מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

תכנון מס

מס הכנסה : תכנון מס -כלל החישוב המאוחד

/ אלי דורון

 

מס הכנסה : תכנון מס -כלל החישוב המאוחד

אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עדי  נויוביץ, משפטנית

 

 

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו..."

 

עיקרון זה הועבר בירושה מן המנדט הבריטי והוא נובע משתי הנחות עיקריות[1]:
ההנחה הראשונה קובעת כי בני זוג הינם יחידה כלכלית אחת אשר יכולתה לשלם גדלה בעקבות איחודם.

ההנחה השנייה הינה כי חישוב נפרד מאפשר לבני זוג גמישות בייחוס הכנסותיהם ולכן פותח פתח להתחמקויות בלתי לגיטימיות ממס.

 

עד לתיקון 89 לשון הסעיף קבעה כדלקמן: "הכנסתה של אשה נשואה החיה עם אישה יראו, לעניין הפקודה, כהכנסתו של האיש והיא תחוייב על שם האיש".

 

עם השנים החלה הוראה זו לעורר ביקורת ציבורית נוקבת שכן ללא ספק ההוראה הפלתה באופן מובהק בין נשים וגברים ואף דיכאה את הרצון והאינטרס לעודד נשים לצאת ולעבוד.


לכן, מלבד שינוי לשון הסעיף 65 קבע המחוקק בנוסף את סעיף 66(א)(1) אשר קובע כי "על האף  אמור בסעיף 65 רשאי בן זוג רשום לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתו מיגיעה אישית בעסק או משלח יד או מעבודה, לרבות הכנסתו מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (1) עד (7) להגדרתה שבסעיף 1..."

 

יחד עם זאת, עקב החשש מפני מניפולציות, גם הפעם הגביל המחוקק את הנישום בקובעו בסעיף 66(ד): "אלא אם הכנסת בן-הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני".


כלומר, על מנת לתבוע חישוב נפרד, קבע המחוקק שני תנאים מצטברים שעל הנישום למלא על פיהם בטרם יהיה זכאי לתבוע חישוב נפרד:
א. הכנסת בן הזוג השני היא מיגיעה אישית בעסק או במשלח יד או מעבודה

ב. הכנסות בני הזוג נובעות ממקורות הכנסה בלתי תלויים זה בזה.

 

יתרה מכך, המחוקק אף קבע בסעיף 66(ד) מספר חזקות אשר קובעות מתי ניתן לראות את מקורות ההכנסה של בני הזוג כתלויים זה בזה:

                                                   א.                   עסק או משלח-יד של בן-הזוג השני;

                                                   ב.                  

 

 
חברה אשר בה שני בני-הזוג מחזיקים, במישרין או בעקיפין, בזכות בהנהלה או 10% מזכויות הצבעה, אלא אם הייתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהחברה זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו הייתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בחברה;

                                                    ג.                  

 

 
שותפות אשר בה שני בני-הזוג או בן-הזוג השני, מחזיקים במישרין או בעקיפין, 10% לפחות מהונה או מזכות לרווחים בה, אלא אם הייתה למקבל ההכנסה הכנסה כאמור מהשותפות זמן סביר, ולא פחות משנה, לפני נישואיו או חמש שנים לפני שלבן זוגו הייתה זכות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בשותפות.

במשך שנים ראתה נציבות מס הכנסה בחזקות האמורות כחזקות חלוטות ואפשרות הנישום לתבוע חישוב נפרד הייתה בגדר פיקציה.

בשנת 2003 (בע"א 900/01, רון קלס ואח' נ' פקיד שומה ת"א 4 )קיבל בית המשפט לראשונה את הטענה כי עמדת הרשות אינה משקפת בהכרח את כוונת המחוקק וכי קבלת עמדת רשויות המס כי מדובר בחזקה חלוטה יוצרת חוסר שוויון ואפלייה שכן  "אין בדברי הסבר להצעת תיקון הפקודה התייחסות לתכלית התיקון ולפיכך, אין בהם כדי להאיר את עינינו בשאלת תכליתו הסובייקטיבית של המחוקק. מעצם קביעת החזקות ניתן ללמוד כי אלה באו על מנת למנוע מניפולציות של הפרדת הכנסות של בני זוג שמקורות הכנסותיהם תלויים זה בזה, במטרה לזכות בחישוב נפרד על מנת להפחית מס....זאת ועוד, תפיסת חזקות התלות כחזקות חלוטות, יוצרת אפלייה בין זוגות נישומים שונים, כאשר לכל זוג הכנסה משותפת זהה, ומקורות ההכנסה בלתי תלויים ואף על פי כן, בגלל החזקה החלוטה החלה באחד משני המקרים, ישלם הזוג עליו חלה החזקה, מס בשיעור גבוה יותר. להבחנה כזו אין כל הצדקה" (ההדגשות אינן במקור).

 

למרות הלכה זו עד לשנת 2009 עדיין היה זה כמעט בגדר לא אפשרי לתבוע חישוב נפרד שכן מס הכנסה קבע הוראות ומחסומים אשר השאירו את הוראות הסעיף בבחינת חזקה אשר אינה ניתנת לסתירה.

 

כאמור, בשנת 2009 (עמה (ת"א) 1250/05 שקורי שרה נ' פקיד שומה כפר סבא) קבע כבוד השופט מגן אל טוביה את מבחן נאותות השכר ונחיצות המשרה. כבוד השופט קבע כי נטל ההוכחה במצבים דברים זה יהיה על הנישום- אך, אם יוכיח כי "הכנסת כל אחד מיחידי בני הזוג מיגיעה אישית, נובעת בשל תפקיד של ממש אשר אלמלא היה הוא מבצע אותו, היה על העסק, החברה, השותפות, לשלם בגין ביצוע מטלות אילו, לצד שלישי... על בני הזוג להוכיח כי תנאי העבודה שהם פועלים בהם, דומים בעיקרם לתנאים שהיו מוענקים לעובד חיצוני לו היה נקרא למלא התפקיד ודומים או קרובים לתנאים ולשכר המשולם בענף בקשר עם המשרה, התפקיד, המטלות או התמורה שתורם בן הזוג לעסק.  (ההדגשות אינן במקור)

 

לסיכום:

בעשור האחרון סעיפים 65 ו- 66 לפקודת מס הכנסה עברו גלגולים ושינויים מהפכניים וכבדי משקל. למותר לציין כי למרבה הצער שינויים אלו התחוללו בעיקר בעשור האחרון וברובם אינם נובעים מן הפקודה ולשונה אלא מן הפסיקה.

על בני זוג אשר בוחרים לעבוד יחדיו ולקדם את עסקם תוך עזרה ותמיכה הדדית, מוטל נטל לא פשוט בלסתור חזקות אלו מול פקיד השומה.

 

 


רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, עמיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] ראה רפעאת עזאם במאמרו: "מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה".

אלי דורון
דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון: מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים - עורכי דין ונוטריון,מתמחה במגוון תחומי משפט ומספק שרותים כגון:מיסים, נדל"ן, משפט ימי, משפט מסחרי, אזרחי
דורון, טיקוצקי, צדרבוים עורכי דין
רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1) טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449 חיפה: שדרות המגינים 58 טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976 רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1, בוקרסט
בן גוריון 2. ב.ס.ר 1
רמת גן
036109100
036127449
קישור לאתר
חוק ומשפט - דיני מיסים
תאריך: 24/11/2010
תגיות:   מס הכנסה   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום חוק ומשפט - דיני מיסים

הסרת מחדל בתיקי מס פליליים- שיקול לקולא? / אלי דורון
בטרם נדון לגופו של עניין מהי הסרת מחדל והאם הדבר מהווה שיקול לקולא בענישת הנישום, נציין תחילה את מדיניות הענישה השלטת כיום בבתי המשפט לאור ביצוע עבירות כלכליות ככלל ועבירות מס בפרט.
מולדובה- יעד אטרקטיבי לתכנוני מס / אלי דורון
כחלק משאיפתה של רפובליקת מולדובה למשוך משקיעים זרים ובכדי לעודד את הישארותם והשתקעותם במדינה לפרקי זמן ארוכים, עברה במהלך השנים האחרונות המדינה הסובייטית בדימוס מספר רפורמות מהותיות בשיטת המיסוי המונה
עידכונים בדיני החברות ודיני המס בקפריסין / אלי דורון
באוגוסט 2011 התקבלו בפרלמנט הקפריסאי מספר תיקונים לדיני החברות, חוק מס ההכנסה וכן חוק ה- Special Defence Contribution Tax, אשר נועדו להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים. עיקרי התיקונים יפורטו להלן:
ייעוץ מס הכנסה –שיטת המס בישראל לפני הרפורמה הנקבעה ב"חוק לתיקון פקודת מס הכנסה" / אלי דורון
מיסוי הכנסה פרותית ככלל, שיטת המס הישראלית לפני הרפורמה הייתה מבוססת על הזיקה הטריטוריאלית אשר בחנה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל. אלא שבמספר הוראות בפקו
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
גביית מס אמת או נוחות לשלם- הוצאות רכב צמוד יוכרו בניכוי / אלי דורון
בפס"ד שניתן ע"י בימ"ש המחוזי בירושלים הוכרעה מחלוקת שנתגלעה בין פקיד השומה במס הכנסה לבין עירית מעלה אדומים. ליבת המחלוקת נולדה מעצם סירובו של פקיד השומה להכיר בהוצאות הרכב התפעולי השייכים לרשות והמשמ
ייקור ארנונה במסלול הירוק של משרד האוצר/ אירמה חלי, עו"ד / הנריק רוסטוביץ
שר האוצר הגה רעיון מקורי לזירוז תהליכי מתן אישורים חריגים לשינויים בתעריפי הארנונה, אולם זה לא יפתור את בעיית הסחבת של משרד הפנים
גביית ארנונה לא חוקית של עיריית בת ים / הנריק רוסטוביץ
הליכי גבייה מנהליים מקנים לרשות זכויות רבות נגד חייבים כגון זכות עיקול ומימוש רק כאשר לאזרח יש חוב לא שנוי במחלוקת. אין לפעול בגבייה מנהלית כאשר מדובר בחובות ישנים, המשתרעים על פני שנים רבות.
בית המשפט: עיריית ירושלים גובה ארנונה באמצעות "התראות מבהילות, העשויות לערער את שלוותו של כל אדם" / הנריק רוסטוביץ
המאמר מדבר על מחדלה של עיריית ירושלים אשר שלחה הודעה על אי תשלום חוב ארנונה גבוה מאוד בטרם בדקה את העובדות באשר לנכס שלגביו הוצא החוב.
כיבוד הסכם שומת ארנונה אינו נחלתה של עיריית חולון / הנריק רוסטוביץ
הסתמכות נישום על שומת ארנונה הביאה לביטול הגדלת החיוב
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים