מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

קונפליקט

קונפליקט מובנה בארגון עסקי

/ עוזי פלג

קונפליקט מובנה בארגון עסקי

עוזי פלג*

קונפליקט מובנה הוא ניגוד אינטרסים עקרוני וטבעי, המובנה מעצם טבעו בקשר בין שני גורמים או יותר, ניגוד האינטרסים מווסת ומאוזן על ידי אינטרס על משותף לאותם גורמים והוא המטרה המשותפת הגלויה או הסמויה, ניגוד האינטרסים הוא כזה ,אשר לכאורה אחד בא על חשבון השניבמבט ראשון נראה שקשר דואלי הוא רק טבעי בין ארגון עסקי לרשויות המדינה,בין ארגון עסקי ללקוח או/ו בין ארגון עסקי לספקיו, אך לא כן הוא, הדואליות קיימת גם בתוך כל ארגון עסקי, החל מהקשר בין המעסיק והעובד, בין יחידות הארגון העסקי ולעיתים גם בתוך תתי יחידות בתוך היחידות המרכזיות בארגון.

הדואליות העקרונית איננה מונעת על ידי קפריזות אישיות, רצון להרע או חוסר הבנה, הדואליות היא כאמור מובנית ומונעת על ידי המנגנון הבסיסי שקיים בכל אחד מהגורמים שצוינו, אין ספק שהכרת עובדה זו והבנתה יסייעו להתמודד עם הקונפליקט ותוביל לאיזון מיטבי לארגון העסקי.

במערכת הקשרים בין ארגון עסקי לרשויות יש עניין לעסק לשלם פחות מיסים ככל האפשר ולקבל את מרב ההקלות וכל זאת להקטין עלויות, הרשויות שואפות למקסם הכנסות וידרשו לקבל מהעסק, את מרב המגיע ולצמצם למינימום הקלות והנחות בכדי למקסם הכנסות, הפשרה תושג לאחר מיצוי בין כל המהלכים והטריקים העסקיים האפשריים, ובין דרישות והפעלת הסמכות של הרשויות, חילוקי דעות יובילו לבוררות משפטית.

במערכת הקשרים בין החברה ללקוח, החברה מעונית בקבלת מחיר מרבי, הלקוח מעוניין לשלם פחות ככל שניתן, כוחות השוק, המו"מ המסחרי האינטרס המשותף שנגזר מהרצון של הלקוח לרכוש את מוצר החברה מצד אחד, מנגד הרצון של החברה לבצע מכירה ללקוח הזה כחלק מהכלל או ללקוח הזה בפרט, תגרום להגעה למחיר מוסכם ולביצוע מכירה, העדר נכונות לפשרה תביא להתנתקות בין השניים.

יחסים דומים קיימים בין העסק לספק, במקרה זה העסק הוא הלקוח, מערכת השיקולים והלוגיקה יהיו זהים לאירוע הקודם, ויסתיימו בפשרה או התנתקות.

בקשר הדואלי בין עובד ומעסיק ניגוד האינטרסים הוא בכך שהמעביד מעוניין לקבל מהעובד תפוקה מרבית ואיכותית במחיר הנראה לו כמתאים וכדאי לעסק (עלות נמוכה), העובד מעוניין לקבל תמורת עבודתו את התמורה הנראית לו כמתאימה והולמת את כישוריו ותרומתו לעסק (עלות גבוהה), ברוב המקרים יש פער לא קטן בין השניים, האינטרס המשותף הוא הרצון ,מצב התעסוקה, או האין ברירה של המעביד לקבל את שרותי העובד הספציפי, מנגד הרצון של העובד מסיבות דומות או שונות לקבל את העבודה, יובילו לפשרה שמתאימה לשני הגורמים פחות או יותר בנקודת הזמן הזו, או התנתקות כאשר אין יכולת להגיע להסכמה.

בתוך הארגון ישנה דואליות בין השיווק למערכת המלאי והמחסנים, השיווק מעוניין במלאי זמין ורחב ולספק כל ביקוש, מערכת המחסנים והמלאי מעוניינת לחסוך עלויות מלאי, מקום ולחדש מלאי.

מערך הייצור מעוניין להגיע למיצוי משאבי ייצור ולייצר סדרות ייצור כלכליות בגודל מינימאלי וביעילות מרבית, הביקוש בפועל למוצרים שאינם קיימים במלאי מחייבים לעיתים, ייצור לא יעיל אך אפקטיבי, המנהלים בייצור לא תמיד אוהבים את זה.

יחידת התחזוקה של הציוד בארגון תעשייתי, עשויה לבקש ימי טיפול ושעות השבתת ציוד שלא בהכרח מתאימים לתכניות הייצור.

אנשי הרכש מעוניינים לרכוש בזול ומתנגשים באנשי אבטחת איכות אשר חושדים שמוצר זול הוא גם נחות.

 אנשי הרכש מעוניינים לקנות בזול ונדרשים לרכוש כמויות גדולות יותר, או לשלם בתנאים אשר פחות נוחים לעסק, מהלך שכזה גורר התנגדויות של מחלקת הכספים.

אנשי המכירות המתוגמלים על תמריצי מכירה, רוצים לבצע עסקאות גם במחירים נמוכים, בכדי להגדיל מכירות, המשמעות שעור רווחיות נמוכה, יותר עסקאות, הגדלת הסיכון מול חייבים, הגדלת מימון, מנהל הכספים עשוי להתנגד למהלכים כאלה.

מנהלי הכספים הם לרוב המתנגדים העיקשים לפעולות הקשורות בהשקעה וברכש, מנקודת ראותם מדובר קודם כל בהוצאה שהיא ודאית ובתועלת עתידית שיש עליה סמני שאלה, גורמי ההשקעה כגון ייצור, רכש, שיווק יאדירו את כדאיות ההשקעה וימזערו את הסיכון.

הדוגמאות שנתנו הן רק חלק מהקונפליקטים המובנים במציאות העסקית, חלק מהסיבות קשורות באופן בו נמדדת הפעילות של יחידות הארגון, השיווק בדרך כלל נמדד בהיקף מכירות, הייצור נמדד באיכות,בעמידה בלו"ז וביעילות ניצול משאבי ייצור, התחזוקה הטכנית ב שעור התקלות בציוד, מנהל הכספים דואג לתזרים המזומנים.

חשוב להבין שהדואליות היא טבעית ומובנית בתהליך עסקי, כל אחד מהגורמים שצוינו רוצה להצליח בתפקידו ומאמין שפעילותו היא נכונה, בפועל נוצר במערכת מעין מאבק כוחות מקצועי, המנכ"ל , כלי הניהול והמדיניות העסקית אמורים לאזן בין הכוחות, לעיתים האיזון מופר כאשר אין מדיניות ברורה, או חולשה של המנכ"ל, במצב דברים שכזה מנהלי יחידות דומיננטיות מכתיבים את התנהלות העסק, בסופו של תהליך העסק מתנהל באופן לא מאוזן ועשוי לגרום "למל פורציה ארגונית", שמשמעו מצב שבו יש גידול לא מבוקר בהיקף ובהשפעה של יחידה בתוך ארגון עסקי, תהליך כזה גורם לניוון של יחידות אחרות ופגיעה קשה בתפקוד הארגון העסקי.

 (ניתן להרחיב במאמר "תופעות ארגוניות" מאת עוזי פלג).

 

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

תגיות:נהול, ניהול, ניהול עסקי,עסק, מערכת מאוזנת,ניוון עסקי,קונפליקט מובנה,

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 8/1/2011
תגיות:   נהול    ניהול    ניהול עסקי    עסק    מערכת מאוזנת    ניוון עסקי    קונפליקט מובנה       


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים