מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

חזון עסקי

חזון עסקי ואסטרטגיה בגובה העיניים

/ עוזי פלג

חזון עסקי ואסטרטגיה בגובה העיניים

עוזי פלג*

כאשר מישהו מדבר אתנו על אסטרטגיה, אנחנו מבינים שמדובר במשהו חשוב מאד, גם כאלה שלא נתפסים כבעלי ידע וניסיון מקצועי בתחום הניהול, משתמשים לעיתים במונח זה  (בלא להבין לעומק את משמעו), בעקר כאשר הם רוצים להגדיר משהו בעל חשיבות גדולה ומרכזית בחיים הפרטיים או העסקיים.

למעשה כל אחד מאתנו בחייו הפרטיים והאישיים מקבל החלטות מרכזיות בכל שלב מחייו הבוגרים בלא להגדיר אותן כאסטרטגיות, לדוגמא: לבקש לשרת ביחידה מסוימת בצבא, ללמוד בפקולטה מסוימת, להתחתן, להתחיל לעבוד, לעבור דירה, כל אחת מהדוגמאות מייצגת מהלך שמשמעותו בחירת כוון מסוים בחיים המותאם באופן אישי למקבל ההחלטה.

 כל מהלך שנבחר מלווה בתהליכים מקדימים של: בדיקות,שיקולים, ניתוח בעד ונגד, הערכת סיכויים וסיכונים, הערכת יכולת אישית וכספית ועוד, כמו כן מובן שלבצוע מוצלח של המהלכים שצוינו יש צורך להתארגן כיאות,  כל אחת מהפעולות שצוינו, עתידה לגרום לפעולות שרשרת הנגזרות מהמהלך שבוצע ולהשפיע על מהלך החיים בצורה זו או אחרת, למעשה קבלנו החלטות אסטרטגיות שונות הקשורות בחיינו הפרטיים

בספר אסטרטגיה עסקית של פרופ' יאיר אהרוני ישנו ציטוט של אלפרד צ'נדלר המגדיר אסטרטגיה:קביעה "ע"י החברה של יעדים ומטרות לזמן הארוך, וכן אימוץ כיווני פעולה והקצאת משאבים לצורך השגת אותן מטרות".

פיטר דרוקר מאבות הניהול הגדיר אסטרטגיה:"התיאוריה של הארגון".

ד"ר עדנה פשר במבוא לספר ספארי אסטרטגיות מגדירה אסטרטגיה באופן פשוט, אך לא פשוט מדי : "כל החלטה שמחיר הטעות שלה גבוה, ככל שמחיר הטעות יורד, כך הנושא נעשה יותר טקטי".

פרופ' הנרי מינצברג מגדולי המומחים בחשיבה אסטרטגית וניהולית ,כותב בספר "ספארי אסטרטגיות" (המשותף לו ולפרופסורים אלסטראנד ולאמפל) "יש עשר אשכולות חשיבה על המבנה האסטרטגי, לכל אסכולה נקודת מבט ייחודית משלה המתמקדת בהיבט  מרכזי אחד של תהליך גיבוש האסטרטגיה".

שאלות אסטרטגיות של המה לעשות וכמה, נגזרות ממטרות העל של החברה, התשובות לשאלות הם היעדים האסטרטגיים הנדרשים להשגה, השגת יעדים אסטרטגיים מצריכה בצוע מהלכים אסטרטגיים, מהלכים אסטרטגיים מבוצעים על ידי פעילות טקטית שהיא אוסף של פעולות ותחבולות.

יש להבין שמהלך אסטרטגי בחברה לוקח אתו את כל החברה לכוון מסוים, בדומה לקטר אשר מחברים לו סוגי קרונות שונים,(נוסעים,מטען,צובר וכו,) וכל הקרונות נמשכים לאותו כוון.

ביישום מהלך אסטרטגי בחברה כל יחידות החברה צריכים לעיתים לעבור התאמה לבצוע המהלך, ההתאמה עשויה להיות שינויים מבניים, עסקיים וארגוניים, שינוי מבנה כ"א (צמצום,קליטה או שינוי הרכב), שינוי שווקים שמשמעותם מפגש עם לקוחות שונים, מתחרים חדשים, איומים חדשים, ספי כניסה ויציאה חדשים והזדמנויות עסקיות חדשות.

כניסה לבצוע מהלך אסטרטגי כולל לחברה, מחייב את השלמתו, עצירה או שינוי  כוון באמצע, הם לעיתים בלתי אפשריים ועשויים לגרום נזק בלתי הפיך לחברה, נדרש להשלים את התהליך ואז לבחון את התוצאות, בדומה לכניסה לאוטוסטראדה ללא דרכי יציאה, לא ניתן לחזור, יש להגיע לסוף הדרך ולבדוק מה קורה, בשל כך כל השיקולים על מהלכים אסטרטגיים הם כבדי משקל ונלקחים בחשבון כל המשמעויות הנגזרות מהמהלך.

אסטרטגיה יכולה להוביל עסק להצלחה גדולה ובמקביל גם לכישלון גדול, האסטרטגיה צריכה להיות מותאמת לארגון העסקי על כל יחידותיו ולליבת עסקיו, לתנאי התחרות אשר בהם הוא פועל והנגזרים מסל המוצרים והשירותים שהוא מספק, עשויות להיות משמעויות שונות לתזמון מימוש האסטרטגיה בהתייחס להיבטים הקשורים לסביבה העסקית הקרובה והרחבה.

צריך להבחין בין אסטרטגיה עסקית לחברה חדשה, לבין שינוי אסטרטגי בחברה קיימת, לחברה חדשה אין עבר, יש הווה ואולי עתיד, לחברה ותיקה ישנו בנוסף גם עבר, לעבר יש משמעויות וקונוטציות חיוביות או/ו שליליות המתייחסות לחברה עצמה ולסביבה העסקית בה היא פועלת, העבר מלווה את החברה במהלך חייה לטוב ולרע, (בדומה לבני אדם).

ברשותכם אציין מס' דוגמאות לבצוע מהלכים אסטרטגיים להם ההייתי שותף באופן אישי .

חב' "הארגז" הקיימת משנות השלושים של המאה שעברה, נרכשה כעסק כושל מההסתדרות ידי" אלוף במיל' חגי שלום, החברה הפכה לקבוצה בעלת מספר חברות ואני הובאתי לשמש כמנכ"ל של אחת מהן "הארגז מערכות אחסנה תצוגה", בנוסף שימשתי כחבר בהנהלת הקבוצה, הפעילויות האסטרטגיות כללו פעילות ברמת קבוצת הארגז, וברמת חברות הבת שלה.

 

פעולות אסטרטגיות ברמת הקבוצה:

מיתוג הקבוצה כבעלת יכולת ארגונית וניהולית, בעלת איתנות פיננסית, דינאמית ושקולה המחפשת הזדמנויות עסקיות להשבחה עסקית של הקבוצה וחב' הבת.

שינוי ארגוני ומבני בקבוצה והתאמה לחזון העסקי של הבעלים .

הכנסת מערכת SAP לשיפור השליטה בחברות ובקבוצה.

שמירה על הסמל הישן כמותג המציין רצף וחיבור בין עבר מפואר בתחום התעשייה לדינאמיות וחדשנות עתידית.

חלק ממהלכים אסטרטגיים ברמת החברה בה שימשתי כמנכ"ל:

שינוי מבנה ארגוני והחלפת חלק ניכר מבעלי התפקידים.

חיזוק תחום האחסנה הכבדה על ידי רכישה והטמעת הפעילות של חברה מתחרה, כולל טכנולוגיה ייחודית שהייתה ברשותה, כולל המידע הטכני ואנשי המפתח בחברה.

חיזוק תחום המוצרים לתחום ציוד תצוגה למרכולים ע"י רכישה  והטמעת חברה בתחום הקירור למרכולים, כולל טכנולוגיה ייחודית שהייתה ברשותה, כולל המידע הטכני ואנשי המפתח בחברה.

הקמת שותפות עם חברה מובילה מתחום היבוא של ציוד אחסנה ותצוגה (השותפות פורקה מאוחר יותר בשל סיבות שונות).

כל פעולות הרכישה והשותפות היו "מהלכים סינרגטיים" לחיזוק ולהשלמת קו המוצרים והשירותים שהחברה מספקת, פעילות החברה בשוק דעכה במהלך הזמן בשל ניהול כושל, נדרשו מהלכים אשר יאפשרו לחברה לחזור לשוק מחוזקת ובעלת כושר תחרות משופר.

להבנת יתר של התהליך האסטרטגי מצורף מדרג החזון העסקי. מדרג החזון והמימוש  מקל על הבנת התהליך האסטרטגי מתחיל מהחזון ויורד באופן מדורג למימוש ברמה הפרקטית ע"י הגעה לתוצאות של פעילות נדרשת, הפעולות במדרג התחתון אמורות לקדם את השגת היעדים במדרגים העליונים,עד למימוש החזון, יש לזכור שהתהליך הוא מתמשך ומתבצע לאורך זמן.

מדרג החזון העסקי

"חזון עסקי" (" חלום עסקי של יזם ער ")

"מטרת על " הנגזרת מהחזון העסקי" מטרה מציאותית מוגדרת עסקית

"מטרות ממוקדות" הנגזרות מ"מטרת העל".תת מטרות בתוך "מטרת העל"

"יעדים למימוש" המהווים תת מטרות בתוך המטרות הממוקדות למעשה מעין אבני דרך.

האסטרטגיה בשלב הראשון מציבה את המטרות והיעדים הנגזרים ממטרת העל,בשלב השני היא קובעת את המהלכים והמשאבים הנגזרים והנדרשים להשגת היעדים. (השאלות המוצגות בשלב זה הן לרוב מה ? וכמה ?)

טקטיקה לבצוע: שיטות ותחבולות להשגת היעדים. מציבה  בדרך כלל שאלות של איך ?, מתי ?, איפה ?.

פעילות ליישום: בצוע הפעילות נדרשת מציבה בדרך כלל שאלות עם מי ?.

בקרת בצוע: בקרת תוצאות הבצוע.

תיקונים נדרשים: בצוע תיקונים אם נדרש.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

תגיות: ניהול,ניהול עסקי,נהול,עסקים, חזון עסקי,אסטרטגיה,טקטיקה,חברה,עסק,שינוי,שדרוג

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 24/1/2011
תגיות:   ניהול    ניהול עסקי    נהול    עסקים    חזון עסקי    אסטרטגיה    טקטיקה    חברה    עסק    שינוי    שדרוג   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים