מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

קיצוץ בעלויות

לקצץ בעלויות ולא בתועלת

/ עוזי פלג

לקצץ בעלויות ולא בתועלת

כאשר עסק איננו מרוויח על ציר זמן, או כאשר מגלים שלא ניתן לעמוד בתקציב, נושא הקיצוצים בעלויות עולה מיד על הפרק ע"י ההנהלה, לעיתים הקצוצים מוגדרים כפעולות ייעול זה נכון אם מקצצים עלויות בעלות תועלת נמוכה, לעיתים דווקא העלות שמקיימת תועלת מדומה או חלקית נשארת ועלות שמפיקה תועלת אמיתית ועודפת מקוצצת.

ככל שהארגון יותר קטן הוא יותר ער לעלויות ומזהה ביתר קלות תועלות המופקות מהעלות, בארגון גדול זה יותר מורכב ולעיתים אפילו מסובך, ככל שהארגון מסודר יותר והכפיפויות ההיררכיות ברורות ולמנהל יש שליטה מלאה על מה שנעשה בתחום אחריותו, ניתן לשייך באפן ברור תועלות לעלויות אבל במקרים רבים זה לא כך.

בעלויות עקיפות קל לזהות את העלות, אבל קשה לזהות  את התועלות ברמת העמסה למוצר או למרכז עבודה, בהעמסת עלות עקיפה , למעשה ההנחה היא שהתועלת המופקת מהעלות מתחלקת באותו יחס על גורם העמסה, בהנחה זו יש שתי אפשרויות לשגיאה,  1.אין בטחון שהתועלת הכוללת המתקבלת  שוות ערך לעלות הכוללת, 2. במידה וכן, אין בטחון שהעלות המועמסת באופן יחסי גם מספקת תועלת באותו יחס.

הדבר דומה לעץ השתול בחצר ומספק צל למספר חצרות סמוכות, חלוקת המיים שצורך העץ מתחלקת לא לפי התועלת (צל) אלה לפי שטח החצר הסמוכה שבה הוא שתול, במידה והעץ יעקר החצרות הסמוכות יפסידו רק צל, כי לא שילמו מים (יחס תועלת העלות הוא אין סופי), החצר שבה צמח העץ, תפסיד צל אבל "תרוויח" את עלות המים שתיחסך .

לדוגמא: העמסת עלות חשמל על מרכזי עבודה מתבצעת לרוב על בסיס נפח שעות, בפועל אין בהכרח זיקה בין צריכת החשמל במרכז העבודה, לבין התפוקה בשעות.

דוגמא נוספת: העמסת עלות ניהול עקיפה (תפ"י, אבטחת איכות), אין בהכרח זיקה בין השעות שמשקיעים גורמים אלה בפועל במרכז העבודה הרלבנטי, לבין העמסת עלותם על בסיס השעות של אותו מרכז עבודה,

המשמעות של הדוגמאות, שהתועלת המתקבלת על ידי מקבל השרות איננה בהכרח זהה לעלות שהועמסה עליו, למרות שיתכן שסה"כ התועלות המסופקות על ידי  יחידות אלה, זהה לסה"כ עלותם המועמסת.

דוגמא: הוחלט לקצץ שרות זהה שניתן שתי מחלקות בארגון, עלות השרות הועמסה לפי שעות מחלקתיות,עלות השרות למחלקה א' גבוה מזה של מחלקה ב', יחס תועלת העלות של מחלקה א' גבוה מיחס תועלת העלות של מחלקה ב' (מחלקה א' מפיקה מהעלות יותר תועלת מאשר מחלקה ב'), הקיצוץ של השרות יפגע במחלקה א' יותר מאשר במחלקה ב', למרות שמחלקה א' תחסוך מהקיצוץ יותר עלות , היא תאבד גם יותר תועלת.

המשמעות יש לדעת שכל קיצוץ בעלות, מקצץ גם את התועלת המופקת מעלות זו, אם התועלת המופקת היא אמיתית וייחודית עלול להיגרם לארגון נזק.

בכדי למנוע קיצוץ שעתידים להצטער עליו כדאי לבצע מיון מקדים של עלויות  ותועלות מופקות

תהליך השוואת תועלת מופקת מעלות:

מיון סוגי עלויות רלבנטיות לקיצוץ או כל Vעלויות בארגון .

מול כל עלות יש להציב תועלת מופקת מהעלות.

לכל תועלת יש לציין את הסיווג ואת המקום/תחום שבו היא מוסיפה ערך.

יש לכמת את שווי התועלת בכסף או בשיעור כסוי העלות (תועלת שוות ערך80% עלות)

יש למיין את  שווי התועלת בסדר יורד (תועלת גבוהה ראשונה נמוכה אחרונה).

יש לסכם את סה"כ העלויות וסה"כ התועלות.

במצב זה מתקבלת תמונה של שעור שווי התועלת מול סה"כ עלויות נבדקות.

כאשר רוצים לקצץ עלויות בוחרים את העלויות המפיקות את התועלת הנמוכה ביותר.

להלן מס' הנחות הקשורות ליחסי עלות/ תועלת,תועלת/עלות

הנחה מס' 1: "לכל תועלת יש עלות"

הנחה מס' 2: " לא לכל עלות יש תועלת"

הנחה מס' 3:" התועלת היא ערך חיובי והעלות ערך שלילי"

הנחה מס' 4: "העלות מזינה פעילות או תהליך המהווים צורך אמיתי או מדומה"

 הנחה מס' 5: ,העלות מופיעה לרוב לפני התועלת"

הנחה מס' 6: "את העלות קל יותר לזהות ולכמת מאשר את התועלת"

סיווג תועלות:

ü       תועלת גלויה -תועלת ידועה וברורה שניתן לזהות את קיומה ולהעריך אותה.

ü       תועלת סמויה -תועלת שקיימת ברקע ושלא ניתן לזהותה מידית.

ü       תועלת ישירה -תועלת שניתן לשייך אותה באופן ברור לתהליך או גורם עלות.

ü       תועלת עקיפה -תועלת שלא ניתן לשייך אותה ישירות לתהליך או גורם עלות.

ü       תועלת מידית -תועלת המתממשת מיד עם קיום התהליך או גורם העלות.

ü       תועלת ברבוע - תועלת הנוצרת מתועלת אחרת ואיננה קשורה ישירות לעלות

ü       תועלת מאוחרת -תועלת המתממשת במועד מאוחר לאחר קיום התהליך.

ü       תועלת נקודתית -תועלת חד פעמית.

ü       תועלת מתמשכת -תועלת לאורך זמן.

ü       תועלת מפוצלת - תועלת המופיעה במספר מקומות ומופקת מגורם עלות אחד.

ü       תועלת מדומה -תועלת שנתפסת כקיימת אך לא הוכחה.

ü       תועלת אובייקטיבית -תועלת הניתנת להערכה כמותית.

ü       תועלת סובייקטיבית -תועלת לא מדידה הנתפסת כקיימת רק בעיני גורם מסוים.

ü       תועלת חלקית -תועלת הנמוכה מהעלות הקשורה.

ü       תועלת מלאה -תועלת השווה לעלות הקשורה.

ü       תועלת עודפת - תועלת הגבוהה מהעלות הקשורה.

          לכל תועלת ממספר שילובים אפשריים

ü       תועלת נבחנת בהתייחס לנהנים(ארגון או אדם), ובהתייחס לתהליך או הגורם המקיימים אותה.

ü       העלות נבחנת ביחס לתועלת שהיא מפיקה

ü       גורם עלות אחד עשוי להפיק יותר מתועלת אחת.(שילוב תועלות)

ü       תועלת אחת עשויה להתקבל ממספר גורמי עלות.(שילוב עלויות)

שליטה מלאה על העלויות והתועלות המופקות מהם, מאפשרת גם לזהות פוטנציאלים לשיפור לאו דווקא לקצץ את העלות, אלה לשפר את התועלת המופקת, קרי לקבל יותר תועלת עבור אותה עלות המשמעות, ייעול.

 

        כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

 

C:\Users\Uzi Peleg\Pictures\אל תתלבט.png
C:\Users\Uzi Peleg\Pictures\כותרת תחתונה.jpg
 

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 13/12/2010
תגיות:   ניהול    עסקים קטנים    ייעול    חסכון    תועלת    עלות       


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים