מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

בינימינה

בנימינה חיה עדיין בעידן המלוכה

/ הנריק רוסטוביץ

בטרם פרוץ הדמוקרטיה היה המלך מצווה על נתיניו להעלות לו מס כאשר יחפוץ לבו. מי שסרב לשלם, הושלך לבית האסורים או הוצא להורג.

 

מים רבים זרמו בנילוס, והדעה הרווחת כיום היא, שרשות שלטונית רשאית להטיל מס רק עלי פי דין. מאי קא משמע לן?

 

בכל דיני המס נקבעים התנאים המוקדמים, המתירים לרשות שלטונית להטיל את המס. כך למשל, אחד התנאים להטלת ארנונה על פלוני הוא, כי אותו אדם מחזיק בנכס בתחום הרשות המקומית. אחד התנאים להטלת היטלי פיתוח על פלמוני הוא, כי הרשות המקומית שילמה תמורת הפיתוח סכום פלוני, ועתה היא מטילה אותו על בעלי הקרקע.

 

ההנחה הרווחת היא, שכאשר רשות שלטונית מטילה מס על נתיניה, הקפידו פקידי המס לבדוק ולבחון בשבע עיניים, כי התקיימו כל התנאים המוקדמים, המתירים להם להפעיל את הכוח שניתן להם בחוק ואת האמון שנתן בהם הציבור.

 

אדם המקבל שומת מס רשאי לדרוש מפקיד שומתו להציג בפניו את כל התעודות והמסמכים, שעליהם נסמכת השומה. רשות זו אינה צריכה להיכתב בגוף החוק בדמם של הנישומים, אלא היא בהירה כשמש בשמים וצלולה כמי נחל המפכה מתוך הסלע.

 

תפישת עולם אחרת תגרום בהכרח לכך, כי פקידי מס חרוצים מדי יוכלו לשרבט בשומת המס מספרים כאוות ליבם או כגודל הגירעון שבקופת הרשות השלטונית. או אז, דומים הם למלך שהכל נהיה בדברו, ומי שיסרב לשלם, יעוקל רכושו וייגזל כבודו.

 

ועל שום מה טרחתי וכתבתי הקדמה מייגעת זו?

 

על שום עמדתה של מועצה מקומית בנימינה בתשובתה לערר ביוב, שבו נתבקש בית המשפט לצוות עליה לגלות מסמכים ולהשיב על שאלון.

 

רשות מקומית נכבדה זו כפרה בזכותו הדיונית של הנישום לקבל את כל העובדות העומדות בבסיס שומת היטל הביוב. תפישת עולמם של פקידי הרשות הוא, כי ערר הביוב מתמצה בהגשת ערר, תשובת המשיב, דיון בפני הוועדה, שמיעת טענות הצדדים והגשת סיכומים בכתב. הא ותו לא.

 

לו הייתי יושב באותה ועדת ערר הייתי פוסק, כי שומת המס לא הוכחה בידי הרשות המקומית, וכי מטעם זה היא נדחית מכל וכל.

 

בחוק הביוב נקבע, כי "ועדת ערר לא תהא קשורה בדיני הראיה אלא תפעל בדרך שתיראה לה מועילה ביותר לבירור השאלות העומדות להחלטתה", ובחוק בתי דין מינהליים נקבע, כי "בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות בחוק זה או בחיקוק אחר, ינהג בית הדין בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק".

 

וכה פסקה ועדת הערר: "אכן, אין בדעתנו לפסוק הלכה כי לתקנות סדרי הדין קיימת תחולה גורפת, לכל דבר ולכל עניין. הליך של ערר ביוב אינו הליך של תובענה אזרחית רגילה, מחד גיסא, אף אינו הליך של ערעור אזרחי רגיל, מאידך גיסא. קיימות בו הוראות באשר להגשת תצהירים וחקירה עליהם... סבורים אנו כי תקנות סדרי הדין, הגם שאין להן בהכרח תחולה גורפת, משמשות דרך קבע נדבך רב-חשיבות, בגדר שיקוליה של הוועדה, לנוכח ההוראות הסטטוטוריות שהובאו לעיל. אכן, לא אחת, תראה הוועדה הליכה בהתאם לתקנות סדרי הדין כ"דרך הנראית... טובה ביותר לעשיית צדק..." .

 

בחוק בתי הדין המנהליים נקבע, כי "מי שזכאי להגיש ערר על החלטתה של רשות מינהלית, זכאי לעיין במסמכים שבידי הרשות הנוגעים להחלטה (להלן - התיק), ולהעתיק מסמכים מן התיק". נפסק, כי למסמכים נודעת חשיבות רבה ביותר, ומשום כך הליך הגילוי והעיון הוא הליך שיש לנקוט כלפיו בדרך ליברלית.

 

ועדת הערר ציוותה על הרשות המקומית לגלות את המסמכים ולאפשר עיון בהם אולם לא ציוותה להשיב על השאלון.

 

אזהרה לפקידי השומה - לו הייתה ועדת הערר נעתרת לעמדת הרשות המקומית שלא לגלות מסמכים, והנישום היה משלם את מלוא המס, ולאחר מכן היה מתברר כי פקיד השומה התרשל והוציא שומה מופרזת - היה אותו פקיד מסתכן בתביעת נזיקין אישית נגדו ובפיצוי הנישום מכיסו.

 

ולסיום, אזכיר, שוועדת הערר פסקה, כי "הליך הגילוי והעיון הוא הליך שיש לנקוט כלפיו בדרך ליברלית". והרי הבשורה לפקידי המס בבנימינה: ימי המלוכה תמו, ישראל היא מדינה דמוקרטית, והמשטר הוא ליברלי. נא להפנים.

 

________________

 

בש"א 12549/04 ע"א 249/02 מעבדות חרמון בע"מ נגד מועצה מקומית בנימינה.

 

ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב ? 1962.

 

כב' השופט ש. לבנוני, יו"ר, אינג' סטפן כהן, חבר, עו"ד עובדיה לוי, חבר.

 

ניתן ביום 13 באוקטובר 2004.

 

הנריק רוסטוביץ
בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב (1974).פרקליט וחבר בלשכת עורכי-הדין (1976).דוקטורט בשיווק בפקולטה לכלכלה, אוניברסיטת אורדיה, רומניה
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 13/12/2010
תגיות:   ארנונה    מסים    נדלן    מקרקעין   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים