מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

כלי ניהול לעסק

כלי הניהול הבסיסיים לעסק (א)

/ עוזי פלג

 

כלי הניהול הבסיסיים לעסק (א)

בכדי לנהל ולשלוט בעסק באפן מקצועי ולא אינטואיטיבי נדרשים כשורי ניהול מתאימים, אבל זה לא מספיק, נדרש ארגז כלים המכיל כלי ניהול בסיסיים, כלי הניהול מורכבים מכלי ניווט, כלי מדידה ובקרה, חלק מהכלים מורכב יותר לשימוש וחלק מהכלים פשוט יותר, בכדי למקסם את כישורי הניהול המנהל נדרש להכיר את הכלים ולהבין למה הם משמשים, כיצד נוצרו ומתי עליו להשתמש בכל כלי, להבין  את משמעות התוצאות ולבצע פעילות נדרשת בהתאם,המאמר יציג תמצית של כלי הבסיס הנדרשים.

תחזית מכירות לשנה

תחזית המכירות אמורה לבטא את המדיניות העסקית של העסק, תחזית המכירות מתייחסת לתמהיל המוצרים, מחירי המחרה של המוצרים ולכמויות המכירה הצפויות של כל מוצר.תחזית המכירות כוללת: הזמנות ביד, הזמנות צפויות (הזמנות שעדיין לא הגיעו אך הסבירות לקבלן גבוהה מאד), הזמנות חזויות (הערכות המבוססות באופן סביר על מצב השוק ומכירות בתקופות קודמות).

התחזית ממוינת לפי סוגי מוצרים וכמויות.

הנתונים הנגזרים מתחזית המכירות מאפשרים התארגנות תפעולית ולוגיסטית של שעות עבודה(כ"א דרוש),  שעות מכונה (עומס מכונות), מקורות רכש, (מקומי או/ו יבוא) , שטחי אחסון נדרשים, צרכי שינוע  ותקשורת ועוד.

תזרים מזומנים חזוי (תזרים "החמצן והחנקן" של העסק)

תזרים המזומנים החזוי נדרש בכדי לספק מידע מתי צפוי העסק להיקלע למחסור במזומנים או לעודף מזומנים,  התזרים משלב על ציר זמן הקלנדרי את תקבולים (בגין מכירות והכנסות נוספות) ואת התשלומים בפועל (בגין הוצאות ), התזרים החזוי מאפשר לעסק להתארגן בזמן לגיוס מזומנים או להשקעת עודפי מזומנים, ציר הזמן הקלנדרי הוא לרוב ברמה רבעונית.

תזרים המזומנים החזוי נגזר מתקציב המכירות, ומתקציבי וההוצאות בנקודות על ציר זמן קלנדרי, ההפרש בין התקבולים והתשלומים מבטא את חוסר או עודף המזומן בעסק בנקודת הזמן הנבדק.

נקודת איזון

כלי זה הוא אחד הכלים החשובים והבסיסיים הנדרשים, בכל עסק בכל תחום ובכל היקף פעילות

נקודת האיזון היא, רמת המכירות אשר בה ההוצאות שוות להכנסות כלומר אין רווח ואין הפסד.

בנקודת האיזון סה"כ התרומה המתקבלת, זהה לסה"כ ההוצאות הקבועות והעקיפות בעסק.

בכדי לחשב את נקודת האיזון נדרש לדעת: את התרומה ואת שעור התרומה למוצר, כמו כן נדרש לדעת את סה"כ ההוצאות הקבועות והעקיפות לתקופת הזמן אשר לגביה בודקים את נקודת האיזון .

התרומה למוצר הינה ,ההפרש בין מחיר המכירה של המוצר, לעלות הישירה המשתנה של המוצר.

שעור התרומה הוא היחס בין התרומה למחיר המכירה, ככל שיחס זה גבוה יותר משמעותו נקודת איזון נמוכה יותר.

מאחר וההוצאות הקבועות לא משתנות ותמהיל המכירות מורכב ממוצרים בעלי מחירים שונים ועלויות משתנות שונות, הרי שבכל תמהיל מכירות כאשר ישתנה יחס המוצרים בתמהיל יתקבלו נקודות איזון שונות, (ככל שהתמהיל יכלול מוצרים בעלי שעור תרומה גבוה יותר,  נקודת האיזון של העסק תהייה נמוכה יותר).

לקבלת נקודת איזון בכסף  של מוצר אחד מחלקים את ההוצאות הקבועות בשיעור התרומה של המוצר.

 לקבלת נקודת איזון של מוצר אחיד ביחידות מוצר או תפוקה כגון:טון,מ"ר,ליטרים , מחלקים את ההוצאות הקבועות בתרומה ליחידת מוצר/תפוקה, בכדי לקבל את סכום המכירה בנקודת האיזון יש לכפול את הכמות במחיר המכירה ליחידת מוצר/תפוקה.

כאשר תמהיל המוצרים מורכב מסוגי מוצרים שונים ובהנחה שההוצאות הקבועות זהות לכל סוג מוצר, מחשבים תרומה משוקללת ושעור תרומה משוקלל בהתאם ליחס בין הכמויות בתמהיל  ומחשבים בהתאם .

הבנת התנהגות הגורמים המשפיעים על נקודת האיזון ויכולת השליטה על גורמים אלה, מאפשרת להנהלה לקבל החלטות על תמהילי מכירה רצויים ומועדפים לחברה, ניתן לבצע בדיקת תרחישים של שינויי מחיר למוצר ושינויי עלות משתנה למוצר ומידת השפעתם על התרומה ושעור התרומה וכפועל יוצא על היקף המכירות, כמו כן ניתן לחשב את המכירות כולל רווח מבוקש.

יתכנו מצבים שהיקף המכירות הנדרש בנקודת האיזון כולל רווח לשוק מסוים איננו ניתן להשגה בשל גודל השוק שאליו משווק המוצר, במצב כזה צריך לבדוק מלמעלה למטה, כלומר אם נפח המכירה מוגבל, יש לבדוק  כיצד מורידים את מחיר המכירה ו/או את העלות המשתנה, או לבחון אולי לבצע קיטון בהוצאות הקבועות, זאת במידה ולעסק יש רק שוק אחד.

במידה והעסק מוכר לשוק אחד מספר מוצרים נדרש כמובן בשלב הראשון לבדוק את תמהיל המוצרים ולבדוק אם ניתן לשנות את תמהיל המכירות.

במצב של אין ברירה נדרש לבדוק שנית את הרכב ההוצאות הקבועות והעקיפות ואולי שם לבצע קיטון ובצורה זו להתגבר על מגבלת הכמות של השוק, פעולה כזו עשויה לאפשר למכור כמות שתקלט בשוק, בלא לפגוע בתרומה ליחידת מוצר.

הפער בין היקף  המכירות הגבוה מנקודת האיזון הינו למעשה תרומה עודפת או רווח או "מרווח הביטחון".

דו"ח רווח והפסד

דו"ח רווח והפסד של עסק הוא דו"ח חשוב ביותר מכיוון שהוא מהווה דו"ח תוצאתי לתקופה, הדו"ח כולל את כל פעילות העסק בין שתי נקודות זמן מתאריך עד תאריך, השורה התחתונה היא הסעיף הבולט והוא מבטא רווח או הפסד לתקופה.

למרות שהשורה התחתונה היא החשובה, חשוב לא פחות איך הושגה "השורה התחתונה",  נהוג להשוות את התוצאות בדו"ח (לתקציב אם יש כזה בעסק) ואז ניתן לבדוק סטיות בין הבצוע לתכנון, נהוג להשוות  לתקופות מקבילות ואז ניתן לזהות מגמות או שינויים בסעיפים אשר מרכיבים את הדו"ח,  חשוב לדעת אם הרווח גדל או נשמר כתוצאה מגידול במכירות,ואולי קיטון בהוצאות,  האם המכירות היו עקביות במהלך התקופה או שעסקה אחת גדולה הפכה הפסד נגרר לרווח. האם כל ההכנסות מקורן במכירות, אולי הכנסה חד פעמית שאיננה מבטאת את הפעילות השוטפת של העסק, ישנן הרבה שאלות שאת התשובות ניתן לקבל מעיון בדו"ח ובנספחיו.

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

 

ניהול,ארגון,עסק,מנהל,תחזית,נקודת איזון

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 11/11/2010
תגיות:   עסקים    ארגון    עעסקים קטנים    מנהל    נהול עסקי   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים