מאמר - האתר הראשי להפצת מאמרים וקידום מקצועי
כניסה למערכת כותבי מאמרים כתיבת מאמר חיפוש מאמר מאמרים
 
 
 

עלות תועלת

האם עלות התועלת זהה לתועלת העלות ?

/ עוזי פלג

האם עלות התועלת זהה לתועלת העלות ?

 

 

מאת: עוזי פלג*

 

אין כמעט תחום בחיים העסקיים, הארגוניים, והפרטיים, שיחסי עלות התועלת או תועלת העלות אינם עולים לדיון או לבחינה בתדירות כזו או אחרת, הבדיקה היא האם יחס עלות התועלת הוא חיובי, שלילי, או מתאים,במקרים רבים התהליך הוא טבעי ואוטומטי ומתבצע בשברירי שנייה במוחנו.

האם עלות התועלת זהה לתועלת העלות ?

 לפני שנענה על השאלה וננסה להבין מספר מונחים ונניח מספר הנחות הקשורות לנושא.

 

הגדרות:

 

תפוקה – התוצרת המתקבלת מגורם או מפעילות כלשהיא.

 

גורם עלות – תהליך או ופעילות הנושאים עלות והאמורים לספק תוצרת .

 

C=עלותהמחיר שאנו משלמים לגורם העלות, המחיר יכול להיות גשמי או רוחני או אחר.

.

U=תועלת- רווח או יתרון המופק מהתפוקה, התועלת יכולה להיות גשמית או רוחנית או אחרת. 

 

יחידות התועלת האפשריות הן כסף או יחידות המרה  מדידות שוות כסף כגון: משקל, שטח, זמן, עובדים, או יחידות פחות מדידות כגון מוניטין,יוקרה,שביעות רצון,סטאטוס.

 

 

U/C = העלות ליחידת תועלת (השאיפה להקטין).

 

C/U = התועלת ליחידת עלות (השאיפה להגדיל).

 

היחסים המוצגים אינם ניתנים תמיד למדידה מדויקת, אך הם מחדדים את תשומת הלב הניהולית לנסות ולבחון הן תועלות והן עלויות הקשורות בתועלות.

 

להלן מס' הנחות לצורך הבנת הנושא

 

ü      הנחה מס' 1: "לכל תועלת יש עלות"

 

ü      הנחה מס' 2: " לא לכל עלות יש תועלת"

 

ü      הנחה מס' 3:" התועלת היא ערך חיובי והעלות ערך שלילי"

 

ü      הנחה מס' 4: "העלות ממנת פעילות או תהליך המהווים צורך אמיתי או מדומה האמורים לספק תועלת"

 

ü      הנחה מס' 5: ,התועלת היא לעיתים סובייקטיבית ולא ברורה או מזוהה בוודאות..

 

ü      הנחה מס' 6: העלות היא לרוב אובייקטיבית אך לעיתים לא מזוהה.

 

ü      הנחה מס' 7: "את העלות קל יותר לזהות ולכמת מאשר את התועלת".

 

ü      הנחה מס' 8: הן העלות והן התועלת הן לא בהכרח ישירות וגלויות.

 

ü      הנחה מס' 9: תועלת נבחנת בהתייחס לנהנים(ארגון או אדם), ובהתייחס לתהליך או הגורם המקיימים אותה.

 

ü      הנחה מס' 10: גורם או תהליך אחד עשוי להפיק יותר מתועלת אחת.(שילוב תועלות)

 

ü      הנחה מס' 11: תועלת אחת עשויה להתקבל ממספר גורמים או תהליכים.(שילוב עלויות)

 

 

 

נסכם את היחסים כך:

 

עלות התועלת – היא מה וכמה הוא המחיר שאנו משלמים עבור התועלת שאנו מקבלים.?

ככל שהעלות נמוכה מהתועלת התוצאה טובה יותר.

ביחס זה הגורם הנבדק היא העלות כאשר התועלת ידועה פחות או יותר.

 

תועלת העלות – היא מה וכמה היא התועלת שאנו מקבלים  עבור המחיר שאנו משלמים? 

ככל שהתועלת גבוהה מהעלות התוצאה טובה יותר.

ביחס זה הגורם הנבדק היא התועלת כאשר העלות ידועה פחות או יותר.

 

האם שני היחסים זהים ?

 

 

שני היחסים מתייחסים לאותו תבחין, ההבדל הוא על מה מסתכלים קודם ועל מה שמים דגש על העלות או על התועלת.

 

 

התשובה תלויה במרכיבי העלות והתועלת, בגורם הנהנה מהתועלת ובגורם הממן את התועלת, בתהליך יצירת יחסי עלות תועלת, ביכולת המדידה של שני הגורמים, בסיטואציה שבה היחסים בין העלות והתועלת נבדקים, בשיקולים האובייקטיבים והסובייקטיביים של העוסקים בעניין, בשיקולים פוליטיים של בעלי עניין.

 

בניתוח אירועי עבר או בניתוח מצב קיים העלות די ברורה וידועה, לעומתה התועלת הנובעת מהעלות, לא בהכרח ברורה, בהיותה קשורה לגורמים שלא תמיד ניתן לזהות ולשייך את הקשר ביניהם ואת עוצמת השפעתם על התועלת.

 

הערכה של תועלת ועלות עתידיים תלויה מאד בסוג  התהליך, אשר ממנו התועלת אמורה להיות מופקת ובציר הזמן של בצוע התהליך, תהליכים ארוכים ומורכבים, עלולים לגלוש לעלויות גבוהות מהמתוכנן בשל שינויים לא נשלטים (כלכליים פוליטיים ואחרים) והתועלות בפועל, עלולות להיות נמוכות מהצפוי (תחזיות שגויות, שינוי מגמות,תנאי תחרות שונים) , במצב דברים שכזה יחס העלות התועלת הסופי יהיה שונה מאד מהחזוי (העלות גדלה והתועלת ירדה).

 

דוגמאות:

 

  • בתהליכי ייעול וחסכון המטרה היא צמצום עלויות בגין התועלת , מאחר והעלות ידועה או נתפסת כידועה, היחס שייבדק הוא תועלת העלות , כלומר איזה תועלת מתקבלת מהעלות הקיימת והמתוכננת להצטמצם או להתבטל ?, ידיעת התועלת מאפשרת לבדוק "מה נפסיד מהחיסכון שנרוויח" בשלב זה יתכן ונגלה שלא נפסיד הרבה או להיפך, ארגונים מוסיפים לגופם עלויות ו"תועלות" מיותרות  שמתגלות בזמנים שהארגון נדרש לחסכון ולייעול, לעיתים תהליכי הייעול כוללים הגדלת התועלת המתקבלת ללא שינוי בעלות הקיימת, גם המשמעות של תהליך זה היא למעשה שיפור היחס של תועלת העלות.

 

  • בתהליכי התרחבות וצמיחה המטרה היא הגדלת תועלות, מאחר והתועלות הנדרשות או המבוקשות מסתמכות על צורך או אמונה בצורך, היחס שייבדק הוא עלות התועלת כלומר כמה תעלה לנו התועלת הנדרשת או המבוקשת העתידית.

 

  • לדוגמא:בהטמעת מערכת טכנולוגית מורכבת, התועלות הצפויות בגין ההטמעה עשויות להיות נמוכות מהצפוי ולהתקבל במועד מאוחר מהמתוכנן, ולעומתן העלויות עלולות להיות גבוהות, ומתמשכות מהמתוכנן בגין קשיים בתהליך ההטמעה, במצב שכזה עלות התועלת בפועל תהיה גבוהה מהחזוי ותכלול גם גידול בעלות וגם קיטון תועלת.

 

  • לדוגמא:שני חברים ישבו במסעדה אכלו ארוחה זהה ושלמו עבורה סכום זהה, אחד נהנה מאד מהאוכל ולגביו תועלת העלות הייתה גבוהה, חברו לא נהנה מהאוכל ולגביו עלות התועלת הייתה גבוהה, אותו אירוע, אותה עלות, אבל תועלות סובייקטיביות שונות , החבר שנהנה הדגיש את התועלת, החבר שלא נהנה הדגיש את העלות.

 

 

 

 

בדרך כלל מנהלי כספים וגורמי מימון ישימו דגש על העלות הנדרשת למימון התועלת

 

מנהלי תפעול ושיווק ישימו דגש על מימוש התועלת המבוקשת, הממומנת על ידי העלות.

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לעוזי פלג ( UP יזמות ניהול בע"מ)

 אין לעשות כל שימוש בכל מדיה שהיא בחומר הכתוב ללא אישור בכתב מהמחבר

                                                          www.uzip.co.il

 

עוזי פלג
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
מנכ"ל UP יזמות וניהול בע"מ חבר בלישכת היועצים העסקיים מנכ"ל לשעבר בחברות עסקיות. מחבר "זהירוני" המדריך להקניית ערכיהתנהגות לילדים
UP יזמות וניהול בע"מ
משרד לשרותי ייעוץ בניהול עסקי ליווי וחניכה לעסקים קטנים, יועץ ומנהל פרוייקטים להקמת מחסנים חונך עסקי 8091 של משרד התמ"ס ספק מאושר 11005244 של משרד הבטחון בניהול פרוייקטים
הכינור
ראשון לציון
0526969240
039628544
קישור לאתר
עסקים - ניהול
תאריך: 11/11/2010
תגיות:   עלות    תועלת    עלות התועלת    עסק    השקעה       


ממומן

מאמרים נוספים בתחום עסקים - ניהול

תזרים המזומנים והקשר למבנה ההוצאות העסקי, למבנה התחרות הענפית, והבנק / עוזי פלג
העסקי, קצב הנשימה של העסק (והבעלים) מווסת בהתאם לכמות וקצב האספקה של החמצן העסקי. תכנון וניהול יעיל של תזרים המזומנים מחייב הבנה של מבנה ההוצאות העסקי, הבנת מבנה התחרות הענפית, אמון ורצון טוב של הבנק.
תוצר ניהולי בעייתי, היוצר בעצמו בעיות חדשות הוא וירוס ניהולי / עוזי פלג
שיג את מטרתו הוא תוצר אפקטיבי ולהיפך, תוצר ניהולי אשר יוצר תוצאה בעייתית, ההופכת בעצמה לבעיה ואף יוצרת בעיות נוספות ,הוא "וירוס ניהולי" ברמות חומרה שונות, ובתור שכזה יש לטפל בו למניעת נזק חמור למערכת.
להצליח בעסקים על פי רונן הלל / רונן הלל
כדי להצליח בעסקים ובנתיב החיים חשוב להקפיד על מספר כללים שאם תיישמו אותם סיכויי ההצלחה שלכם יגדלו.
גיבוש אסטרטגיה שיווקית בחברות המוכרות לעסקים / גיא פרי
בכדי לגבש אסטרטגיה שיווקית בחברות המשווקות לעסקי (B2B), יש להבין את ההבדל במאפייני הביקוש בין שווקים עסקיים לשווקים צרכניים. שימוש בעקרונות נכונים, מאפשר לגבש אסטרטגיה שיווקית עבור חברות המוכרות לע
בחירת ספק מדפים לאחסנה כבדה / עוזי פלג
היא לבחור את ספק המדפים. ההתלבטות היא בין יצרן מקומי, לבין יצרן מחו"ל המיוצג בארץ על ידי גורם שיווקי. ההתלבטות היא לעיתים לא פשוטה, מה גם שרוב הלקוחות לא מכירים תמיד את הנושא ונעזרים ביועצים למיניהם.
הסודות מאחורי המדפים - מדוע הרשתות מגדילות את חלקו של המותג הפרטי שלהן ? / יובל לובנשטיין
יובל לובנשטיין, מסביר בדרכו המיוחדת, מדוע רשתות השיווק לוחצות להעלות את חלקו של המותג הפרטי שלהן על המדף.
קופה רושמת לניהול המכירות / ClickUP .
קופות רושמות חכמות הן פתרון מקיף לניהול בית העסק וניהול המכירות.
מה בין קיצוץ עלויות,חסכון והתייעלות / עוזי פלג
ים במהותם, ומציינים פעולות ומהלכים שמטרתם לשפר את מצב העסק על ידי הוזלות שיביאו לשיפור רווחים, ולשיפור כושר התחרות העסקי, או להארכת משך הזמן לשרוד בשוק, האם שלושת הפעולות זהות ורק הטרמינולוגיה שונה ?.
ארגון עסקי אשר איננו משלב בין אפקטיביות ויעילות הוא ארגון דפקטיבי / עוזי פלג
מספר לא קטן של מאמרים עוסק בקשר או באי קשר בין יעילות ואפקטיביות בארגון עסקי, כמו כן יש הטוענים שיעילות באה לעיתים על חשבון אפקטיביות. במאמר זה אציג את דעתי בנושא בליווי הסברים ודוגמאות.
ניקוי שטיחים / אלי סרוגו
אם היינו אומרים לכם שיש קשר לא מבוטל בין ניקוי שטיחים לבין תפוקת עובדים בארגון, הייתם מאמינים? ואם היינו אומרים לכם שיש מחקר שמוכיח את הקשר הזה?
מאמרים תפריט ראשי
שאלות ותשובות
יתרונות
אודות
הסבר
צור קשר
 
 
 
אודות | צור קשר | מפת האתר | אינדקס אתרים | sitemap | סניפים