מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

מרכזיות המוצר

מרכזיות המוצר בתמהיל השיווק של העסק הקטן

/ עוזי פלג

מרכזיות המוצר בתמהיל השיווק

המוצר הינו המרכיב המרכזי בתמהיל השיווק של כל עסק, בהעדר מוצר אין עסק, המוצר מנקודת ראות של הלקוח הוא פתרון או/ו  צורך או/ו תועלת כלשהיא שהוא אמור לשלם עבורה, מבחינת הספק זהו תוצר (מוצר פיזי,רעיוני, שרות, קבלנות) שהושקעו בו משאבים ומכירתו אמורה לכסות את עלותו ולהותיר רווח, יש לזכור שגם אם יש מוצר, עדיין לא בטוח שיש לו זכות קיום, כנגזרת ישירה מכך, במידה ולעסק יש רק מוצר אחד, לא בטוח שלעסק יש זכות קיום.

זה נשמע פשוט ברור ומובן, אבל לא תמיד זה מופנם, יש לזכור שתיאורטית כל מוצר יכול להימכר, השאלה באיזה מחיר וכמה יחידות, המבחן בסופו של תהליך הוא, האם העסק יכול להתקיים לאורך זמן ממכירת מוצריו.

הרבה עסקים כושלים עסוקים באסטרטגיות עסקיות וטקטיקות לבצוע האסטרטגיות, אבל לא תמיד מפנים את האצבע לכוון המוצר, אולי הבעיה מונחת שם ?, המוצר הוא ליבת העסק והוא גורם המצריך טיפול ותשומת לב רציפה וצמודה במקביל לטיפול בלקוחות, מכיוון שאם אין צורך במוצר אין גם לקוחות, במצב דברים שכזה, ככל שהעסק קטן יותר וקו המוצרים שלו צר וקצר, הבעיה חמורה יותר.

חשוב לזכור שעסק מושפע מהסביבה העסקית שבה הוא פועל, הן הסביבה הקרובה והן הרחוקה, שינויים בסביבה העסקית מתרחשים לעיתים בקצב מהיר וניתן לזהות שינוי מגמה, לעיתים התהליך איטי ולא מורגש "ופתאום מתעוררים למציאות חדשה", אך גם מציאות זו הייתה ניתנת לזיהוי אילו המוצר היה נבחן באופן שוטף ואובייקטיבי.

משך מחזור החיים של מוצרים שונים איננו אחיד לא רק במשך הזמן הכולל, אלה גם בזמן השהייה בכל אחד משלבי המחזור, השוני נובע ממספר רב של גורמים כגון: סוג המוצר,סוג הפתרון שהוא מספק, התנהגות השווקים בהם הוא משווק, מוצרים מתחרים, תחליפים, מגמות חברתיות, טכנולוגיה וחדשנות,פגי תוקף, תקנות ומגבלות, תקנים וכו, בעסקים גדולים ומסודרים ישנו תהליך מסודר של ניהול מוצר, הכולל מנהל מוצר ותהליך ניהול ובקרה שיטתי הכולל תיעוד המלווה את המוצר כל חיו, התהליך דומה לליווי ותיעוד המלווה את האדם כל חיו, החל מהתיעוד של לידתו כולל תיעוד מחלות, לימודים,רישיונות ,תמונות ועד לתעודת הפטירה.

בעסקים קטנים אין לרוב תהליך מסודר ומתועד של מחזור חיי המוצר, הניהול  הוא לפי תחושות ותגובות אינטואיטיביות לצרכי השוק, הרבה פעמים אין לעסק אלטרנטיבה למוצר שהוא מספק (במילה מוצר הכוונה גם למספר מוצרים בעלי אפיון דומה שהעסק מספק), יש לזכור שעסק קטן מוגבל ביכולת הטכנולוגית, הידע המקצועי ממוקד וצר, מספר העובדים קטן והמשאבים הכספיים מוגבלים.

עסק קטן מוקם לרוב על בסיס הידע הממוקד אך הצר לרוב של היזם, הידע הזה מייצר מוצר או שרות,  היזם הקטן לרוב קשור נפשית למוצר או לשרות ואיננו מנתח את צורכי השוק באופן ריאלי ואובייקטיבי, אי יכולת זיהוי שינוי מגמות והתאמת המוצר והידע הנדרש לצורך המשתנה, יצמצם למינימום את יכולת העסק לשרוד.

לדוגמא:קוסמטיקאית שהתמחתה בהסרת שער ידנית, המכשור החדש והאפשרות להגיע להסרת שער כמעט לצמיתות, גרמו למעשה לשדרוג המוצר ("הסרת שער לצמיתות") תוך שימוש בטכנולוגיה חדשה המצריכה השקעה כספית וסוג ידע מקצועי שונה, עובדה זו הכניסה לשוק מתחרים חדשים, בכדי לשרוד בתחום הזה, הקוסמטיקאית הותיקה חייבת ליישר קו עם השוק  אבל גם מהלך זה לא יקנה לה יתרון על מתחריה, הציוד החדש מאפשר לכל מפעיל להגיע לתוצאות דומות ומנטרל את הניסיון הידני של הקוסמטיקאית הותיקה, הקוסמטיקאית תאלץ למצוא נישות שונות בכדי לבדל את יכולתה כקוסמטיקאית מנוסה

לפני הקמת עסק ובכל מהלך חיו של עסק יש לבדוק מה מידת הרלבנטיות של המוצר, לזהות את שלבי מחזור החיים ולבצע התאמות לצורכי השוק ולתנאי התחרות השוררים בשוק בו משווק המוצר.

להלן סיווגי מוצרים המופיעים בספרו של פרופ' פיליפ קוטלר מאבות השיווק המודרני (ניהול השיווק)

סיווג מוצרים לפי מידת מוחשיותם ועמידותם

 מוצרים מתכלים: מוצרים מוחשיים שנועדו לצריכה חד פעמית, או לשימוש חוזר בלבד.

מוצרים בני קיימא: מוצרים מוחשיים המיועדים לשימוש רב פעמי.

שירותים: פעולות האמורות להקנות תועלת או שביעות רצון ללקוח.

סיווג נוסף הוא לפי הרגלי הקנייה של מוצרי צריכה ע"י צרכן סופי לשימוש פרטי

מוצרי נוחות: מוצרי צריכה הנרכשים בתדירות גבוהה באופן מידי, תוך השקעה מועטה של זמן לאיתור ולהשוואת מחירים.

מוצרי חיפוש: מוצרי צריכה הם מוצרים שהלקוח משקיע זמן ברכישתם, במהלך תהליך המכירה משווה מחירים איכויות התאמה ועוד.

מוצרי ייחוד: מוצרי צריכה ייחודיים באפיונם או במיתוגם, שהלקוח משקיע וזמן רב באיתורם ורכישתם.

מוצרים לא מבוקשים:מוצרי צריכה שהצרכן בחיים השוטפים לא מכיר אותם ולא נדרש להם או שחושב שאיננו נדרש להם.

סיווג מוצרים תעשייתיים הם מוצרים הנרכשים ע"י בודדים או ארגונים לצורך עיבודם או שימוש בעסק.

חומרי גלם: חומרים בסיסיים, המיוצרים בתקנים זהים ומשמשים לעבוד ולייצור מוצרים(מוצרי חקלאות,פלדות).

חומרים מורכבים: חומרים המורכבים בשלמותם בתוך המוצר הסופי ללא צורך בעיבוד נוסף (מנועים).

פריטי הון: מוצרים תעשייתיים לרוב בעלי ערך גבוה המשולבים בתוך מוצר  סופי קבוע (מעלית בתוך מבנה).

ציוד היקפי: ציוד המסייע בתהליך הייצור או הבנייה אך איננו נכלל בתוכו (מכונות מלגזות)

אספקה ושירותים: מוצרים ושירותים אשר אינם קשורים למוצר, ונרכשים תןך מאמץ מזערי (חומרי ניקוי ומשרד)

שירותים עסקיים:  שרותי תחזוקה וייעוץ מקצועי ועסקי, ההתקשרות היא בדרך כלל לפי חוזים למשימה מוגדרת.

 

 

 

 

שלושת מימדי המוצר  (לפי ניהול השיווק של פרופ' הורניק)

מימד התכונות: מגדיר את "המפרט הטכני" של המוצר וכולל מידות וממדים, דגם,עיצוב אריזה, חומרים וכו, ככל שהמוצר הוא טכנולוגי ומתוחכם, יש משקל כבד יותר למימד זה.

מימד התועלת: יקבע את שביעות הרצון של הלקוח מהמוצר, מימד זה כולל שימוש תפעולי ותועלות נלוות פסיכולוגיות כלכליות וחברתיות, לעתים השימוש התפעולי הופך להיות משני, והתועלות הנלוות אחת יותר הופכות לעיקריות.

מימד המערכות התומכות: התקנה,שרות,חלפים,פרסום, מימד זה אמור להקנות ללקוח "בטחון טכני " ברכישתו של המוצר לשימוש לאורך זמן.

במחקרים שבוצעו למדידת שביעות רצון הלקוח ממוצר נמצא: שברגע שמולאו ציפיות הלקוח, מהתועלות החברתית פסיכולוגית הגלומות במוצר, שביעות הרצון הייתה גבוהה, שביעות הרצון הנמוכה נבעה בעיקר מתפעול או/ו איכות לקויים של המוצר.

הבנת שלושת מימדי המוצר חשובה ביותר לקביעת אסטרטגית השיווק, בסופו של דבר המוצר אמור להשביע את רצון הלקוח ולהכניס רווח לספק.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

תגיות:שיווק,ניהול עסקים,מוצר,צמיחה עסקית,מחזור חיי מוצר, מממדי מוצר, סיווג מוצר,דעיכת עסק,סיווג מוצרים, תמהיל השיווק,עסקים קטנים

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - עסקים קטנים
תאריך: 20/1/2011
תגיות:   ניהול עסקים    מוצר    צמיחה עסקית    מחזור חיי מוצר    מממדי מוצר    סיווג מוצר    דעיכת עסק    סיווג מוצרים    תמהיל השיווק    עסקים קטנים   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - עסקים קטנים

הובלות - המדריך למובילים / הובלות בישראל
המדריך המלא למובילים מקצועיים
הכל על בר לאירועים וקפה לאירועים / gidi didi
מקובל לחשוב כי שירותי בר לאירועים או קפה לאירועים מיועדים דווקא לאנשים העורכים אירועים או שמחות משפחתיות רבות משתתפים אשר דורשים ארגון ולוגיסטיקה רבים ומיגעים. אולם, מה עם אירועים קטנים ופרטיים?
מלכודת "איכות היתר" של המוצר או השרות בעסקים קטנים / עוזי פלג
סופקת, את המחיר שהספק דורש אין בעיה לשום צד. הבעיה היא כאשר המוצר או השרות, מספקים "איכות יתר", אשר הצרכן איננו מזהה אותה, או איננו צריך אותה, ולכן איננו מוכן לשלם עבורה, ובמקביל ליצרן היא מוסיפה עלות
התפתחות עיצוב לוגו האולימפיאדה במאה השנים האחרונות והקשר שלו לליסה סימפסון / דרור זורע
הסמל האולימפי (logo) תוכנן לראשונה ב-1913, צורתו הינה חמש טבעות משולבות המסמלות את האיחוד של חמשת יבשות העולם. מעניין לבחון איך עיצוב לוגו המשחקים האלימפיים השתנה או התפתח לאורך השנים.
בעלות על לוגו חדש ורישומו כסימן מסחר / דרור זורע
עלות על לוגו חדש ורישומו כסימן מסחר לאחר שרכשת את הלוגו החדש שלך אתה הוא הבעלים עליו ובאחריותך כל נושא השימוש בו, זכויות היוצרים עליו ורישומו כסימן מסחרי במידת הצורך. לשימושך ערכנו מספר שאלות ותשובות
איך לשווק את העסק שלך בחינם / משה הרשקו
יווק היא הבעלים/מנכ"ל/מנהל המכירות ולעיתים קרובות גם המזכירה. על מנת לייצר זרם קבוע של מתעניינים ושל פניות, כזה שיאפשר לנו לצפות מכירות והכנסות, חייבים לשווק את העסק על בסיס קבוע ובצורה מתוכננת .
מרכזיות המוצר בתמהיל השיווק של העסק הקטן / עוזי פלג
קבלנות) שהושקעו בו משאבים ומכירתו אמורה לכסות את עלותו ולהותיר רווח, יש לזכור שגם אם יש מוצר, עדיין לא בטוח שיש לו זכות קיום, כנגזרת ישירה מכך, במידה ולעסק יש רק מוצר אחד, לא בטוח שלעסק יש זכות קיום.
הסיבות לחוסר זמן בניהול עסקים קטנים / עוזי פלג
אחת הבעיות המרכזיות כמעט בכל עסק קטן ובחלק מהעסקים הבינוניים. היא "העדר זמן" כרוני לבעלי תפקידי המפתח בעסק,"העדר הזמן" הוא אחד הגורמים המרכזיים לניהול לקוי ואי יכולת של העסק לפרוץ קדימה.
השקעה בציוד או בניהול בעסק קטן/בינוני / עוזי פלג
התעשייה נוטים להשקיע את מירב תקציבם ברכישת ציוד וממעטים להשקיע בתשתיות ניהול ארגון ובהשבחת המשאב האנושי, התפיסה העסקית שמקורה בייצור והרקע ממנו צמחו המייסדים של עסקים אלה, מכתיבה את סדרי העדיפויות .
ניהול קשרי לקוחות בעידן המודרני / בני ישראלי
כיום בשל השינויים התכופים בכלכלה העולמית והשפעתם על המשק הישראלי, נוצר מצב שבו על כל מוצר ושירות הניתן לצרכן הסופי ישנה תחרות שרק הולכת וגוברת, מצד שני הצרכן הממוצע כיום, חכם יותר ומבצע סקר שוק יסודי.
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים