מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

נקודת איזון

נקודת האיזון בעסק ככלי ניהולי

/ עוזי פלג

נקודת האיזון בעסק ככלי ניהולי

עוזי פלג*

ניתוח נקודת האיזון בעסק הוא אחד הכלים החשובים והבסיסיים הנדרשים, בכל עסק בכל תחום ובכל היקף פעילות, נקודת האיזון היא, רמת המכירות אשר בה ההוצאות שוות להכנסות כלומר אין רווח ואין הפסד.

בכדי לחשב את נקודת האיזון נדרש לדעת: את התרומה ואת שעור התרומה למוצר או לסה"כ מכירות, כמו כן נדרש לדעת את סה"כ ההוצאות הקבועות העקיפות המיוחסות לתקופת הזמן אשר לגביה בודקים את נפח המכירות.

בכדי לנתח את נקודת האיזון יש להכיר ולהבין מספר פרמטרים המשתתפים בתהליך החישוב ואת השפעתם על התוצאה הסופית.

עלות משתנה = הינה עלות הניתנת לשיוך ישיר למוצר או סדרת ייצור ומשתנה ביחס ישיר עם השינוי בכמות הייצור או הרכישה, העלות המשתנה יכולה להיות ברת מדידה ליחידת מוצר (חומר, זמן עבוד ) או ברת מדידה לסדרת ייצור (חומרי עזר, זמן כינון, אנרגיה כגון חשמל או מים ,דלק ועוד ), עלויות משתנה לסדרת ייצור  מחלקים למספר היחידות בסדרה בכדי לקבל עלות ממוצעת לפריט.

העלות המשתנה בעסק יצרני  = עלות החומר הישיר + חומרי עזר עקיפים משתנים + עלות עבודה בתהליך העיבוד + קבלנות משנה + אנרגיה עקיפה משתנה בתהליך הייצור.

העלות המשתנה בעסק מסחרי ללא ייצור = עלות הרכישה של הפריט/פריטים + עלויות משתנות ישירות הנגזרות באופן ישיר מהכמות (הובלה ימית, אוויריות, מכס וכו).

הוצאות קבועות עקיפות = סה"כ ההוצאות בעסק אשר אינן מושפעות מהשינוי בכמות הייצור או המכירה, יש לדעת שגם הוצאות קבועות אינן קבועות לכל שינוי במכירות, גידול משמעותי בהיקף הייצור או המכירות עשוי להצריך תוספת אנשי מנהלה או מחסן או שטחי ייצור ואחסנה, כנ"ל הפוך במקרה של צמצום פעילות, בכל מקרה יש בסיס מינימאלי של עלות קבועה שיהיה קיים כל עוד העסק פועל, שינוי של הוצאה קבועה בשל צורך להגדיל או להקטין פעילות עסקית לא תמיד ניתן או נדרש למימוש מידי.

התרומה = מחיר מכירה פחות עלות משתנה ( לפריט או לסה"כ נפח מכירות), התרומה הינה למעשה רווח גולמי.

שעור התרומה = תרומה מחולקת למחיר מכירה - ככל שיחס זה גבוה יותר משמעותו נקודת איזון נמוכה יותר.

בנקודת האיזון: סה"כ התרומה המתקבלת = לסה"כ ההוצאות הקבועות והעקיפות בעסק.

הפער בין היקף המכירות  לנקודת האיזון: במידה והוא חיובי משמעו רווח במידה והוא שלילי משמעו הפסד.(במידה והוצאות המימון הוכללו כהוצאה קבועה, אזי הרווח הוא נקי לפני מס, ולא הוא תפעולי לפני הוצאות מימון)

לקבלת נקודת איזון כוללת במכירות של סל מוצרים, מחלקים את ההוצאות הקבועות בשיעור התרומה הכולל של סל המוצרים.

 לקבלת נקודת איזון של מוצר אחיד ביחידות מוצר או תפוקה כגון:טון,מ"ר,ליטרים , מחלקים את ההוצאות הקבועות בסכום התרומה ליחידת מוצר או יחידת תפוקה, בכדי לקבל את סכום המכירה בנקודת האיזון יש לכפול את הכמות שנתקבלה במחיר המכירה ליחידת מוצר או יחידת תפוקה.

הבנת התנהגות הגורמים המשפיעים על נקודת האיזון ויכולת השליטה על גורמים אלה, מאפשרת להנהלה לקבל החלטות על תמהילי מכירה רצויים ומועדפים לחברה.

לכל עסק יש עניין שנקודת האיזון תהיה נמוכה ככל האפשר, במצב זה העסק יתחיל להרוויח בהיקף מכירה נמוך, בכדי להגיע לנקודת האיזון הנמוכה ביותר, העסק צריך להגיע למצב הבא:

הוצאות קבועות מינימאליות.

סה"כ עלות משתנה מינימאלית.

מחיר מכירה מקסימאלי.

הבנת המשמעות של נקודת האיזון והדרך שבה היא מחושבת, מאפשרת לעסק לבצע סימולציות של הורדת עלויות והוצאות, ובדיקת השפעתם על נקודת האיזון והרווח המבוקש, ולספק כיווני פעולה.

יתכנו מצבים שהיקף המכירות הנדרש בנקודת האיזון כולל רווח, לעסק המשווק מוצר אחד לשוק מסוים, איננו ניתן להשגה בשל גודל השוק הקטן שאליו משווק המוצר, במצב שכזה יש לבדוק מלמעלה למטה, כלומר יש לבדוק כיצד משיגים את הרווח המבוקש, בשוק בעל נפח מכירות מוגבל, ניתן לבצע זאת על ידי הגדלת התרומה, הגדלת התרומה יכולה להתבצע על ידי ייקור המוצר ו/או הוזלת העלות משתנה, לחילופין או במקביל הפחתת ההוצאות קבועות.

 במידה והעסק מוכר תמהיל מוצרים ובהנחה שתמהיל המכירות מורכב, ממוצרים בעלי מחירים שונים ועלויות משתנות שונות, הרי שבכל תמהיל מכירות, כאשר ישתנה יחס המוצרים בתמהיל, תתקבל בעסק נקודת איזון משוקללת שונה, (ככל שהתמהיל יכלול מוצרים בעלי שעור תרומה גבוה יותר, נקודת האיזון המשוקללת של העסק תהייה נמוכה יותר), במצב שכזה העסק יעדיף תמהיל בעל תרומה מרבית.

לסכום ניתן לציין  ששימוש מושכל ועקבי בטכניקת נקודת האיזון, מספקת לעסק כלי לבקרה ולתכנון ולסימולציות, של תרחישי מכירות, עלויות ותמהיל מוצרים אופטימאלי.

 

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

www.uzip.co.il

 

ניהול,ארגון,עסק,מנהל,תחזית,נקודת איזון, ניהול עסק, מינהל עסקים,איזון עסקי

 

 

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 24/1/2011
תגיות:   ניהול    ארגון    עסק    מנהל    תחזית    נקודת איזון    ניהול עסק    מינהל עסקים    איזון עסקי   


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים