, לרבות ברשויות המקומיות, במשרד הרווחה, ובקופות החולים. לפני כל תשלום או הוצאה כדאי לפנות ולבדוק את הזכויות והנחות הניתנות בכל אחד מהמוסדות השונים. בכל פנייה לאחד המוסדות בבקשה להטבה כדאי לצרף אישורים רפואיים עדכניים והחלטות הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. לתשומת לבכם, ניתן לבחון זכאות להטבות אף במוסדות אשר אינם מצויינים ברשימה אשר להלן, וזאת במסגרת "ועדות חריגים".

רשויות מקומיות

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה. את הבקשה להנחה יש להגיש לוועדה המתאימה ברשות המקומית. ההנחה משתנה מרשות לרשות ועל פי רוב מוגבלת עד לשטח מקסימלי ומעבר אליו יש לשלם תשלום ארנונה מלא.

משרד התחבורה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר יציבה בשיעור העולה על 74% וכן מקבלי קצבת נכות כללית המקבלים גם הבטחת הכנסה, עשויים להיות זכאים להנחה ברכישת כרטיסיות בתחבורה הציבורית (בחלק מן הקווים).

תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה,  יכול לפנות בכתב אל: אגף תחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד. 57109 תל אביב 61570.

מוגבל ניידות ו/או נכה אשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 60% וניידותו ללא רכב עלולה לערער את מצבו הרפואי, עשוי להיות זכאי להנחה באגרת הרישוי, ולקבלת תו נכה לרכב. לשם קבלת ההטבות על הנכה לפנות בכתב למשרד התחבורה, ת.ד 72 חולון 58100 ולצרף צילום פרוטוקול רפואי ו/או מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מגבלת הניידות.

משרד הבינוי והשיכון

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר השתכרות בשיעור העולה על 74%, עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת מהחברות המשכנות.

את הבקשה לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.

משרד הרווחה

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור העולה על 74%, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, וכן הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

קופות חולים

מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ. הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על–ידי המוסד לביטוח לאומי. מומלץ לבדוק את רשימת הזכויות בכל אחת מקופות החולים.

לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, בטל': 6707744/775/824- 02

משרד האוצר / מס הכנסה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה (סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה), בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית.

פטור ממס ניתן לקבל לתקופה מירבית של 6 שנים למפרע (לא כולל שנת המס השוטפת) רק אם בשנת המס הרלוונטית, תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 ימים.

משרד האוצר / מס רכישה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר השתכרות העולה על 74% לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה.

את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

מינהל מקרקעי ישראל

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל.

את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.

מירב אפרים
עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים. מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני וועדות רפואיות ועוד.
עבדה כיועצת משפטית במוסד לביטוח לאומי כעשר שנים. מתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות מול ביטוח לאומי, ייצוג בפני וועדות רפואיות ועוד.
מירב אפרים - עורכת דין
ת"א / בינימינה
03-5351553 054-2005424
קישור לאתר
ביטוח - ביטוח לאומי
תאריך: 1/2/2011
תגיות:   נכות    נכות כללית    זכויות    עורך דין ביטוח לאומי    עוד ביטוח לאומי    זכאות   


פרסומות

מעבר לקופת חולים
מעכשיו ניתן לעבור לקופת חולים אחרת בקלות
מעבר לקופת חולים
 

ממומן

מאמרים נוספים בתחום ביטוח - ביטוח לאומי

גמלת שמירת הריון / מירב אפרים
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, גמלת שמירת הריון משולמת כאשר אשה נעדרת מעבודתה בתקופת ההריון, בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האשה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.
אם תלחם החוב לביטוח לאומי עשוי להעלם / מירב אפרים
קיבלתם יום בהיר אחד מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המודיע לכם כי עליכםלהשיב לו סכום כסף נכבד מאחר והתברר כי תשלום הגמלאות לחשבון הבנק שלכם,לפני שנים נעשתה בטעות? מסתבר שהמקרה שלכם אינו מקרה פרטי.
תאונת עבודה – מינוי מומחה רפואי המשמש כפוסק בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי / מירב אפרים
כאשר מוגשת לבית הדין תביעה בתאונת עבודה, עשוי בית הדין למנות מומחה רפואי ליתן חוות דעת.בית הדין הארצי קבע כי מומחים המשמשים כפוסקים בוועדות רפואיות, לא ימונו כמומחים – יועצים רפואיים בבית הדין לעבודה.
מיהו נכה נזקק לפי הביטוח הלאומי? / מירב אפרים
נפגע עבודה עם נכות זמנית שאין ביכולתו לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק". אם תאושר תביעתו יוכל להינות מהגדלת נכותו הזמנית ל-100% לתקופה של עד ארבעה חודשים.
אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה"? / מירב אפרים
פגיעה בעבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, לפי חוק הביטוח הלאומי. תאונת עבודה היא תאונה אשר ארעה לעובד תוך כדי ועקב עבודה, וכן תאונה אשר ארעה בדרך אל העבודה וממנה. אימתי תחשב תאונה כ"תאונת עבודה" ?
חישוב גמלת שמירת הריון / מירב אפרים
כיצד תחושב גמלת שמירת הריון של אישה אשר בשל הריונה, נאלצה להפסיק עבודתה במקום עבודה אחד, אך המשיכה לעבוד במקומות עבודה אחרים?
הכרה בטינטון כפגיעה בעבודה / מירב אפרים
עם הוספת סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי בשנת 2005, קבע המחוקק תנאי סף לפיהם יקבע מתי יוכר טינטון כ"פגיעה בעבודה". לשון הסעיף השאירה מקום לפרשנויות שונות של הצדדים, דבר אשר הביא להתגבשותם של מבחנים שונים
תביעת לשון הרע נגד ביטוח לאומי / מירב אפרים
בת"א 22407/08 רונית הרפז זיו נגד ביטוח לאומי, הגישה התובעת תביעה לתשלום פיצויים בסך 52,000 ₪ בגין פרסום לשון הרע ע"י המוסד לביטוח לאומי. התובעת, גב' הרפז עבדה כמטפלת בביתה של אישה בשם אתי הירשמן מאז ח
קבלת נכות מירבית אינה שוללת בדיקה מחדש ע"י ועדה רפואית / מירב אפרים
מבוטח המקבל את מירב הזכויות עפ"י חוק הביטוח הלאומי רשאי להגיש תביעה לדון מחדש בנכותו או ערר לועדה רפואית לעררים, בכדי לממש את זכויותיו כנכה עפ"י חוקים אחרים.
נפגע עבודה זכאי גם לטיפולים בתחום הרפואה המשלימה / מירב אפרים
במרכז הערעור אשר הוגש לבית הדין הארצי לעבודה עמדה השאלה: האם טיפולים מתחום הרפואה המשלימה לנפגע עבודה ייחשבו כ"טיפול רפואי" ו"ריפוי" כמשמעותם בחוק ובתקנות. בית הדין השיב בחיוב.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים